{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

että ratkaisemme osaltamme maailmaa uhkaavia ongelmia.” Juutinen miettisi, mitä asiakkaat haluavat. ”Millaisia odotuksia heillä on? Vaatii bisnesälyä hahmottaa, kuinka paljon odotusten muuttuminen vaikuttaa omaan bisnekseen”, Juutinen selostaa.

Vastuullisuus näkyy jo rahan hinnassa

tietysti tuo kilpailuetua vastuulliselle yritystoiminnalle. Suomessa Pääomasijoittajien yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita liiketoiminnassaan. ”Pankeissa ja isoissa sijoitusyhtiöissä on jo todella paljon vastuullisuusammattialaisia töissä. Vastuullisuuskysymyksiä nousee myös varakkaiden perheiden varallisuutta hoitavista toimistoista”, Sirpa Juutinen kertoo.

Asiakkaiden odotusten lisäksi kannattaa selvittää myös, mitä sijoittajat eli rahoittajat odottavat sijoituskohteiltaan. Sijoittajilla on jo odotuksia vastuullisuudesta niin paljon, että ne näkyvät jo rahan hinnassa, tai sitten rahoitus jää kokonaan saamatta, jos vastuullisuudesta ei ole pidetty huolta. Esimerkiksi Euroopan investointipankki EIB käy läpi kaikki mahdolliset lainakohteensa ympäristö-, sosiaalisen ja hallintovastuun kriteerein. EIB on yksi maailman suurimmista ilmastoinvestointien rahoittajista. ”EIB teki juuri päätöksen, ettei se lainaa vuoden 2021 jälkeen fossiilienergiakohteisiin eli öljy-, kaasu- ja kivihiili-investointeihin, ja yhä useammat yksityisen sektorin sijoittajat toimivat samoin”, professori Minna Halme sanoo. Kehitysyhteistyöprojekteissa YK:n tavoitteiden noudattaminen on yleensä peruskauraa. Samankaltaiset vaatimukset alkavat olla arkea myös yksityisille rahoittajille. 30 maailman suurimpien sijoittajien johtajaa perusti lokakuussa YK:n yhteyteen New Yorkissa Global Investors for Sustainable Development -yhteenliittymän. Sen tavoitteena on rahoituksen ohjaaminen entistä tehokkaammin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin kohteisiin, mikä

KOKO MAAILMAN TAVOITTEISTA SOVITTIIN VUONNA 2015 YK:n määritelmän mukaan kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Vuonna 2015 YK:n huippukokouksessa sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) on tarkoitus ohjata maailman kehitystä vuoteen 2030. Sopimista edelsi pitkä valmistelutyö, jossa oli YK:n lisäksi mukana maita, kansalaisjärjestöjä, tieteilijöitä ja yrityksiä. Tavoitteiksi on asetettu esimerkiksi köyhyyden poistaminen, luotettavan ja kestävän energian varmistaminen kaikille, tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen, kestävän infrastruktuurin rakentaminen, ja niin edelleen. Tavoitteissa korostuu talouden ja yritysten rooli. Tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä 169 alatavoitetta. YK-liiton mukaan ”tavoite on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla”. YK määrittelee niiden yhdeksi tehtä-

väksi tulevien bisnesmahdollisuuksien löytämisen. Yksityiskohtaisesti tavoitteista voi lukea esimerkiksi Suomen YK-liiton sivuilta (ykliitto.fi). YK-liitolla on myös kestävän kehityksen verkkokurssi ja mobiilikurssi. Tavoitteiden ytimessä on ajatus maapallon resurssien rajallisuudesta: jos mitään ei tehdä, elämästä maapallolla tulee ensin vaikeaa ja lopulta ehkä jopa mahdotonta. ”SDG:t eivät ole rakettitiedettä, mutta vaativat kyllä paneutumista”, FIBS-verkoston Helena Kekki sanoo. Professori Minna Halme luonnehtii tavoitteita ”koko ihmiskunnan missioksi”. ”YK ei pysty yksin pääsemään tavoitteisiin, eivätkä maatkaan. Ratkaisun pitää tulla joka puolelta. Tämä on äärimmäisen suuri yhteistyön haaste.” ”Ilmakehä on globaali. Tarvitsemme systeemisiä ratkaisuja ja yritykset ovat osa systeemiä”, PwC:n Sirpa Juutinen tiivistää.

PERHEYRITYS 4 • 2019

9

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019