Page 1

Connecting People


Introductie Eind van het jaar blikt iedereen terug op eerder gemaakte plannen en behaalde doelen. Dat doen we ook door middel van dit jaarboekje. We verstuurde de Performance Commmunity nieuwsbrief maandelijks naar onze community. Het ‘jaarthema’ voor 2015 was ‘Connecting People’. Mensen maken allerlei connecties en creëren netwerk communities om snel informatie te delen. De highlights, die we gekoppeld hebben aan onze nieuwsbrieven, waren: • De samenleving en het bedrijfsleven krijgen steeds meer te maken met digitalisering en technologische ontwikkelingen op basis van internettoepassingen en gentechnologie. Deze nieuwe wereldwijde innovatiedynamiek zet businessmodellen maar ook machtsverhoudingen en de verdeling van inkomen en werk op zijn kop (#1); • In de media komen de laatste weken verschillende winkelketens wel of niet terecht onder vuur te liggen. Hebben deze winkelketens een juiste ‘verbinding’ met hun klanten? (#2); • Elke dag bereiken ons via diverse media chaotische beelden vanwege de vele externe ontwikkelingen die in een stroomversnelling zijn gekomen. Megatrends op het gebied van technologie, sociale netwerken, overheid en economie geven aan dat het huidige tijdperk snel verandert van een ‘dien het systeem’ – tijdperk naar een tijdperk van ‘dien de gemeenschap’ (#6); • Veel mensen hebben een crisis, een midlife- of andere crisis, nodig om te beseffen wat ze allemaal meezeulen. Helaas hebben ze dan vaak de neiging vanuit die crisis bepaalde beslissingen te nemen. In plaats van even rust te nemen en serieus na te denken over wat ze met zich meedragen en waarom, hebben deze mensen eerder de neiging alles van zich af te gooien en heel hard weg te rennen. In plaats van rationele besluiten te nemen die ze voorbereiden op wat komen gaat, laten ze zich leiden door paniek of angst (#11). Veel lees- & inspiratieplezier! Uitdagende groet, Frans & Pepijn

www.performancecollege.com

2


Inhoudsopgave #1 De kracht van platformen

(januari)

pag 04

#2 Klantenbinding

(februari)

pag 05

#3 Wat te doen als je slimmer bent dan je baas?

(maart)

pag 06

#4 Verleiden

(april)

pag 07

#5 Innoveren op ramkoers

(mei)

pag 08

#6 Leiding geven aan veranderingen

(juni)

pag 09

#7 Hoe word je een goede mentor?

(juli)

pag 10

#8 Lean Thinking

(september)

pag 11

#9 Respect

(oktober)

pag 12

#10 Overtuigen

(november)

pag 13

#11 Leven

(december)

pag 14

De maand augustus overgeslagen vanwege vakantie

3


#1 De kracht van platformen De kracht van platformen De samenleving en het bedrijfsleven krijgen steeds meer te maken met digitalisering en technologische ontwikkelingen op basis van internettoepassingen en gentechnologie. Deze nieuwe wereldwijde innovatiedynamiek zet businessmodellen maar ook machtsverhoudingen en de verdeling van inkomen en werk op zijn kop. Platformen spelen hierbij een belangrijke rol. Tien vuistregels voor een (economisch) succesvol platform: • Open je product of dienst: maak geen producten maar wees een platform. Laat derden toe om innovatie te versnellen; • Zorg voor schaalgrootte door samen te werken met de juiste partners; • Koester ontwikkelaars en partners door omzetmogelijkheden en leadgeneratie te creëeren; • Houd het platform vitaal: zorg voor standaardisatie, nieuwe functionaliteiten en interactie; • Toon leiderschap en neem verantwoordelijkheid: stel een overlegstructuur en geschillencommissie in; • Deel informatie en data met je partners; • Koester gebruikers en consumenten: altijd vanuit hen denken, meerwaarde bieden, eenvoud en gemak, sociaal deelbaar; • Stimuleer gebruik: zorg voor inbedding in processen en diensten, wees de standaard, zorg voor sponsoring, zorg voor gratis weggevers en beloon gebruik; • Bewaak kwaliteit: werk met sjablonen, aanbevelingen, kwaliteitsbewaking en reputatiemanagement; • Evalueer en evolueer: vraag voortdurend om feedback en betrek gebruikers bij ontwikkeling. Tast voortdurend af of het platform meer open of gesloten moet worden. Verbreed je platform naar nieuwe markten. Geïnspireerd door: Maurits Kreijveld

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Teambuilding”: Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens (Alexander Graham Bell).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Je kunt een netwerk niet aanvallen vanuit de hiërarchie.

