Page 1

Dobrodružství pers

5 tipů

číslo 5

nalistiky

jak optimalizovat náklady spojené s HR str. 5

Nový člen týmu: Jak ušetřit zbytečné náklady

Objevte výhody vlastního on-line assessment centra

str. 4

str. 6–7

Luxus, po kterém

Petra Brodecká:

rozhodně netoužíte!

Jen dobře zvládnuté finance zajistí prosperitu a dobrou pověst

str. 11

str. 8–9

ší Nejdrai ž světa c

zaměstnan

Téma

Lidé&peníze


Editorial

Nejlevnější ani nejlepší produkty a služby nejsou takovým „lepidlem“ na zákazníky jako profesionální přístup, který ocení každý.

J

e úžasné pozorovat profesionála při práci. Jestliže je někdo ve své práci opravdu dobrý, je to jako symfonie. Všechno ladí a zní přesně tak, jak má. Je to stejné, jako když sledujete například profesionálního tenistu nebo hráče golfu a obdivujete, jak bravurně a s přehledem se pohybuje při každém kroku. Dokonce si ten pohled užíváte. Nedávno jsem měla možnost vidět pracovnici za přepážkou na stanici STK, kde jsem čekala asi hodinu a opravdu jsem obdivovala tu lehkost, s jakou zvládala svou práci. Všechny rozdělané úkony měla skvěle pod kontrolou, při komunikaci se zákazníky byla příjemná a přímá a dokázala snadno přenést klid na lehce nervózní čekající. Nesetkali byste se tam s problémy, napětím ani úsilím. A přitom se ani na chvilku nezastavila. Takové situace můžeme zažívat každý den. Je mnoho lidí, kteří svou práci ovládají skvěle a jsou možná tím hlavním důvodem, proč s jejich zaměstnavatelem budete dále spolupracovat. Nejlevnější

Obsah

2

Editorial

3

Naši „drazí“ zaměstnanci

4

Nový člen týmu: Jak ušetřit zbytečné náklady

5

5 TIPŮ jak optimalizovat náklady spojené s HR

6–7

ani nejlepší produkty a služby nejsou takovým „lepidlem“ na zákazníky jako profesionální přístup, který ocení každý. Jestliže máte zaměstnance, kteří jsou skuteční profesionálové, gratuluji vám! Pokud na tom zatím pracujete a zdá se vám, že šikovných lidí je málo, rozhlédněte se kolem sebe. Uvidíte, že jsou všude, a to vám opět zvedne náladu. Věřím, že na následujících stranách najdete inspiraci a tipy, díky kterým budou i vaši zaměstnanci obdivováni vašimi klienty.

Objevte výhody vlastního on-line assessment centra

Přeji hezké čtení

Lucie Spáčilová Výkonná ředitelka společnosti PERFORMIA Česká republika

8–9

Rozhovor: Petra Brodecká

9

Nejdražší zaměstnanci světa

10

Ptáme se našich klientů

11

Luxus, po kterém rozhodně netoužíte!

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, IČ: 29028809, redakce@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20755

2


O čem se mluví

Téma: Lidé a peníze

Vybavte si svůj tým. Usmíváte se? Nebo se spíše mračíte? Takto jednoduše bychom mohli otestovat vaši spokojenost s lidmi, kteří tvoří váš tým.

Naši „drazí“ zaměstnanci

N

Kolik nás může stát nesprávný člověk v pracovním týmu? Co se vám naopak vybaví, když si vzpomenete na někoho, kdo vaši firmu stál mnohem, mnohem více než jen svůj plat? Možná i po letech cítíte lítost, že jste nechali takového člověka překročit práh firmy. Zřejmě není nutné zdůrazňovat, jak těžké je cokoli vybudovat. V dnešní době není

snadné podnikat a vybudovat životaschopnou firmu, udělat si dobré jméno, poskytnout práci desítkám lidí a být užitečný pro společnost. Z vlastní zkušenosti můžete jistě potvrdit, že je to opravdu náročné. Jak dlouho trvá zničit takovou firmu? Občas se dočtete v novinách o náhlém krachu velkých společností nebo stabilních značek. Co se mohlo stát, že se něco tak dlouze budovaného během krátké doby zhroutí jako domeček z karet? Je to souhra zvláštních situací a rozhodnutí, která byla nešťastná? Možná ano, ale za každou situací a za každým rozhodnutím vždy stojí konkrétní člověk. Kolik nás tedy může stát nesprávná osoba v týmu? Velmi mnoho.

Ve velké většině případů stojí za úspěchem, ale i za problémy firmy konkrétní osoba. Pokud dojde k zřícení letadla, můžeme být svědky velmi detailního vyšetřování, co se doopravdy stalo. Tým speciálních vyšetřovatelů zkoumá všechny důkazy a všechna fakta, která ho vedou ke skutečné příčině neštěstí. Zajímavé je, že jen velmi málo případů je extrémní souhrou náhod. Ve valné většině se jedná o selhání jednoho nebo více konkrétních lidí, kteří něco opomněli, zanedbali nebo podcenili.

bychom měliPokud definovat

Naopak „drahý zaměstnanec“ je osoba, která svým

„drahocenného zaměstnance“, pak je to ten, který přináší firmě více, než sám stojí. Jeho jednání je konstruktivní, logické, podporující budoucnost a bezpečí firmy.

jednáním vede firmu spíše destruktivním směrem. I to, že nedosahuje osobních výsledků, vytváří nespokojenost u klienta nebo dělá chyby, jejichž efekt se projeví klidně až za několik let, může být příčinou velké nestability firmy, a někdy dokonce jejího zhroucení.

