Page 9

FÖRTROENDE FÖR ETT VÄLMÅENDE SAMHÄLLE FINLAND BEHÖVER EKONOMISK TILLVÄXT Företagen når framgång då företagsklimatet är stabilt och uppmuntrar till investeringar. Samhällets uppgift är att ta hand om företagsklimatet, där företag och människor kan fungera framgångsrikt. Vi i familjeföretagen bygger å vår sida ett välmående samhälle genom att investera, sysselsätta och betala skatter. Finländarnas förmåner och tjänster finansieras med skatter och vi anser att i Finland har man kommit till vägs ände med att höja skatterna. I Finland behöver vi fler arbeten och ökad ekonomisk tillväxt, därifrån kommer de skatteinkomster vi alla behöver. Finland behöver hållbar ekonomisk tillväxt och den kan endast uppstå med företagens hjälp: en ökad sysselsättningsgrad inverkar direkt på ökade skatteinkomster. Under nästa valperiod bör målet för sysselsättningsgraden sättas högt, vi måste närma oss Sverige, där sysselsättningsgraden är klart över 75 procent.

Det finländska utbildningssystemet måste svara på ett föränderlig företagsklimat. Från att avlägga en examen borde man styra mot ett system som möjliggör inlärning och utbildning under hela karriären. Företagen bär sin egen andel vad gäller de anställdas utbildning, men även det offentliga utbildningssystemet måste bära sin del av detta. Anställning av utländska medborgare bör göras lättare genom att överge behovsprövning och förkorta tiden som går åt till arbetstillståndsprocesser. Man måste blir bättre på att ta till vara det kunnande som redan nu kommer till Finland via invandring. Det är mänskligt för individernas del och lönsamt för hela samhället.

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund