{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

TEKSTI: ANNE SALOMÄKI | KUVA: MIKKO RYHÄNEN

DESIGN FORUM FINLANDIN TOIMITUSJOHTAJA PETTERI KOLINEN KAIPAA ORGANISAATIOITA, JOISSA VISIO EI NÄY VAIN MARKKINOINNISSA VAAN TOIMINNAN JOKA KOLKASSA.

Pelkkä voiton tavoittelu ei enää riitä yrityksen olemassaolon perusteeksi. Nykypäivänä mittareita on muuallakin kuin viivan alla – ja niiden pitää näkyä, sanoo Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen. ”Kuluttajat ovat tiedostavia ja vaativia, ja heidän valtansa on maailmaa liikuttava voima. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, jotka ymmärtävät tämän, osaavat suhtautua siihen ja pystyvät tekemään toiminnastaan kiinnostavaa ja läpinäkyvää.” Design Forum Finland, viralliselta nimeltään Suomen Taideteollisuusyhdistys ry, auttaa suomalaisia pk-yrityksiä ja muotoilualan toimijoita kansainvälistymään ja menestymään. Ennen siirtymistään organisaation johtoon Kolinen on toiminut muotoilijana ja muotoilujohtajana muun muassa Nokiassa, Martelassa ja Nansossa, ja hänellä on myös kokemusta vastuullisuusprosessien lanseeraamisesta. Olennaista on Kolisen mielestä huomioida kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Ekologisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen vastuunkannon on läpäistävä koko organisaatio ja oltava läsnä kaikissa tavoitteissa, ei vain mainospuheissa. ”Kyse ei ole vain markkinoinnista, vaan asia pitää saada osaksi firman johtamista ja valumaan tulosyksiköihin ja toimintasuunnitelmiin. Kivoista jutuista viestimisen lisäksi on asetettava seurattavia ja mitattavia toimenpiteitä ja tavoitteita.”

Menestyvän tuotteen pitää tuottaa arvoa Ensi vuonna Design Forumin teema on Uusi arvo. Uudella arvolla viitataan Kolisen mukaan juuri niihin asioihin, joita ei voi suoraan lukea liikevaihtoraporteista. Esimerkiksi menestyvältä tuotteelta vaaditaan arvoa neljässä eri kategoriassa: toiminnallisessa, elämyksellisessä, yhteisöllisessä ja yhteiskunnallisessa. Kolinen kuvailee toiminnallisuutta perustasoksi, eli tuote toimii ja sillä on jokin tarkoitus. Siitä ylöspäin arvo syntyy abstraktimmin.

Elämyksellisyys viittaa tuotteen kokemuksellisuuteen ja muuhun kuin käyttöarvoon. Samoin toimii yhteisöllisyys, joukkoon kuuluminen kuluttamalla, joka on ehkä alitajuista mutta Kolisen mukaan silti erittäin tärkeää. Yhteiskunnallisuus puolestaan tarkoittaa, että yritys tai organisaatio tekee jotakin merkittävää ja vie maailmaa arvojensa ja visionsa mukaiseen suuntaan. Montaakaan hyvää suomalaista esimerkkiä ei Kolisen mielestä vielä ole. ”Jättiläisetkin puhuvat, kuinka ne kääntävät kurssia hiljakseen. Silti esimerkiksi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimimiseen on edelleen todella pitkä matka.”

Kuluttajien valinnoilla on väliä Vastuullisuutta penätään usein yrityksiltä ja organisaatioilta. Kolinen haluaa painottaa myös kuluttajan vastuuta. Kuluttajakäyttäytymisellä, eli yksinkertaisesti kuluttajien lompakoilla, on mahdollisuuksia muuttaa liiketoimintaa radikaalisti. ”Ihmiset pystyvät valinnoillaan tekemään monenlaisia, myös isoja asioita, kuten kaatamaan ja nostamaan yrityksiä tai yhteisöjä tai vaikkapa valitsemaan outoja presidenttejä”, Kolinen huomauttaa naurahtaen. Kuluttajien käytös on kuitenkin ristiriitaista. Puheen tasolla kestävyys kiinnostaa ja maailma halutaan pelastaa, mutta pikamuodin tai tehotuotetun lihan kysyntä ei osoita vähenemisen merkkejä. Kolinen on huolissaan myös siitä, että sosiaalisen median myös kuplautuminen lisääntyy ja keskustelu kärjistyy. Usko parempaan ei kuitenkaan horju. Kolinen sanoo uskovansa, että positiiviset voimat lopulta voittavat ja saavat lisää energiaa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa. Siksi hän odottaa mielenkiinnolla uudenlaisten, vastuullisuudesta visiotaan ammentavien liiketoimintamallien syntyä ja menestystä. Menestys ei enää tarkoita samaa kuin ennen. Kolisen mukaan perinteistä tapaa elää ja menestyä haastetaan jo nyt tiukasti, ja uudet arvot iskevät vyöryen. ”Pelikenttää muuttaa iso moottori. Edelläkävijöillä on nyt erinomainen tilaisuus menestyä, ja niillä, jotka jäävät jälkeen, on hyvä mahdollisuus hävitä maan pinnalta.”

PERHEYRITYS 4 • 2019

15

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019