{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

FIBLON MISSIO Autamme ammattikäytön asiakkaita profiloimaan toimintaansa ja lisäämään tuottojaan tarjoamalla pöydänkattaus-, pyyhintä- ja matkustuksen mukavuustuotteita sekä palveluita. VISIO Olemme matkalla mestarien liigaan ja Satakunnan parhaaksi työpaikaksi edelläkävijänä jatkuvasti välittäen, avoimesti viestien ja asiakkaita kuunnellen. LIIKEIDEA Yllättäviä ja yksilöllisiä ideoita kattaukseen ja puhtaanapitoon! Anne Ekbergin vinkit vastuullisuuteen 1. Vastuullisuusosaamista hallitukseen 2. Vastuullisuus osaksi strategiaa ja yrityskulttuuria 3. Mittareina liiketoimintamittarit

jöiden oikeudet nousivat korkealle eli neljänneksi tärkeimmäksi teemaksi perheyrityksille. Vähiten tärkeimpinä teemoina pidetään verotusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.   ”Perheyritysten pitäisi miettiä, miten esimerkiksi biodiversiteetti, ilmastonmuutos ja hiilijalanjälkikeskustelu vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan tulevaisuudessa ja miten perheyritys voi toiminnallaan tehdä maailmasta omalta osaltaan vähän paremman.” Kysely mukaan yli 80 % perheyrityksissä oli kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan. Anne suosittelee, että yritys aluksi tutkii toimintaansa kokonaisvaltaisesti ja pohtii vastuullisuustyölle tavoitteita. ”Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta on hyvin yksityiskohtiin menevää ja yleensä sen tekijöiden tärkein päämäärä on tehdä aukoton ja täydellinen laskenta. Tällöin pienempien yritysten

kohdalla voi käydä niin, että laskenta ei ohjaakaan yritystä olennaisiin toimiin, vaan jäädään pyörittämään toimintansa kannalta epäolennaisia yksityiskohtia.” Kyselyn mukaan perheyritysten vastuullisuudessa korostuu myös lähi- ja paikallisyhteisöjen tukeminen, sillä se nousee kyselyssä henkilöstön jälkeen toiseksi tärkeimpänä sidosryhmänä esiin.   Fiblonin visiona on olla Satakunnan paras työpaikka: ”Olemme juuri niin hyvä yritys kuin mitä meillä työskentelevien ihmisen osaamistaso on.”

Vastuullisuudesta hyötyä liiketoiminnalle Tärkeimpänä ajurina vastuullisuustoiminnalle perheyritykset näkevät maineenrakennuksen ja brändin arvon kasvattamisen,

PERHEYRITYS 4 • 2019

19

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019