Page 16

LEIPOMO SALONEN OY

FRÅN EN GENERATION TILL EN ANNAN – ÖVER HUNDRA ÅR AV FRAMGÅNG MED BRÖD Leipomo Salonen Oy är ett år 1905 grundat familjeföretag, vars verkställande direktör Juha Salonen är bageriets ägare redan i fjärde generationen. Företagets omsättning år 2017 var 19,7 miljoner euro och det sysselsätter ungefär 130 personer. Salonen medger att det medför en viss press att fortsätta en historia som levt i över hundra år. Han har hand om ett arv, med vilken han undviker överdriven risktagning. Det viktigaste han lärt sig av historien är ändå att blicken måste riktas framåt. – Hellre skapar jag en framtid genom att utöka och utveckla företaget. Mattrender som skiftar konsumenternas beteende och detaljhandelns hårda priskonkurrens utmanar bageribranschen. Det växande Leipomo Salonen tror att man klarar sig genom att specialisera sig. Bageriets strategi har också varit att specialisera sig på färskt bröd. Då strategin är

vald har produkterna den avgörande rollen. Bageriet satsar mycket på produktutvecklingen – produktutvecklingsgruppen träffas ett par gånger i månaden. Nyheterna inför sommaren 2018 avgjordes i januari. Det är förstås alltid svårt att förutse produkternas framgång. – Vi har ofta blivit entusiastiska, men inte lyckats. Eller så har en produkt, som man inte först hade så höga förväntningar på, ändå visat sig vara populär. Vi strävar efter att tänka på trender och föra fram relativt modiga saker. Vid Leipomo Salonens produktionsenhet i Åbo transporterar rullbandet snabbt rågknappar som ska förpackas. Man har gjort investeringar så att produktionen fortsätter i alla fall ännu i 20–30 år. Kanske Salonens familjeföretag är vid sina krafter ännu efter följande hundra år. – Finländarna äter bröd och vi är redo att baka det, säger Salonen.

Profile for Perheyritysten liitto

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund

Finland behöver ägare  

Familjeföretagens förbund