Pokud tedy můžeme přínos každého člena týmu hodnotit v souvislosti s tím, co pozitivního vyprodukuje, je stejné měřítko podstatné i při najímání nových pracovníků. Najímejte proto spíše „drahocenné“ pracovníky než ty „drahé“, abyste se při pomyšlení na svůj tým mohli jen usmívat!

3

Text: Lucie Spáčilová Snímky: Thinkstock

yní si vzpomeňte na toho nejlepšího z vašeho týmu. Jakou hodnotu dokáže pro vaši firmu vyprodukovat? Jakou hodnotu mají jeho brilantní řešení a nápady, které už léta fungují, šetří peníze nebo je přímo vydělávají? Je opravdu radost mít v týmu takové lidi, spolupracovníky produkující hodnotu, která vysoce převyšuje hodnotu jejich platu. Hezkým příkladem takového typu člověka je Erik Wallenberg ze společnosti Tetra Pak, který svým geniálním nápadem balicího systému předurčil úspěšnou budoucnost celé společnosti. Jakou hodnotu bychom dnes připsali jeho činu? V pozitivním slova smyslu možná i nevyčíslitelnou. Právě nedávno oslavila firma Tetra Pak 60. výročí jejího vzniku a jejich balicí systém je používán plošně po celém světě. Erik byl tedy rozhodně „drahocenným“ zaměstnancem. Pokud se ohlédnete zpět a rozložíte minulost vaší společnosti na jednotlivé klíčové situace, které ovlivnily její další fungování, zjistíte, že za každou situací stojí určitý člověk. Málokdy se věci „prostě dějí“. Vždy existuje někdo, kdo tomu pomůže, nebo je alespoň ve správný čas na správném místě.


Téma: Lidé a peníze

O čem se mluví

Když se šéfové zaměří na svůj tým, nejsou vždy úplně spokojeni s pracovním nasazením jednotlivců, jejich orientací v problematice či vnímáním souvislostí. Někdy se však můžeme setkat s tím, že je s člověkem po jeho přijetí na novou pozici nakládáno jako s inventářem. Je postaven na místo a ponechán svému osudu.

Nový člen týmu: Jak ušetřit zbytečné náklady J

e možné to takto udělat se strojem, ale i ten potřebuje kvalitní instalaci, zkušební provoz a poté pravidelnou údržbu, pokud od něj vyžadujeme dlouhodobý a spolehlivý výkon. Je to nemalá investice, a proto je dobré se k tomu postavit zodpovědně. Na co se máte zaměřit, aby vám hned po přijetí zbytečně neunikaly finance kvůli nesprávnému „zacházení“ s vaším novým zaměstnancem?

I.

Text: Marta Machovská Snímek: Thinkstock

INSTALAČNÍ FÁZE: Kvalitní zaškolení nově přijatého pracovníka Většina firem nějakým způsobem nováčky školí. Co byste při tom neměli opomenout? Máte pro nováčka nachystán popis pracovní pozice? Vyplývá z něj jasně, na čem má daný člověk pracovat, aby se sám mohl pustit do jednoduchých úkolů? Ujistěte se, že to tak je. Plán školení by měl obsahovat také praktický trénink, díky kterému minimalizujete počet chyb a ztrát a zrychlíte práci nového zaměstnance. Používáte odborné názvosloví, různé zkratky nebo máte zažité firemní výrazy? Pak připravte jednoduchý slovníček, díky kterému nováček rychle porozumí firemní mluvě a nebude muset vyrušovat kolegy od práce. Zároveň určete, kdo a jak novému zaměstnanci pomůže zorientovat se ve firemní

4

struktuře a procesech. Pokud je ve firmě zmatek, nastartování nové posily je vždy těžší. Přezkoušení ze směrnic a důležitých postupů, které člověk musí používat, vám může ušetřit hodně času a zklamání. u Neopomíjejte na začátk jeden důležitý krok. ět, s čím se mohou Kolegové by měli věd obrátit a co od něj a na nového pracovník te jim, aby si mohou očekávat. Řekně  sebe v rámci od co li, sni mezi sebou uja zcela ní Ne svých postů potřebují. í! věd to že é, samozřejm

TIP!

