Page 1

Vuxenutbildningen i Ă„lvkarleby Kommun VĂĽrterminen 2011

Reviderad 110107


Välkommen till KunDa och Centralen

(undervisning)

(vägledning)

Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel- eller deltidsstudier.

SFI: Har grundläggande utbildning för vuxna invandrare i det svenska språket.

Vuxenutbildningen: Har grundläggande utbildning för vuxna som motsvarar den nioåriga grundskolan. Har vuxenanpassade gymnasiekurser. Ger vuxna behörighet för högre studier. Ger vuxna yrkesutbildning.

IV: Individuella Programmet. För de ungdomar som inte har behörighet till nationella program eller har lämnat ett sådant. Älvskolan i samarbete med Älvgården. Utbildning för de ungdomar som är inskrivna på Älvgården. IV avskaffas och ersätts from höstterminen 2011 av fem introduktionsprogram.

Särvux: Har kurser för dig som är över 20 år och har gått i obligatoriska särskolan. har gått i obligatoriska gymnasiesärskolan. inte har fullständig utbildning. kanske fått en förändrad livssituation.

Uppdragsutbildning: Vi skräddarsyr kurser enligt önskemål. Kontakta oss för planering och kostnadsförslag.


Information och minneslista: Allergi: Ta hänsyn till allergiker. Många är överkänsliga för parfymer, pälsdjur och rökning. Betyg: Det finns två typer av betygsdokument inom komvux. Samlat betygsdokument är det vanligaste. I detta fall avgör du själv vilka betyg du önskar ha med. För att erhålla slutbetyg på gymnasienivå måste vissa krav uppfyllas. Du måste bl.a. ha betyg i obligatoriska kärnämnen. För närmare information kontakta studievägledaren. För att du skall få ditt betyg utskrivet måste du meddela detta i god tid till skolassistenten på Centralen. Café: På KunDa finns ett café med tillgång till kaffeautomat. Datorer: Tillgång till datorer finns på skolan. E-post: Du får en egen e-postadress när du börjar studera. Ekonomi: Dina studiemedel från CSN kan påverkas av hög frånvaro, ej fullgjorda kurser och kursändringar under terminen. Tag alltid kontakt med Centralen vid förändringar i din studiesituation. Frånvaro: Om du uteblir från en kurs mer än 6 dagar utan att meddela dig, kan detta leda till ogiltig frånvaro. Om du är frånvarande mer än en månad utan att meddela orsak till skolan, betraktas detta som avbrott från kursen. Studerar du på distans är det viktigt att du gör upp en plan tillsammans med undervisande lärare.

Frånvaroanmälan skall göras till något av nedanstående:  av lärare anvisat nummer  026 832 56  på www.kunda.nu Sjukanmälan skall också göras till försäkringskassan. Förbandslåda: Finns i personalrummet. Försäkring: Elever inom vuxenutbildningen är olycksfallsförsäkrade på skoltid/verksamhetstid. Inflytande: Genom samtal med lärare påverkar du arbetssätt och innehåll i dina kurser. Genom möten med rektor påverkar du övergripande frågor. Information: Se anslagstavlan i trappuppgången, på Centralen, på www.kunda.nu samt First Class. Internet: Internet finns att tillgå på de flesta datorer i huset. Kommunbibliotek: Biblioteket har service för vuxenstuderande. Här finns internet, fjärrlån och kopiering av läromedel som ej kan lånas. Kopiering: Privata kopior 1 kr/sida(kopiatorn är kodad). Kontakta personalen. Kopiering ur läroböcker är förbjuden