4


#2 Klantenbinding Klantenbinding In de media komen de laatste weken verschillende winkelketens wel of niet terecht onder vuur te liggen. Hebben deze winkelketens een juiste ‘verbinding’ met hun klanten? Om hierop een antwoord te geven zijn onderstaande beweringen van belang: 1. Elke organisatie heeft een bepaalde mate van klantgerichtheid. De mate waarin verschilt per onderneming; 2. Geen enkel bedrijf kan vandaag de dag succes hebben door het iedere klant op alle fronten naar de zin te maken. De belangrijkste keuze die elk bedrijf neemt is de keuze van de klanten met wie het zaken wil doen; 3. Elke organisatie dient zich dus af te vragen: wat willen wij voor welke klanten betekenen? 4. De essentie van marktsegmentatie en doelgroepbepaling is dus in wezen het nietbedienen van bepaalde klanten; 5. Een superieure klantenwaarde is voor elke onderneming de door de klanten ervaren voordelen minus de door de klanten ervaren prijs; 6. Het management van een onderneming vormt zich een beeld van de verwachtingen die de klanten koesteren met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst; zij zijn hiervoor verantwoordelijk. Management dient dus op de hoogte te zijn van de diverse ontwikkelingen in de wereld om hen heen; 7. Vervolgens vertaalt het management deze verwachtingen in een aantal kwaliteitsspecificaties; 8. Een maatstaf voor ‘ervaren’ kwaliteit is het verschil tussen de verwachte dienst / product en de ervaren dienst / product. Bij veel ondernemingen ontstaat hier een grote kloof, die voor klantpijnpunten gaat zorgen (zie 10); 9. Wanneer klanten wel een superieure klantwaarde (zie 5) ervaren gekoppeld aan de ervaren kwaliteit (zie 8) zijn zij automatisch ambassadeurs van je onderneming. Zij zorgen mede voor nieuwe klanten; 10. Klantpijnpunten zijn die zaken waar klanten zich aan ergeren: ongewenste resultaten, hindernissen en risico’s. Wanneer er veel klantpijnpunten bestaan gaan de huidige klanten bij je weg. Zij zorgen mede er voor dat je geen nieuwe klanten krijgt; 11. Klanten zijn dus altijd op zoek naar klantvoordelen waarbij met name onverwachte voordelen enorm goed scoren; 12. Het is van groot belang om je te realiseren dat producten en diensten op zich geen waarde creëren: ze doen dat alleen in relatie tot een specifiek klantsegment (zie 2) en de bijbehorende klantwaarden (zie 5); 13. Door deze twaalf punten toe te passen hoef je als management niet via de media uit te leggen waarom het zo slecht met je onderneming gaat en hoef je ook geen zondebokken aan te wijzen.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Verkooptechnieken”: Je hebt geen echte strategie als zij niet aan de volgende twee criteria voldoet: dat wat je van plan bent te doen is echt van belang voor je bestaande en je potentiële klanten, en het onderscheidt je van je concurrenten (Gary Hamel).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Verras de klant voordat deze jou verrast. 5


#3 Wat te doen als je slimmer bent dan je baas? Wat te doen als je slimmer bent dan je baas? Wie wil het niet: werken voor een fantastische baas. Iemand waar je respect voor hebt, van wie je leert. Maar wat als jij belangrijke vaardigheden in huis hebt die je baas ontbeert? Dat komt geregeld voor, zeggen de experts, want aardig wat managers zijn niet goed in hun werk. Hier zijn een paar do’s en don’ts om het beste te maken van zo’n frustrerende situatie. Do’s •

