Page 18

FAMILJEFÖRETAGEN FÖRNYAS FRÅN EN GENERATION TILL EN ANNAN

FAMILJEFÖRETAGEN SKÖTER OM SINA INTRESSENTGRUPPER

75 %

65 %

Av de stora företagen har 65 % gjort minst ett generationsskifte. 8

50 %

Ett familjeföretag som gjort ett generationsskifte har en soliditetsgrad på 50 %. 10

23 %

23 % av företagens ägarbyten är generationsskiften. 12

Globalt litar 75 % av människorna på familjeföretag. 9

54 %

54 % av de som svarat på undersökningen skulle hellre arbeta för ett familjeföretag än för ett företag som ägs på annat sätt. 11

77 %

77 % av familjeföretagen betonar arbetslivets praxis som företagsan­ svarets mest väsentliga tema. 13

Statistikcentralen & Familjeföretagens förbund rf 2017: Family Businesses in Finland 9 11 Edelman. 2017. Trust Barometer Företagarna i Finland. 2015. Landsomfattande ägarbytesbarometer 13 Fibs & Familjeföretagens förbund rf 2015. Familjeföretagarnas företagsansvarsundersökning.

8 10 12

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund