{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

TÄSSÄ NUMEROSSA 4/2019

VASTUULLISUUDESTA VERSOI GLOBAALI KIELI Sivu 6 OMA PÄIVÄKOTI LUO IMAGOA JA KERTOO VASTUULLISUUDESTA Sivu 10 UUDET ARVOT TULEVAT VYÖRYEN

Vastuullisuudesta versoi globaali kieli Sivu 6

Sivu 14 KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN PANOSTAMINEN KASVATTAA OMISTAJA-ARVOA Sivu 17 PERHEYRITYSTEN YRITYSVASTUU NÄKYY HENKILÖSTÖSTÄ HUOLEHTIMISESSA JA EETTISYYDEN KOROSTAMISESSA Sivu 18

SYDÄMEN ASIA

KATRIINA VIRTANEN JOHTAA VOGLIAA MÄÄRÄTIETOISIN OTTEIN Sivu 22 PERHEYRITYSTEN LIITON SYYSKOKOUS TAMPEREELLA

PERHEYRITYSTEN LIITON SYYSKOKOUS

Sivu 26

PERHEYRITYSLÄHETTILÄS 2019

Sivu 26 Sivu 29

Fazerilassa Suomen ainut tehdaspäiväkoti

JOUTSEN FINLANDIN NELJÄS SUKUPOLVI

Sivu 10

Sivu 30 ENSIMMÄINEN PERHEYRITYS-HHJ-KURSSI Sivu 34 HAKU PÄÄLLÄ! Sivu 36 VASTUULLISUUS ISTUU PERHEYRITYKSIIN LUONTEVASTI Sivu 40

Katriina Virtanen Voglian johdossa Sivu 22

UUDET JÄSENET, MERKKIPÄIVÄT & LYHYESTI Sivu 42-43 KYSY ASIANTUNTIJALTA Sivu 44 TAPAHTUMAKALENTERI Sivu 46

JOUTSEN FINLANDIN NELJÄS SUKUPOLVI Sivu 30

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019