• •

Help je baas om zijn werk te doen. Focus op het grote plaatje: doe wat het beste is voor het bedrijf. Stel manieren voor waarop hij jou optimaal kan benutten. Zie jezelf als aanvulling en zoek een manier om zwakke punten te compenseren. Is je baas bijvoorbeeld niet goed in helicopterviews? Stel dan vragen die hem wegleiden van de details; Zoek iets in je baas waar je wel respect voor hebt. Probeer positieve eigenschappen te vinden, dingen die je in je baas bewondert, desnoods buiten het werk; Zoek andere mentoren die je helpen om te leren en te groeien. Als je van je baas niet de coaching krijgt die je nodig hebt, verbreed dan je netwerk. Meld je uit eigen beweging aan voor projecten waarbij je in contact komt met andere senior managers. Wees expliciet over je behoeften. Benader bijvoorbeeld een andere manager en zeg: ‘Ik zou heel graag meer weten over hoe u X aanpakt. Vindt u het goed als we de komende paar maanden een paar uur aan tafel gaan zitten?’

Don’ts • Zonder meer aannemen dat je beter gekwalificeerd bent. Als mensen hogerop komen, worden ze vaak beter in leidinggeven en raken vakinhoudelijke vaardigheden op de achtergrond. Dat je slimmer bent, betekent niet dat je effectiever zou zijn. Je hebt als manager ook ervaring, goede relaties, sociaal kapitaal en emotionele intelligentie nodig; • De baan van je baas proberen over te nemen (bazen winnen meestal). Veel mensen maken de fout om anderen te vertellen hoe incompetent hun baas is. Dat kan negatief op je afstralen; • Grote fouten of een structureel patroon van missers verdoezelen. Je werk goed doen is één ding, de fouten van je baas camoufleren is iets anders. Het is toch voor jou, noch voor het bedrijf goed als jouw werk steevast wordt ingezet om puin te ruimen. Dan moet je wellicht met HR gaan praten. Geïnspireerd door: Harvard Business Review

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Inzicht in uzelf en anderen”: Iemand die ontslag neemt, verlaat vaak niet de organisatie maar zijn baas.

Stelling / Wisecrack / Oneliner Slimme mensen maken het moeilijke simpel.

6


#4 Verleiden Op de juist manier medewerkers verleiden is geen kunst Iemand verleiden heeft te maken met iemand van een rechte weg af te leiden. Iemand orders geven is de rechte weg: ogenschijnlijk snel een doel bereiken zoals een schip bouwen. Maar veronderstel dat ik je verleid om jezelf te zijn, om autonoom te zijn. Autonomie Autonomie betekent dat we een keuzevrijheid hebben in ons handelen, dat we zowel kunnen kiezen voor autonomie als voor wederzijdse afhankelijkheid van anderen. Mensen hebben bij autonomie de regie over vier T’s: • taak: jij bepaalt zelf wat je graag doet en dat ga je ook doen; daar liggen ook je kwaliteiten; • tijd: jij bepaalt zelf wanneer je iets gaat doen; dan heb jij ook de meeste energie; • techniek: jij bepaalt zelf in welke device onafhankelijke omgeving jij je werkzaamheden uitvoert; • team: jij kiest zelf die mensen uit, die jouw kwaliteiten aanvullen. Uiteraard dient iedereen hier doelbewust grenzen te stellen. Meesterschap Het tegenovergestelde van autonomie is controle. Controle leidt tot volgzaamheid; autonomie leidt tot betrokkenheid. Hieruit vloeit het tweede aspect: meesterschap, het verlangen om steeds beter te worden in iets wat ertoe doet. Helaas zijn gebrek aan betrokkenheid en onverschilligheid ten opzichte van meesterschap de meest in het oog springende kenmerken van de hedendaagse werkplekken. Wie ervaart er een ‘flow’? Meesterschap is een mentaliteit. Meesterschap is een lijdensweg. Meesterschap wordt daarbij ook nooit helemaal bereikt. Zingeving Autonome mensen die streven naar meesterschap presteren op een heel hoog niveau. Maar degenen die dat doen in dienst van een hoger doel, kunnen nog meer bereiken. Zingeving is de ‘why’ in de gouden cirkel van Simon Sinek. Met het bovenstaande kan iedereen verleid worden.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Ontwikkelen van medewerkers”: Wanneer je een schip wilt bouwen, breng den mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen, maar leer vooral mensen te verlangen naar de eindeloze zee (Antoine de Saint-Exupéry).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Het ergste wat er is: vanuit je routine een imitatie van jezelf worden.