ZKUŠEBNÍ PROVOZ: Mějte 2. plně pod kontrolou „provoz“ během zkušební doby

Sledujte přístup, ochotu, zájem člověka, a to i tehdy, pokud jste zcela přesvědčeni o jeho vysokých kvalitách nebo jej znáte z předchozích dob. Jestliže pracuje na pozici, která vyžaduje delší cestu k viditelným výsledkům, nastavte sledování aktivit, které vedou k jejich dosažení. Například pro to, aby obchodník sjednal obchod, je nutné dostatečné množství kontaktů, telefonátů, schůzek a poslaných nabídek. Vytvořte formulář či tabulku, kterou si bude nováček vyplňovat, a vy ho podle toho můžete snadno kontrolovat.

Není nový člen týmu ochoten udělat něco navíc a i na konci zkušební doby po něm musíte všechno kontrolovat, protože neustále nacházíte chyby? To jistě není dobré znamení! Čím dříve objevíte to, co se odklání od vaší představy dobře odvedené práce daného člověka, tím rychleji to s ním můžete zvládnout napravit. Někdy zkrátka jen „neví“ a je potřeba ho nasměrovat. Pokud se to opakuje, pak tomu buď stále nerozumí, anebo rozumět nechce.

3.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA: „Laďte“ jejich výkony

Sjednávejte si s nováčky pravidelné schůzky a zjistěte, jak se jim daří, jak vnímají své výsledky, co by chtěli zlepšit sami na sobě a co si myslí, že by se mohlo změnit ve firmě. Ohodnoťte současné aktivity a dívejte se do budoucnosti. Můžete tak včas předejít potížím, nedorozuměním, nebo je můžete naopak podpořit v jejich nápadech a motivaci.

Jeden TIP na závěr:

“ přijmete, tím Čím kvalitnější „materiál dete mít a tím bu jednodušší práci s ním to bude stát. vás í anc i fin rgie méně ene


1.

Nenajímejte na „slepou objednávku“

2.

Dvakrát organizuj a jednou řeš

3.

Momentální přetížení nebo volání o pomoc ze strany personálu, který „nestíhá“, není vždy tím správným ukazatelem, na základě kterého bychom měli přijímat nové lidi. Platí zde pravidlo efektivity: Tam, kde potřebujete 2,5 člověka, je lepší mít spíše 2 než 3. Rozhodnutí o přijetí „posily“ udělejte vždy poté, co osobně navštívíte dané oddělení nebo pozici. Zaměřte se na konkrétní výsledky, objemy, fakta a zohledněte také budoucnost.

Zorganizujte svou společnost tak, aby bylo zřejmé, kdo za co zodpovídá a co má na starosti. Lidé často ztrácejí až příliš mnoho času tím, že se snaží zjistit, kdo má vlastně danou činnost vykonat. Organizační struktura by měla být vždy k dispozici k nahlédnutí každému pracovníkovi. Kvalitní a propracovanou organizací získáte minimum prostojů.

Málokterá firma si dnes může dovolit platit lidi za snahu nebo jen za to, že tráví čas v práci. V současné době je vše orientované na výkon a na výsledky. Když se zaměříte na tuto oblast, zjistíte, že nastavit odměňování motivačně, tedy na výkon, je možné nejen u prodejců, ale u valné většiny ostatních pozic. (Odměňovací systém některých našich klientů naleznete na straně 10.)

Plaťte za to, co opravdu dostáváte

4.

Nespokojte se s průměrem

Záleží pouze na vás, co budete ve svém týmu tolerovat. Nesmíte se však později divit, že se z toho stane standard. Pokud například tolerujete slabé výsledky u některého pracovníka dlouhodobě, dáváte tím najevo, že „to nevadí“. Tento postup rozhodně není motivující pro ty opravdu produktivní. Tvoření týmu je věc, která v podstatě nikdy nekončí. Stále máte prostor a možnost nahradit ten nejslabší článek silnějším. Tím skutečně posouváte většinu týmu kupředu, a to je velmi žádoucí. Nepřestávejte tedy hledat a najímat nadprůměrné členy týmu.

Umožněte lidem pravidelně prezentovat své výkony Zaveďte pro členy týmu pravidelnou, velmi stručnou prezentaci osobních výsledků a plánu na další období. Bude to mít dva efekty: A) Lidé neradi prezentují klesající výkony nebo červená čísla, a proto často překonají sami sebe, aby mohli prezentovat lepší výsledek. B) Existují lidé, kteří nedovedou prezentovat své skvělé výsledky. Toto je pro ně výborná příležitost, protože se to od nich vyloženě očekává. Objevíte tak opravdové hvězdy týmu a na druhou stranu bude velmi rychle odhalen ten, kdo dokáže dobře „mlžit“ a vymlouvat se.

Text: Lucie Spáčilová Snímek: Thinkstock

5 tipů

jak optimalizovat náklady spojené s HR

5.

inzerce

"Úspěšná firma je výsledkem úspěšných zaměstnanců!" Matthias Teutrine Teutrine Business Development mezinárodní firemní poradenství

cesbyz.cz/matthias-teutrine


Téma: Lidé a peníze

Produkt pod lupou

Rádi bychom vám představili nástroj, který přináší mnohé výhody. Ať už děláte výběrová řízení neustále nebo jen občas, nebo máte v plánu prozkoumat potenciál svého současného týmu, může vám výrazně pomoci. Jedná se o systém testů a dotazníků, který můžete sami jednoduše spravovat on-line.