Litteratur: Kurslitteraturen betalar du själv. Den kan köpas på Läromedelscentralen, Nedre Åkargatan 67A, Gävle, tel 17 93 96 eller Elever inom grundläggande vuxenutbildning, Särvux och Sfi får låna kurslitteratur som återlämnas efter avslutad kurs. För viss litteratur betalas en depositionsavgift. Parkering: Använd befintliga parkeringsplatser. Pentry: I vårt studerande-café finns kylskåp, mikro, porslin och diskmöjligheter.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Alla respekterar varje människas lika värde. Om du blir kränkt eller hör att någon annan blir det, kontakta snarast lärare, annan personal eller rektor. Hela planen finns på www.kunda.nu. Rökning: Rökning är förbjuden i alla våra lokaler. Studeranderåd: Genom studeranderådet får du inflytande i verksamheten. Anmäl ditt intresse att delta till rektor. Telefon: Tänk på att stänga av din mobiltelefon under lektionerna. Behöver du låna telefon för att ringa viktiga samtal kontakta personalen. Terminstider: 11-01-10 11-05-27

Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Alla respekterar varje människas lika värde.


Personal Rektor Evabritt Säfström arb 026-832 53 mobil 070-344 32 53 evabritt.safstrom@alvkarleby.se

Ungdomskonsulent IV Anna Carin Sjöström arb 026-832 82 mobil 070-672 50 90 annacarin.sjostrom@alvkarleby.se

Skolassistent Ing-Britt Johansson arb

Ungdomskonsulent IV Jani Tupakka Arb 026-832 82 jani.tupakka@alvkarleby.se

026-832 81 02683092 ingbritt.johansson@alvkarleby.se

Foto: Åsa Gulin


Studie- och yrkesv채gledare Marie-Christine Wirde arb 026-832 57 marie-christine.wirde@alvkarleby.se

Foto: Per Gr채ntz

Skolassistent H책kan Norgren arb 026-832 56 hakan.norgren@alvkarleby.se


Lärare Andersson, Ingela Omvårdnad arb: 026-831 82 ingela.andersson@alvkarleby.se Bodotter, Ulrika Sfi arb: 026-832 55 ulrika.bodotter@alvkarleby.se Bengtsson, Mattias Vik IV arb: 026-832 86 mattias.bentgsson@alvkarleby.se Donnerstål, Sara IV arb: 026-832 86 sara.forsberg@alvkarleby.se Gräntz, Per arb: mobil: per.grantz@alvkarleby.se

Data 026-832 52 070-401 77 71

Gulin, Åsa arb: asa.gulin@alvkarleby.se

IV 026-832 86

Hagman, Karin Sfi, Sv arb: 026-832 55 mobil: 072-301 45 38 karin.hagman@alvkarleby.se Hallenberg, Helen Sfi arb: 026-832 55 helen.hallenberg@alvkarleby.se Heizmann, Melanie Gruv eng arb: 026-832 55 melanie.heizmann@alvkarleby.se

Jansson, Jörgen Tjänstledig arb: 070-340 81 74 jorgen.jansson@alvkarleby.se Skyddsombud Jonsson, Dennis Ma Data arb: 026-832 52 mobil: 070-244 30 83 dennis.jonsson@alvkarleby.se Norrbom, Emma Älvskolan arb: 026-712 30 emma.norrbom@alvkarleby.se Olsson, Alf Sv, Sh, Hi arb: 026- 832 52 mobil: 070-232 61 44 alf.olsson@alvkarleby.se Bitr. kommunombud & lokalombud LR Säfström, Evabritt Eng A arb: 026-832 53 evabritt.safstrom@alvkarleby.se Thunberg, Malin IV Sfi arb: 026-832 86 malin.thunberg@alvkarleby.se Ullström, Pia Särvux, Dys, Gruv arb: 026-832 55 mobil: 070-160 63 05 pia.ullstrom@alvkarleby.se Åleskog, Ann-Margret Omvårdnad arb: 026-831 82 mobil: 070-653 91 71 ann-margret.aleskog@alvkarleby.se


Här finns vi!

KunDa Besöksadress: Centralgatan 10 A, övre plan Tel: Se lista Fax: 026-708 27

Postadress till KunDa och Centralen Box 4 814 21 Skutskär Hemsida: www.kunda.nu

Centralen Besöksadress: Centralgatan 10 B, nedre plan Tel: 026-832 56 Fax: 026-772 01

Kunda info VT-11  
Kunda info VT-11  

Info om vår skola

Advertisement