{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

TEKSTI: KRISTA ELO-PÄRSSINEN

PERHEYRITYSTEN YRITYSVASTUU NÄKYY HENKILÖSTÖSTÄ HUOLEHTIMISESSA JA EETTISYYDEN KOROSTAMISESSA Perheyritysten yritysvastuu näkyy tuoreen kyselyn mukaan etenkin henkilöstöstä huolehtimisessa ja eettisyyden korostamisessa. Perheyritysten liiton jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan yli 80 %:lla perheyrityksistä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan. Fiblonin Vice President, Brand & Communication Anne Ekberg pitää suurimpana haasteena sitä miten vastuullisuusasiat saadaan osaksi yrityksen liiketoiminnan ydintä.

Lähes kaikki perheyritykset eli vastaajista 97 % pitävät vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta olennaisena. ”Suurin haaste on se, miten vastuullisuus saadaan osaksi liiketoiminnan ydintä”, toteaa PL:n hallituksen jäsen ja Fiblonilla yli 10 vuotta vastuullisuustyötä tehnyt Anne Ekberg. Annen kanssa samaa mieltä suurimmasta haasteesta on myös yli puolet kyselyyn vastanneista perheyrittäjistä. Fiblonilla vastuullisuus on integroitu strategiaan arvojen kautta. ”Usein yrityksissä vastuullisuus nähdään hankkeena, joka päättyy joskus. Fiblonin arvoissa – kannattava kasvu, tyytyväinen asiakas, työnilo ja ympäristön kunnioittaminen – näkyvät taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus. Niitä eletään todeksi joka päivä. Jokaisen päätöksen pitää toteuttaa näitä arvoja.”

Vastuullisuuden merkitys kasvaa Kyselyn vastaajista 93 % uskoo vastuullisuuden merkityksen kasvavan seuraavien vuosien aikana. Vastuullisuuteen käytettävien resurssien kasvamiseen uskoo sen sijaan hieman harvempi, eli 77 %. ”Pienillä perheyrityksillä ei ole resursseja palkata vastuul-

18

lisuuspäälliköitä. Resurssit pitää käyttää siihen, mikä antaa eniten lisäarvoa asiakkaille. Siksi vastuullisuustyö on kytkettävä osaksi muuta liiketoimintaa. Näin sitä tehdään yrityksessä koko ajan eikä se ole mikään irrallinen toiminto”, Ekberg sanoo. Jotta tämä onnistuisi, omistajien, hallituksen ja johdon pitää ymmärtää vastuullisuuden merkitys liiketoiminnalle ja näyttää esimerkkiä. ”Vastuullisuus lähtee omistajien arvoista ja hallituksen päätöksistä. Jos vastuullisuusosaamista ei ole hallituksessa tai johdon sydän ei syki yritysvastuulle, niin asioita ei saada eteenpäin.”

Kestävän kehityksen tavoitteita Vastuullisuusteemoista tärkeimpinä perheyritykset pitävät ilmastonmuutosta, kiertotaloutta ja eettisyyttä. Myös työnteki-

PERHEYRITYS 4 • 2019

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019