{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

TEKSTI: ANNUKKA OKSANEN | KUVAPANKKIKUVA

VASTUULLISUUDESTA VERSOI GLOBAALI KIELI ”Niissä on valtava aito bisnespotentiaali”, johtaja Helena Kekki FIBS-yritysvastuuverkostosta huudahtaa. Hän puhuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Suomalaisyrityksissä tavoitteita katsotaan kuitenkin voittopuolisesti riskienhallinnan kautta, kun taas muualla maailmassa ne hahmotetaan vahvemmin liiketoimintamahdollisuuksina. Tällaisia tuloksia saatiin FIBS-verkoston vuonna 2017 kestävän kehityksen tavoitteista tekemästä selvityksestä. FIBS on suomalainen, yli 300 yritys- ja organisaatiojäsenen vastuullisuusfoorumi. Konsulttiyhtiö PwC:n vastuullisuusasiantuntija Sirpa Juutinen kutsuu kestävän kehityksen tavoitteita ”globaaliksi kieleksi”. Ne antavat mahdollisuuden puhua bisneksestä vakiintuneilla käsitteillä. Niiden avulla voi kertoa yrityksen toiminnasta kansainvälisesti, koska tavoitteet ymmärretään muuallakin. Suomalaisyritysten pitäisi vain uskaltaa kertoa itsestään ja vastuullisuudestaan nykyistä rohkeammin.

6

FIBS-verkoston Kekki puolestaan luonnehtii tavoitteita maailman yhteiseksi ostoslistaksi. ”Millaisia tarpeita meillä on yhteiskuntina? Tässä on aikaraami haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteet ovat loistavia palveluiden kehittämisen apuna.” Niistä saa siis halutessaan ikään kuin kehikon omalle liiketoiminnalleen. Kekki ennustaa, että tavoitteista viis veisaavien tuotteiden ja palveluiden kysyntä laskee tulevaisuudessa.

Suomalaisyritysten pitäisi vain uskaltaa kertoa itsestään ja vastuullisuudestaan nykyistä rohkeammin.

PERHEYRITYS 4 • 2019

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019