Objevte výhody vlastního Rychlost výběrového řízení: Na rychlosti záleží Produktivní a šikovní pracovníci jsou produktivní a šikovní, i když si vybírají nové pracovní místo. Jsou rychlí a jejich tempo je vysoké. Pokud tedy chcete chytit ty nejlepší, pak je potřeba výběrové řízení maximálně zrychlit. Ještě stále slýcháme, že některá výběrová řízení ve firmách trvají několik týdnů nebo i déle než měsíc. V takovém případě je vysoce pravděpodobné, že ti nejlepší kandidáti jsou už po týdnu zaměstnáni někde jinde a na pomalého zaměstnavatele zbudou méně „kvalitní“ pracovníci. Rychlost výběrového řízení ovlivníte: ✓ rychlou komunikací s kandidáty; ✓ rychlým prozkoumáním potenciálu; ✓ rychlým rozhodnutím. První položka je spíše technická, a jestliže se pouštíte do výběrového řízení, musíte si na tuto akci vytvořit nějaký časový prostor.

6

Další dvě položky můžete vyřešit on-line dotazníky a testy, které již během několika hodin odhalí, zda máte mezi kandidáty opravdový potenciál. Nemusíte čekat na vyhodnocení od konzultanta nebo dělat tříkolové pohovory, abyste se mohli zaměřit na kvalitní kandidáty.

„Tyto metody maximálně šetří čas, odhalují produktivitu uchazečů, jejich motivaci a osobní vlastnosti důležité pro výkon práce.“

mnohem profesionálnější, a aniž byste se se všemi kandidáty viděli osobně, dokážete mezi nimi rychle vybrat ty nejzajímavější. Šetříte nejen svůj čas, ale také čas kandidátů.

On-line systém: Vzdálenost neexistuje

Neomezené Eva Vavrouchová, Jestliže děláte výběrové použití: HESTEGO a.s. řízení pro pobočky a na  Neomezujte se pohovory obvykle cestujete, tento systém jen na vybrané kandidáty vám ušetří mnoho času a nákladů spojených

Jestliže při výběrovém řízení zohledňujete také osobnost, je velmi užitečné, když nemusíte testování omezit jen na některé kandidáty vybrané podle dojmů, ale můžete objevit lidi se zajímavým potenciálem z většího množství kandidátů. Celkově to urychlí výběrové řízení, v očích kandidátů je váš výběr

právě s cestováním. Použitím on-line testů a dotazníků jste mnohem flexibilnější a během několika hodin získáte důležité informace o kandidátovi, který od vás může být vzdálen klidně stovky kilometrů. Sejdete se už jen s těmi, u nichž jste si jistí, že pohovor nebude ztráta času.


Testy pro všechny pozice: Každá pozice je důležitá

Neviditelná ochrana toho, co jste vybudovali: Nepusťte do firmy „škodnou“

„Systém (…) nám, mimo jiné, umožnil lépe porozumět našim zaměstnancům i externím obchodníkům.“

zničí. Díky pravidelnému analyzování potenciálu stávajících lidí můžete rychle odhalit začínající problémy nebo předejít odchodům těch schopných. Prověřením všech kandidátů z výběrového řízení můžete zároveň předejít tomu, že si do fungující firmy pustíte „škodnou“. Je to jako antivirový program. Když ho používáte, jste v bezpečí, pokud ne, riskujete.

Ačkoli je na klíčové pozice ve firmě nezbytné najít skvělé pracovníky, i všechny ostatní pozice jsou důležité, protože pokud nefungují tak, jak by měly, mohou také velmi výrazně ovlivnit celkové fungování Pokud se vám společnosti. Proto v systému Performia Miroslav Nevěděl, podařilo vybudovat existují testy a dotazníky vhodné pro M.S.QUATRO, s. r. o. skvělou a prosperující jakoukoli pozici ve firmě. Představíme-li si, společnost, najít si takové zaměstnance že si stávající klient odmítne koupit jakýkoli a spolupracovníky, na které váš další výrobek jenom proto, Začleňte se mezi firmy, se můžete spolehnout, pak že jednání servisního technika které mají standardní je to obdivuhodný výkon vaší společnosti nebylo zcela a vysoce propracovaný a zasloužíte si respekt. Věci podle jeho představ, že recepční „...od začátku způsob najímání. však nezůstávají stejné, ba odradí svým vystupováním práce se systémem naopak vše se neustále vyvíjí potenciálního klienta nebo Využijte výhod licenční že dělník svým nedbalým Performia chodím a mění. Pokud nebudete dál spolupráce, zkušeností přístupem zničí drahý stroj, s méně vrásčitým svou firmu a tým vytvářet, ostatních, příznivých cen pracovat na něm, může musíme si přiznat, že neexistuje a ochraňte to, co jste tak čelem.“ se snadno stát, že i jediná žádná „nedůležitá“ pozice. tvrdě vybudovali. Libor Sedláček, nesprávná osoba celou tuto Díky systému testování můžete GUMEX, spol. s r. o. skvěle vybudovanou strukturu být efektivní a zároveň důkladní.

on-line assessment centra 1

2

3

Testy a dotazníky rozešlete ze systému jakémukoli množství kandidátů.

