Page 2

FAMILJEFÖRETAGEN SYSSELSÄTTER PÅ LÅNG SIKT

FAMILJEFÖRETAGEN SKAPAR LÅNGVARIGT VÄLBEFINNANDE

70 %

73 %

70 % av sysselsättande företag är familjeföretag (inte finansierings­ branschen). 1

73 % av mellanstora och stora familjeföretag strävar efter tillväxt. 2

33 %

37 %

Ungefär 37 % av alla som arbetar för företag arbetar för familjeföretag. 3

Familjeföretagen står för en tredjedel av finländska företags investeringar. 4

30 %

16 %

Familjeföretagen skapar 16 % av Finlands BNP. 5

Familjeföretagens andel av hela företagssektorns förädlingsvärde är 30 %. 6

1 3456 Statistikcentralen & Familjeföretagens förbund rf 2017. Family Businesses in Finland förbund rf 2015. Företagsbarometern

2

Finlands Näringsliv & Familjeföretagens

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund