{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

TEKSTI: ANNA GUSTAFSSON | KUVA: LASSE KELTTO

Vastuullisuus istuu perheyrityksiin luontevasti Perheyrittämiseen istuu hyvin pitkäjänteinen yritysvastuuajattelu, sanoo yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen PwC:ltä. Silti haasteita riittää, kun tavoitteet pitää päivittää tämän päivän vaatimuksiin sopiviksi.

Vastuullisuuskysymyksissä on muutaman viime vuoden aikana otettu selvä askel eteenpäin, kuvaa alan asiantuntija Sirpa Juutinen. Hän on työskennellyt PwC:n vastuullisuusasioista vastaavana johtajana ja partnerina jo 16 vuoden ajan. Juutinen kuvaa, kuinka Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen vuonna 2015 yritykset alkoivat kasvavassa määrin selvittää oman toimialansa mahdollisuuksia osallistua päästövähennyksiin. Nuorempi polvi yrittäjiä on kokenut asian henkilökohtaisesti erittäin tärkeänä.

40

PERHEYRITYS 4 • 2019

”Valtioiden tekemien ilmastositoumusten rinnalla yritysten toiminnalla on suuri merkitys. Vähintäänkin yritysten toiminnan on oltava sopusoinnussa isojen tavoitteiden kanssa.”

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019