Performance Consulting - Business Gear

Page 1

Performance Consulting


2


Colofon: Dit is een uitgave van: Bieslook 13 5491 KE Sint–Oedenrode Tel. 0413 – 49 03 61 www.performanceconsulting.nl Rechten: Uiteraard heeft u een ’right to copy’. Alles wat u leuk vindt in dit boek mag u kopiëren. U hoeft geen verwijzing te geven of te noemen waar u het vandaan heeft. Dat is net zo gemakkelijk en wij vinden dat best leuk.

3


4


Met een Business Gear willen wij een ‘versnelling’ geven aan de business van een bepaalde organisatie. Het visualiseren van deze ‘versnelling’ is gebaseerd op het BBC - televisieprogramma Top Gear.

5


Top Gear is een programma over auto’s. Het programma wordt gepresenteerd door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. The Stig rijdt in de auto’s, die besproken worden, een ‘Power Lap’ over het Top Gear – testcircuit. The Stig is een mysterieus personage in dit programma. Het idee

van de naam ‘The Stig’ komt van de presentator Jeremy Clarkson: op zijn oude school werden nieuwelingen ‘Stig’ genoemd. De identiteit van The Stig wordt geheim gehouden. Het programma onderscheidt zich van andere automagazines door de humor van de presentatoren. De kijkdrempel van het programma ligt laag dankzij het weinige gebruik van de vaktermen, waardoor het programma in vergelijking met andere autoprogramma’s hoge kijkcijfers heeft. Het programma kent een aantal vaste rubrieken. In de rubriek ‘Star in a Reasonably-Priced Car’ legt Jeremy Clarkson een interview af met een beroemd persoon. Deze beroemdheden leggen allemaal een ronde af in een ‘reasonably priced car’ op het test track. Dit Top Gear – testcircuit is uitgezet op een oud militair vliegveld. De tijd, die men nodig heeft om het parcours af te leggen, wordt exact gemeten. Die tijd wordt op een scorebord geplaatst. Iedereen kijkt met een waar genoegen naar de volgorde op die lijst. Niemand van de deelnemers moppert over de mogelijke verschillende condities of de andere weersomstandigheden waaronder men gereden heeft in vergelijking tot de overige ‘coureurs’. In plaats van snelheidsmetingen van auto’s beoordelen wij met eenvoudige hulpmiddelen de business van allerlei organisaties. Die organisaties laten wij als het ware een ‘power lap’ afleggen op ons Business Gear – testcircuit. Wie zijn wij?

6


7


Performance Consulting is een ambitieuze netwerkorganisatie. Samen met u pakken diverse professionals vanuit verschillende generaties uw strategische vraagstukken aan om deze in teamverband met u uit te werken. Humor is daarbij één van onze kernwaarden. U vindt bij ons geen blinkende brochures met mooie zeiljachten of bergbeklimmers, waarmee grote consultantkantoren hun activiteiten visualiseren. Wij houden van ‘eenvoudig’ taalgebruik. Wij hebben en tonen ‘ballen’. Op die bal worden businessmodellen met elkaar in verband gebracht.

8


9


Wij bekijken organisaties met behulp van een kompas, een model. Bij het bestuderen van management in het algemeen bestaan er verschillende modellen oftewel kompassen. Een model is daarbij een hulpmiddel om de ingewikkelde werkelijkheid op een eenvoudige manier weer te geven. Modellen helpen ons om afbeeldingen te maken van, ideeën uit te wisselen over, en meer inzicht te krijgen in complexe verschijnselen in de werkelijkheid. Zo willen we in het algemeen dat onze organisaties flexibel zijn en zich gemakkelijk aanpassen, maar we willen ook dat ze stabiel en onder controle zijn. We willen groei, productiemiddelen verwerven en externe ondersteuning, maar we willen ook nauwkeurige informatiemanagement en formele communicatie. Een optimaal plaatje is daardoor lastig in te vullen. Om toch een optimaal plaatje te benoemen hanteren wij een eigen Business Kompas. Dit Kompas is gebaseerd op het model van Robert E. Quinn. In het model van Robert Quinn worden zoals ook bij een kompas twee assen gebruikt. Op de verticale as wordt ‘vernieuwend’ tegenover ‘beheersend’ gezet. Op de horizontale as wordt ‘interne gerichtheid’ tegenover ‘externe gerichtheid’ geplaatst. De vier kwadranten, die op deze wijze ontstaan, kunnen dan op verschillende manieren beschreven worden.

10


Kwadrant 1: vakmanschap

In dit kwadrant voelt de ‘professional’ zich thuis. Een betrokken en deskundige professional is iemand die eigenzinnig en vakkundig met soortgenoten actief is. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) onderkent een aantal fasen die een organisatie doorloopt om te groeien. De eerste fase (activiteit – georiënteerd) past in dit kwadrant. Wij geven dit kwadrant ook de kleur ‘rood’ volgens het denken in kleuren van Léon de Caluwé: emoties, aandacht, belangstelling.

Kwadrant 2: proces

In dit kwadrant vindt u de managers van een organisatie. Hier speelt zich financieel management en kwaliteitsmanagement af. Het is de wereld van de kritische performance indicatoren, van de balanced scorecards. Het is de wereld van de aandeelhouders. Volgens INK is dit fase 2: procesgeoriënteerd. Wij geven dit kwadrant de kleur ‘blauw’ van zakelijkheid, plannen, taakgerichtheid, resultaatgerichtheid.