Výsledné dotazníky uvidíte v systému ihned poté, co je kandidáti vyplní.

Z výsledků testů vyberete vhodné adepty na obsazovanou pozici.

4

5

6

Připravíte písemné vyhodnocení jako podklad pro pohovor.

Pohovor se uskuteční už jen s těmi nejkvalitnějšími kandidáty.

Přijmete toho nejlepšího, o kterém již máte spoustu informací.

7

Text: Lucie Spáčilová Snímek: Performia International a Thinkstock

Jak systém funguje při výběrovém řízení?


Téma: Lidé a peníze

Rozhovor

Výdaje za správný výběr zaměstnanců považuji za stejně důležité jako výdaje za cokoli jiného, co má strategický význam.“ Petra Brodecká ví o finančním fungování firem u nás opravdu hodně. V současné době pracuje jako finanční ředitelka v úspěšné firmě, ale pomohla a stále pomáhá i dalším společnostem. Učí je, jak z komplikovaných účetnických tabulek a pro mnohé nejasných čísel výsledovek vyčíst to nejlepší pro firmu a její fungování. V rozhovoru mluvila nejen o své práci, ale prozradila nám také, jak souvisí výběr lidí s výslednou prosperitou firmy.

Petra Brodecká: Jen dobře zvládnuté

Snímek: Archiv Petry Brodecké Rozhovor vedla: Barbora Hartmannová

finance zajistí prosperitu a dobrou pověst ➤ V současné době pracujete jako finanční ředitelka ve společnosti Vitar, s. r. o. Dokázala byste shrnout, co takový člověk ve firmě s téměř 200 zaměstnanci musí vše zvládat? Je to tlak na psychiku, komunikaci a hlavně záleží na nezávislosti pohledu. Člověk se musí umět podívat shora, objektivně zvážit možnosti a za všemi rozhodnutími si tvrdě stát. Každá koruna, která se ve firmě objeví, projde obrazně řečeno mýma rukama, a tak přesně vím, odkud k nám přišla a kam odejde. ➤ Pracovala jste jako konzultant „na volné noze“ a stále ještě v této funkci působíte. V čem firmám zejména pomáháte? Dosáhla jste nějakého velkého úspěchu, na který jste pyšná? Svého bytí na „volné noze“ si moc cením.

8

Není jednoduché se o svůj job starat od A do Z. Nesete veškerou zodpovědnost, hradíte veškeré náklady, ale pak si také užijete veškerý zisk. Za úspěch považuji, když se po mé konzultaci ve firmě něco změní, ukáže se, že lze fungovat efektivněji, lépe a radostněji. Přicházím do firmy se zdravým selským rozumem a vysvětlením, jak se dá na „složité“ účetnictví podívat jako na jednoduchý zdroj informací, se kterými je potřeba pracovat. Když toto majitele firmy osloví, tak je vyhráno. Opravdu pyšná jsem na spolupráci s firmou Maxpharma servis s. r. o. Je to finančně naprosto zdravá firma, dobře zorganizovaná, má skvělé lidi a krásnou produkci. Takových je nejen v České republice potřeba více. ➤ Dokázala byste říci, co je dnes největší problém šéfů firem v oblasti finančního řízení? Ze zkušenosti vím, že je to neschopnost

Přicházím do firmy se zdravým selským rozumem a vysvětlením, jak se dá na „složité“ účetnictví podívat jako na jednoduchý zdroj informací, se kterými je potřeba pracovat.“


Profil

Petra Brodecká

Co jsme pro vás vypátrali

Nejdražší zaměstnanci světa

městnance může Nesprávný výběr za hý. Vypátrali dra ě být někdy hodn těch nejdražších jsme pro vás dva z světa. ců an stn zamě

Patricia Smith, bývalá kontrolorka firmy Baierl Acura ve Wexfordu v Pensylvánii, která vyrábí auta, byla v loňském roce obviněna ze systematické krádeže. Po dobu sedmi let kradla denně v průměru 4 000 dolarů, které používala na soukromé lety, výjimečné výlety do divadel, luxusní oblečení a další zboží. Jako důvěryhodný zaměstnanec firmy tak zpronevěřila 10 milionů dolarů (tj. téměř 200 milionů korun). Byla odsouzena na 78 měsíců ve vězení. (Zdroj: news.yahoo.com a huffingtonpost.com)

Největší peněžní loupež ze strany zaměstnance, která se kdy udála v USA, zorganizoval Allen Pace, zaměstnanec společnosti Dunbar Armored, a uskutečnil ji s několika dalšími zloději 12. září 1997 v Los Angeles. Ukradli celkem 18 milionů dolarů (tj. asi 355 milionů korun). Paradoxem je slogan samotné společnosti Dunbar Armored: „Nejdůvěryhodnější jméno v oblasti bezpečnosti“. Pace byl nakonec dopaden a odsouzen na dvacet let do vězení. (Zdroj: list25.com a dunbararmored.com)

9

Připravila: Barbora Hartmannová Snímek: Thinkstock

zajistit si dostatek relevantních Pro personální oddělení u nás ve firmě a uchopitelných informací. existuje stejně podrobný Pokud zvládnou tuto první rozpočet jako pro jiná oddělení překážku, pak je pro ně problém a nedílnou součástí našich neustále vyžadovat dodržování výdajů je trénink personalistů. nastavených pravidel. Musejí Výdaje za správný výběr Studovala mimo jiné na zaměstnance dál tlačit, aby zaměstnanců rozhodně docházelo k zlepšování. Nestačí ekonomii a právo na Brno považuji za stejně důležité International Business si jen utřít pot z čela a říct si, že jako za cokoli jiného, co má School. Od roku 1992 to nejhorší máme za sebou. strategický význam. pracovala na obchodních ➤ Jak důležité je dnes ➤ Dokážete tedy říci, a ekonomických postech například pro společnosti ve firmách finanční jak vypadá špatná XEROX Ltd., AURO plánování? zkušenost s výběrem GmbH., ALUWIN, s. r. o. Stejně jako kdykoli zaměstnance? Od roku 2001 funguje Popíši vám svou dřívější dříve a stejně jako kdykoli jako nezávislý ekonom, zkušenost. Když otěhotněla v budoucnu. Firma, která nemá účetní poradce, konzultuje finance ve firmách. K tomu pracovnice na poměrně zvládnuté finance, se nemůže v současné době pracuje komplikovaném postu, rozvíjet, nemůže investovat, jako finanční ředitelka neváhali jsme a po rychlém ať už do lidských zdrojů, ve firmě Vitar, s. r. o. Jejím výběru nového člověka jsme majetku nebo technologií. Jen největším koníčkem jsou jej ihned začali zaučovat. dobře zvládnuté finance zajistí knížky. Ráda lyžuje a začala Se zapracováním začal již prosperitu a dobrou pověst. s manželem hrát golf. ➤ Jaký časový čtyři měsíce před odchodem horizont byste firmám pracovnice na mateřskou. k plánování financí doporučila? Po jejím odchodu jsme zjistili, že nový pracovník S finančním plánováním lze začít kdykoli, pro nás nebyla ta správná volba. Našli jsme tedy kdy mají lidé vůli to opravdu zvládnout. Je někoho vhodnějšího, ale toho už neměl kdo zaučit nutné mít možnost podívat se do minulých a vzniklá situace se řešila složitě „za pochodu“. čísel, aby se dala plánovat čísla nová. Běžně Nevhodný člověk nás stál šest platů, časové ztráty pracuji s daty dva až tři roky starými a s daty a špatnou atmosféru na pracovišti. Čísla si zřejmě nahlížejícími dva až tři roky do budoucna. každý může dosadit z vlastních zkušeností. ➤ Umí v současné době šéfové ➤ Jak by podle vás měl vypadat firem číst z výsledovky, neboli odměňovací systém zaměstnanců? výkazu zisku a ztráty? Co může Funguje i u vás ve společnosti Vitar? Obecně by měl být každý odměněn za svou takové dobré „čtení“ přinést? Většina šéfů umí najít řádek 30 s provozním vlastní produkci a za to, jak přispěl k produktu výsledkem hospodaření. Jenže ve výsledovce se společnosti, v níž pracuje. U nás to funguje tak, že dá najít spousta užitečných informací, které, když všechny posty ve firmě mají svůj popis práce a jasně se porovnávají v kontextu minulých období, plánů definovaný výsledek práce. Ve statistikách každý atp., mohou pomoci zabránit katastrofě, ale také vidí, zda dosahuje svého produktu, a já z postu se díky nim může podařit podpořit růst firmy. finančního ředitele vidím, jak dosahujeme produktu Je na každém, jak a co z ní vyčte. Správné čtení jako firma. Všechny naše výdaje, tedy i mzdy, jsou výsledovky je určitě základ úspěchu. závislé právě na dosahování příjmů, na plnění plánu ➤ Jaký vliv má kvalitní výběr prodeje, na plnění plánu marže. Je to soukolí, kde zaměstnanců na finanční výsledky musí všichni fungovat stejným směrem, protože firmy? Vyplatí se do správného jedině tak lze dosáhnout výsledku. ➤ Společnost Performia dobře znáte. výběru investovat? Na to je jednoduchá odpověď. Pro mě, jako Chtěla byste o ní na závěr něco říci? Jsem moc ráda, že společnost Performia šéfa, je důležité, jací lidé pracují v mém oddělení, na českém trhu je, funguje a pomáhá firmám jací lidé přicházejí, jak je motivovat, co je pro ně s nasazením, které obdivuji. Stejně tak si důležité. A vědět všechny tyto věci, už když nový velmi vážím času, který vaši lidé věnují člověk přichází, je pro mě časová úspora. Mám klientům v diskuzích nad výběrem lidí a nad náskok oproti metodě pokus – omyl. Chci, aby produktivitou jednotlivců. Oceňuji i šíři záběru. člověk v mém týmu byl produktivní, pracoval Od společnosti Performia dostane klientská s nasazením, byl ochotný dát do práce kus sebe, firma kompletní servis. A navíc to není nekoukal na hodinky, jestli už není čas jít domů. jednorázová služba, ale navázání profesního Při běžném pohovoru jsou přesně toto věci, které odkývne každý. Já ale chci, aby to taky byla pravda. vztahu na mnoho let. ❚


