Page 6

SUOMEN KOVABETONI

NYTT LIV I BYGGBRANSCHEN Suomen Kovabetoni är ett år 1994 grundat familjeföretag specialiserat på krävande betongelement. Suomen Kovabetoni, som är verksamt i Åbo, hade år 2017 en omsättning på 6,7 miljoner euro. Andra generationens familjeföretagare, 30-åriga Marjet Mäkinen, övertog posten som verkställande direktör vid Kovabetoni i januari 2015. Byggandet har ökat Finlands ekonomiska tillväxt snabbare redan i fyra år på raken. Byggnadsbranschen är ändå som känt cyklisk och en utmaning för branschens företag är att flexibelt kunna svara på förändringar i efterfrågan. Suomen Kovabetoni har lyckats effektivisera produktionen vid sin fabrik i Åbo genom att investera i maskineriet och de anställda. Marjet Mäkinen anser att Suomen Kovabetonis styrka är smidighet och förmågan att optimera produktiviteten och tillgången. – Kunden måste få upp ett hus under den utlovade tiden, vilket gör att vi måste ha en hundraprocentig produktionssäkerhet. Kvaliteten är också viktig, eftersom vår produkt utgör byggnadens fasad, säger Mäkinen. Under Marjet Mäkinens ledning har Suomen Kovabetoni ökat sin omsättning med närapå 50 procent. Det har inte funnits

behov av att förnya produktportföljen, men till följd av efterfrågan har företaget alltmer börjat specialisera sig mot krävande fasadelement. Marjet Mäkinen, som är utexaminerad diplomingenjör i produktionsekonomi från Aalto-universitetet, arbetade som strategikonsult innan hon tog plats i familjeföretagets ledning. Hon tackar sin pappa Heimo Mäkinen, som gav den nya verkställande direktören frihet, men också ansvar redan från första dagen. – Pappa har 55 års erfarenhet av byggnadsbranschen, så det har varit viktigt att jag också fått stöd av honom. Pappa har ändå inte krävt att saker och ting ska skötas på hans sätt, utan jag har fått hitta mina fokusområden. Jag har också fått gå i skolor och skaffa arbetserfarenhet på annat håll. Marjet Mäkinen säger att rekryteringsläget inom byggnadsbranschen är mycket krävande. Mäkinen har löst det genom att satsa på Suomen Kovabetonis 40 anställdas trivsel och välbefinnande i arbetet. Lagandan har också varit i fokus och vid rekryteringen har man använt nya sätt att locka arbetstagare som är kända från många andra branscher. Betongföretaget har numera också ett Instagram-konto.

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund