Page 4

FAMILJEFÖRETAGENS FINLAND TILLSAMMANS BYGGER VI ETT BÄTTRE FINLAND Finlands ekonomi har njutit av högkonjunktur i några år. Även syssel­sätt­nings­graden har stigit till närmare 72 procent. Den ekonomiska tillväxten spås ändå bromsa inom en nära framtid. Under högkonjunkturen har vi inte gjort de strukturella förändringar som Finland behöver. Detta måste lösas så fort som möjligt. I Finland råder en stor enighet om att vi vill bo i ett välmående samhälle där man även tar hand om utsatta människor. Sammanhållning och att ta hand om vännen har varit Finlands styrkor de

senaste hundra åren och fortsätter att vara det de kommande hundra åren om vi vill det tillsammans. Även familjeföretagens ägare vill det. Familjeföretagen vill vara med och bygga ett bättre Finland. Detta förutsätter att man sköter om förutsättningarna för företagande och ägande. På så sätt kan familjeföretagen investera och skapa nya arbetsplatser, som skapar välbefinnande för anställda, intressentgrupper och hela samhället.

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund