{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

PL:n missiona on rakentaa kestävää suomalaista omistajuutta ja PL haluaa olla kehittämässä perheyritysten omistajien osaamista muun muassa hallitustyössä. Myös HHJ:n missio on edistää suomalaisten pk-yritysten menestymistä osaavan ja ammattitaitoisen hallitustyön avulla. Yhteistyötä oli helppo rakentaa samansuuntaisten missioiden pohjalta. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää suomalaisten perheyritysten toimintaa tarjoamalla perheyritysten tarpeisiin sovitettua hallitustyökoulutusta, jonka avulla perheyritysten omistajat, hallituksen jäsenet ja johto sekä henkilöt, jotka etsivät hallituspaikkaa perheyrityksestä, voivat kehittää osaamistaan perheyrityksen hallitustyössä. Perheomistajuus tuo yrityksen hallitustyöhönkin erityispiirteitä. Kurssilla kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja perheyrittäjien caseja. Lisäksi osallistujille jaettiin teemaan liittyvää kirjallisuutta ja sähköisen alustan kautta ajankohtaisia blogeja ja asiantuntijakirjoituksia. ”Kurssilla onnistuttiin hyvin yhdistämään käytäntö ja teoria. Case-esimerkit havainnollistivat hyvin opittua”, sanoi toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen TT Gasketsista.

HHJ-kurssin sisällössä perheyrittäjyys tuli esiin muun muassa perheyrityscasessa. ”Perheyritysteemaa voitaisiin vieläkin paremmin tuoda esiin esittäjien materiaaleissa, siis muissakin kuin case-puheenvuoroissa. Nytkin sanaa jo mainittiin aika paljon, mutta sisältöihin se saisi myös vaikuttaa enemmän”, arvioi Aleksi Arpiainen.

PANU NIEMI

 Perheyritys-HHJ Tampereella

VA SEURAA

ke 8.4.2020 ke 15.4.2020 ke 22.4.2020 ke 29.4.2020 to 7.5.2020

HHJ-kurssin sisältö muodostui omistajan merkityksestä ja hyvästä hallintotavasta, hallituksen työn organisoinnista, strategiatyöstä, talouden seurannasta ja ohjauksesta sekä ryhmätyöstä. ”Kurssi on selkiyttänyt omistajan, hallituksen ja operatiivisen johdon rooleja ja antanut suuntaviivoja, mitä seuraavaksi pitää tehdä”, kuvaili kurssin antia toimitusjohtaja Panu Niemi Niemen tehtaat Oy:stä. ”Parasta on antia ovat olleet kokeneiden hallitusosaajien esitykset strategisen hallituksen muodostamisesta ja hyödyntämisestä sekä selkeän omistajatahdon merkityksestä”, kertoi liiketoimintajohtaja Marko Vossi. Vossi palkittiin 10 000. HHJ-kurssilaisena.

”Ryhmätyökeskustelu oli varsin antoisa ja antoi mahdollisuuden pohtia strategisesti oman hallituksen roolia ajan kanssa”, kiitti myös Aleksi Arpiainen.

Osallistujille kirkastui jo kurssin aikana, mitä he seuraavaksi tekevät parantaakseen perheyrityksensä hallitustyötä. ”Ensimmäisenä mietitään omistajan tahtotilaa ja laaditaan omistajastrategiaa annettujen suuntaviivojen pohjalta”, kertoi Panu Niemi. ”Tavoitteenamme on vahvistaa hallitustyöskentelyämme kahdella ulkopuolisella hallitusammattilaisella ja ammattimaistaa hallitustyöskentelyämme”, kiteyttää Marko Vossi. ”Sain kurssilta hyviä työkaluja miettiä, miten parhaiten hyödynnämme hallitustamme jatkossa. Pohdin kokoustemme määrän lisäämistä ja agendan lyhentämistä, mutta syventämistä tulevaan liittyen. Kurssi selvensi myös hallituksen jäsenten tavoitteiden ja roolituksen asettamisen sekä omistajien, hallituksen ja johtoryhmän yhteisen vuosikellon luomisen tärkeyttä”, sanoi Aleksi Arpiainen. Yhtenä huonona puolena kurssissa pidettiin sen lyhyyttä. ”Jotenkin kurssi oli vähän liian lyhyt. Juuri kun päästiin vauhtiin ja ihmiset alkoivat tulla tutuksi, niin kurssi loppui”, pahoitteli Panu Niemi.

MARKO VOSSI

Ohjelman alustajien lisäksi arvokasta osaamista ja kokemusta välittyi myös keskusteluissa osallistujien kesken. ”Toisten yrittäjien kanssa keskustelu on ollut erittäin hedelmällistä. Erityisesti ryhmätyöpäivä oli tosi hieno”, kehui Panu Niemi.

Ohjelmassa olisi voinut olla myös enemmän aikaa yhteisille keskusteluille. ”Opitun purulle väliaikakeskusteluissa olisi hyvä myös saada enemmän aikaa, jotta ahaa-elämyksiä käytäntöön viennistä tulisi lisää”, toivoi Aleksi Arpiainen. Osa osallistujista toivoikin jo jatkokurssia. Perheyritys HHJkurssi oikeuttaa muiden HHJ-kurssien tavoin HHJ-tutkinnon suorittamiseen.

PERHEYRITYS 4 • 2019

35

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019