Téma: Lidé a peníze

Ptáme se našich klientů

Ptáme se našich klientů Protože se v tomto čísle soustředíme hlavně na firemní finance, zeptali jsme se našich klientů, šéfů firem, jak mají nastavený odměňovací systém pro své zaměstnance. Doufáme, že vám budou jejich odpovědi inspirací. 1/ Jak máte nastavený odměňovací systém u vaší klíčové pozice? 2/ Jak dlouho ho máte zavedený a co považujete za jeho výhody? 3/ Z čeho jste vycházeli, když jste jej tvořili?

Martin Chrt

obchodní ředitel společnosti REHAU, s. r. o.

1. Jana Šudřichová

1.

1.

ředitel společnosti ABE.TEC, s. r. o. Máme nastavený odměňovací systém pro všechny pracovní pozice, jejichž náplní je styk a komunikace se zákazníkem (obchodní asistentka, obchodní zástupce, technický specialista). Všichni mají svůj základní fixní plat, ale každý má nárok na podíl ze zisku prodaného zboží. Znamená to například, že když servisní technik přijede k zákazníkovi, provede servis, ale zároveň nabídne další produkty, které zákazník koupí, má z tohoto obchodního případu finanční ohodnocení. Obchodní zástupce je odměňován na základě provizního systému. Má fixní základ a k tomu provize z uzavřených obchodních případů. O tuto provizi se rozdělí podle předem určeného klíče např. s technickým specialistou, pokud potřebuje technickou pomoc (projekt, návrh realizace atd.). Asi pět let. Pokud pracovník pochopí jeho fungování a smysl, jeho výkony, respektive prodej, se zvýší. Základem byla teze: prodávat může každý. Pak už jsme jenom zohlednili jednotlivé pracovní pozice a jejich vliv na prodej a na zákazníky.

2. 3. 10

ředitelka společnosti SYRMEX, spol. s r. o. Za klíčovou pozici u nás považujeme obchodního zástupce. Tuto pozici řadíme v odměňovacím systému do složitější skupiny. Systém máme nastavený podle obratu obchodního zástupce. Odečteme z něj náklady na zboží, naftu, cestovné, nocležné atd. a z toho získáme čistý zisk. Pokud v něm dosáhnou v konkrétním měsíci určité částky, mají z toho také konkrétní procenta z provize. Když dosáhnou ještě většího zisku (dalšího „stupně“), provize je ještě vyšší. Takovéto motivační stupně máme dva. Asi tak rok. Výhodami jsou spravedlnost, jasně dané částky (nedává se na pocity, ale na fakta), vyšší motivace k šetření nákladů a zvyšování obratu, zároveň není odměňována neprodukce. Vycházeli jsme z informací různých školení (školení společností Bussiness Success, Performia) a z pohledu jak obchodních zástupců, tak firmy a hledali jsme opravdovou rovnováhu.

2. 3.

2.

3.

Připravila: Barbora Hartmannová Snímky: Archivy klientů

Martin Abel

Z pohledu obchodních zastoupení firmy REHAU je jednoznačně klíčovou pozicí „obchodník“. Odměňovací systém, a to i přes velikost firmy a celosvětovou působnost, vychází stále z tradice a kultury německé rodinné firmy. V praxi to znamená, že v porovnání s ostatními firmami v oboru je u obchodníka vyšší fixní část platu, zbývající variabilní složka je výsledkem každoročního hodnocení. V rámci hodnocení je známkováno dosažení kvantitativních a kvalitativních osobních cílů, které si každý obchodník na začátku kalendářního roku stanoví na základě diskuse se svým nadřízeným, ale i ostatní schopnosti daného zaměstnance (např. schopnost pracovat v týmu, komunikovat interně a externě, profesionalita, odborné znalosti). Vlastní hodnocení je dvojstupňové, provádí ho první i druhý nadřízený, aby bylo co nejobjektivnější. Výsledná známka pak udává výši variabilní složky platu. Je používán již několik desítek let. Postupem času dochází pouze ke změnám některých hodnotících parametrů, a to v návaznosti na změny požadavků trhu nebo strategie firmy. REHAU klade velký důraz na stabilitu týmu a udržení know-how ve firmě. Tomu odpovídá i orientace na vzdělávání zaměstnanců a podporu jejich osobního rozvoje. Výsledkem a současně výhodou je pak velice nízká fluktuace zaměstnanců. Byl převzat od mateřské společnosti REHAU.


Téma: Lidé a peníze

Luxus, po kterém rozhodně netoužíte!

Nech neustáat le chyb personovat svůj který sál je luxus, firem ni většina em dovolit ůže !

1. 2.