11


Kwadrant 3: markt

In dit kwadrant speelt zich het marketing- en salesverhaal af. In dit kwadrant wil men in vergelijking met de concurrentie excelleren. Men werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht. De focus is sterk gericht op customer intimacy. Volgens INK is dit fase 3: systeem – georiënteerd. Wij geven dit kwadrant de kleur ‘geel’ van onderhandelen, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid.

Kwadrant 4: ondernemerschap

In dit kwadrant bevinden zich de veranderingsprocessen, innovaties, de toekomstgerichtheid van een organisatie. In dit kwadrant is men creatief, heeft men passie. Men werkt op basis van wederzijds vertrouwen in diverse netwerken met elkaar samen. Volgens INK is dit fase 4: keten – georiënteerd, co-makership. Wij geven dit kwadrant de kleur ‘groen’ van experiment, ontwikkeling. Met deze beschrijving van de kwadranten heeft u enig inzicht in de opbouw van ons Business Kompas.

12


13


Met behulp van dit Business Kompas is het nu mogelijk om organisaties te bekijken en ook te vergelijken. Bij deze vergelijking meten wij net als The Stig een ‘power lap’ op basis van de vrij beschikbare informatie op internet over die organisatie. The Stig bestaat bij ons uit een ‘vier ogen principe’: minimaal kijken twee verschillende professionals naar de beschikbare informatie. De ‘power lap’ vindt plaats op ons Business Gear – testcircuit.

14


15


Elke organisatie dient rekening te houden met zowel externe als interne ontwikkelingen. Samen met een aantal visionairs uit verschillende branches komen wij telkens tot een aantal dezelfde externe ontwikkelingen. Visionairs zijn in dit verband personen die zich vanuit hun eigen disciplines bezig houden met de toekomst. Een visionair heeft daarover een eigen mening gevormd. Waar moet u als organisatie in de nabije toekomst rekening mee houden om te kunnen blijven bestaan? Het Business Gear – testcircuit kent vier belangrijke bochten. Elke bocht heeft daarbij een eigen moeilijkheidsgraad.

16


17


1e Bocht:

Ondernemerschap Een organisatie moet een duidelijke visie hebben. Onder visie verstaan wij hier: antwoorden hebben op de ontwikkelingen in de wereld. Of u de juiste antwoorden heeft, weet niemand. U moet wel antwoorden hebben. Die antwoorden geven u een richting. Bij ondernemerschap kijken wij ook naar de bereidheid tot partnerships. De kracht van netwerken wordt steeds belangrijker. Ondernemerschap krijgt in deze bocht een gewichtstoekenning van 35 punten.

Vernieuwend

Kwadrant 4 Ondernemerschap Extern gericht

18


19


2e Bocht:

Klantgerichtheid Klantgerichtheid is het onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. In de nabije toekomst dient u goed te anticiperen op de behoeften van de klant. U geeft dan een hoge prioriteit aan een servicebereidheid en klanttevredenheid. Tevreden klanten zorgen voor nieuwe klanten. Internet zorgt hierbij voor een transparante wereld. U kunt dan beter vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht. KlantgeVernieuwend richtheid krijgt in deze bocht een gewichtstoekenning van 30 punten.

Extern gericht

Beheersend

Kwadrant 3 Markt 20


21


3e Bocht: Proces

Is uw proces leidend voor uw organisatie? Bij het werken in de nabije toekomst maakt ‘command & control’ echter plaats voor ‘verantwoordelijkheid & vertrouwen’. Een proces dient de samenwerking tussen de klant en Vernieuwend de organisatie te begeleiden waarbij de mythe van beheersbaarheid eindelijk doorbroken wordt. Een proces is dus niet leidend waardoor dit een gewichtstoekenning krijgt van 15 punten.

Intern gericht

Kwadrant 2 Proces

Beheersend 22


23


4e Bocht: Vakmanschap Is eigen vakmanschap leidend voor uw organisatie? Iemand die een bijzondere aanleg heeft, heeft een talent. Als een organisatie nu geen aantrekkingskracht heeft voor talenten gaat een talent ergens anders kijken. Als organisatie is het een kunst om de juiste talenten te vinden, die ook nog eens aan u te binden waarbij u deze talenten ook nog eens laat groeien. In de demografische ontwikkelingen is de voorspelling dat er een stevige ‘war for talent’ aan komt. Er komt een schaarste aan bepaalde bekwame mensen. Bent u klaar voor deze talenten? Voor een organisatie die gereed is voor de toekomst krijgt vakmanschap een gewichtstoekenning van 20 punten van de in totaal 100 punten.

Vernieuwend

Kwadrant 1 Vakmanschap Intern gericht 24


Elk bocht van het Business Gear – testcircuit krijgt nu ook nog eens een score: hoe handhaaft uw organisatie zich op dit circuit? Deze score wordt door minimaal twee specialisten bepaald aan de hand van uw aanwezigheid op Internet.

voldoende (+ 5 ptn)

onvoldoende (- 5 ptn)

goed

slecht (- 10 ptn)

(+ 10 ptn)

uitstekend (+ 15 ptn)

rampzalig (- 15 ptn)

Door de gewichtstoekenning van de bocht te vermenigvuldigen met de score van uw organisatie ontstaat uw puntentotaal. Het puntentotaal kan variëren van + 1.500 tot – 1.500 punten. Uw puntentotaal leidt tot een bepaalde ranking op onze Business Gear Scorelist.

25www.performanceconsulting.nl