První bude divize vedení, kde se rodí vize, ideje a plány. Tady vzniká a udržuje se celkový koncept. Druhá divize je spojená s komunikací a personálem. Zde se vybírá, najímá a zaškoluje personál a prosazují se veškeré směrnice. Do divize, která zodpovídá za dostatečnou poptávku, patří marketing a prodej. Následuje divize, která má na starosti finance, ať už ty, které proudí z firmy ven (nákup), nebo ty, které směřují dovnitř. Další divize je v každé firmě specifická a určuje ji zejména to, čím se zabývá. Je to divize produkce. Zde si dosaďte to, čím se firma živí. Následuje divize kontroly kvality, která zahrnuje zároveň také kvalifikaci pracovníků. Divize, která celý tok uzavírá, je divize PR neboli veřejnosti. Zde se firma chlubí tím, co již uskutečnila.

3. 4. 5. 6. 7.

Od ideje a plánu k výsledkům, se kterými se může firma pochlubit, vede logická cesta a jakýsi tok. Pokud se v jakékoli z divizí objeví chyba, může to firmu stát nemalé peníze, a nejen ty. Pojďme se podívat na jeden ukázkový příklad. Automobilová firma v reklamě propagovala krásu a vysokou bezpečnost svého vozu. Prodáno bylo již několik tisíc vozidel a vše vypadalo velmi slibně. Po čase se však ukázalo, že airbagy vozidel jsou kazové, a firmě tak nezbylo nic jiného, než požádat všechny své zákazníky, aby vozidla přivezli k opravě. Pokud byla chyba odhalena až v této fázi, je to nejdražší možná varianta. Nejen, že vznikly vysoké náklady na opravu vozů, ale bylo také značně poškozeno dobré jméno firmy a značky, které společnost budovala možná po celá desetiletí. Co by se stalo, kdyby na chybu přišli při kontrole kvality, tedy o divizi dříve? Náklady by byly podobné a rozhodně i zdržení dodávky by bylo výrazné, avšak stále by to bylo lepší než v prvním případě. Pokud by se na chybu přišlo někdy v průběhu výroby (divize produkce), například v polovině, náklady by byly

opět o něco nižší a doba zdržení kratší. Ačkoli i to by bylo stále hodně nepříjemné. Problém by se zmenšil i v situaci, kdy by se již ve fázi nákupu (divize financí) zjistilo, že nakoupené komponenty jsou vadné. Náklady a zdržení by bylo výrazně menší. A jestliže by již v oblasti marketingu odhalili zásadní informace o firmě vyrábějící airbagy, firma by mohla ušetřit ještě mnohem více. Jakýkoli problém, chyba nebo neodhalení souvisí se zaměstnanci. Kdyby společnost včas rozpoznala osobu, která není dostatečně kvalifikovaná, nebo kdyby nepřijala špatného zaměstnance, pak by se daná situace nemusela vůbec řešit. Častokrát jsem narazila na firmy, které divizi zodpovědnou za výběr, hodnocení a trénování personálu považují za luxus, který si mohou dovolit pouze velké a bohaté společnosti. Pokud však firma nemá standardní postupy v najímání, hodnocení lidí a nevěnuje se zaškolení a kvalifikaci personálu, utrácí mnohonásobně více. Nechat neustále chybovat svůj personál je tedy luxus, který si většina firem dovolit nemůže!

Naše doporučení zní: Určete osobu, která bude zodpovědná za divizi komunikace a personálu, vytrénujte ji a vybavte efektivními nástroji a pravomocemi. A nezapomeňte po ní chtít výsledky. Tato investice se vám opravdu vyplatí!“ 11

Text: Lucie Spáčilová Snímky: Thinkstock

Jakmile se firma rozroste z jedince na několik lidí, začnou se jednotlivci přirozeně specializovat na určitou část práce, a jsou proto mnohem efektivnější. Je to naprosto přirozený vývoj. Obecně lze tuto specializaci seřadit do pomyslného toku. Nazvěme jednotlivé části toku divizemi a podívejme se na jeho ideální formu.


Chcete mít tým, který neustále žene

firmu kupředu?

Absolvujte seminář na téma JAK VYTVOŘIT A UDRŽET SKVĚLÝ TÝM a zjistěte například:  proč se tým nerozrůstá tak, jak by mohl  co je důvodem přepracovanosti šéfů  jak rozhýbat „tuhé“ jedince v týmu  jak neztrácet schopné lidi ...a mnoho jiného.

Aktuální termíny seminářů se dozvíte u našich regionálních partnerů nebo na stránkách společnosti Performia. www.performia.cz

Dobrodružství personalistiky: LIDÉ A PENÍZE  

Jak správně nastavit odměňovací systém? Jak ušetřit zbytečné náklady při zaškolování nového člena týmu? Jak optimalozvat náklady spojené s H...

Dobrodružství personalistiky: LIDÉ A PENÍZE  

Jak správně nastavit odměňovací systém? Jak ušetřit zbytečné náklady při zaškolování nového člena týmu? Jak optimalozvat náklady spojené s H...

Advertisement