7


#5 Innoveren op ramkoers Innoveren op ramkoers Al tijden bezig met een innovatietraject zonder tastbaar resultaat? Organiseer eens een hackathon. Hackawat? Een hackathon (van ‘hacken’ en ‘marathon’) is een ontwikkelwedstrijd waarbij heel veel ontwikkelaars en andere techspecialisten zich in een grote ruimte opsluiten om in 24 of 48 uur een werkende applicatie voor je te bouwen. Je schrijft als bedrijf de opdracht uit en levert vaak ook prijzengeld, al dan niet met behulp van sponsors. Doen? Dan zijn hier alvast een paar adviezen: • Focus haarscherp op wat je wilt bereiken. De focus in je opdracht bepaalt welke mensen je aantrekt; • Verkoop je hack. Creëer een buzz. Maak het leuk en spannend en hip. Regel prijzen en coole beloningen; • Breng allerlei talenten bij elkaar. Je wilt een ecosysteem van ontwikkelexperts die doorgewinterde hackathongangers zijn, newbies, mentoren, beoordelaars en allrounders. Laat iedereen de ideeën doorlopen en beslissen waaraan ze willen werken. De beste teams ontstaan organisch; • Bandbreedte rules. Geen razendsnel perfect werkend internet ter plekke? Vergeet je hackathon dan. Zorg voor een locatie met pauzeerplekken en misschien wat slaapplaatsen; • Houd de regels simpel. Waar gebeurd voorbeeld: ‘Wees aardig, speel niet vals, gebruik alleen nieuwe code, teams van max vijf personen en gebruik alsjeblieft deodorant!’; • Motiveer. Er hoeft niet altijd per se een winnaar te zijn, maar zet wel de beste oplossingen in de schijnwerpers; • Vergeet de pizza niet. Véél bier, pizza en ander aantrekkelijk lekkers zijn op hackathons onmisbare breinbenzine. Geïnspireerd door: Management Today Bovenstaande adviezen voor ICT projecten kan je uiteraard ook toepassen op elk ‘vernieuwend’ project.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Verbeteren van creativiteit en innovatiegericht projectmanagement”: Organisaties die de buitenwereld betrekken bij innoveren zijn succesvoller dan organisaties die dat niet doen (Sjors van Leeuwen).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Innovatie is vaak het resultaat van willekeurige gesprekken waarbij ideeën van buiten je eigen branche toegepast worden op die van jezelf (Tony Hsieh)..

8


#6 Leiding geven aan veranderingen Elke dag bereiken ons via diverse media chaotische beelden vanwege de vele externe ontwikkelingen die in een stroomversnelling zijn gekomen. Megatrends op het gebied van technologie, sociale netwerken, overheid en economie geven aan dat het huidige tijdperk snel verandert van een ‘dien het systeem’ – tijdperk naar een tijdperk van ‘dien de gemeenschap’. Maar hoe geef je nu leiding aan deze veranderingen?

Leiding geven aan veranderingen De tien klassieke redenen, volgens Rosabeth Moss Kanter, waarom mensen zich tegen verandering verzetten kunnen al in een vroeg stadium van een nieuw project de kop opsteken en leidinggevenden moeten maar zien ze te veronzijdigen: 1. Gezichtsverlies. De vrees dat hun waardigheid wordt ondermijnd en ze hun ereplaats kwijtraken; gêne doordat de verandering aanvoelt als aan de kaak stellen van vroegere fouten; 2. Machtsverlies. De vrees dat de beslissingen hun uit handen worden genomen en dat de macht ergens anders terechtkomt; 3. Grote onzekerheid. Het gevoel, niet te weten waar de verandering heenleidt, wat er straks gaat gebeuren – het gevoel, geblinddoekt langs een afgrond te lopen; 4. Alarm! Overval! Automatisch verzet – geen waarschuwing vooraf, geen gelegenheid tot voorbereiding; 5. ‘Vreemde eend in de bijt.’ Afwijzing van de verandering omdat ze niet past binnen de bestaande modellen, vreemd en onbekend aandoet, en in strijd lijkt met doorgaans vanzelfsprekend geachte gewoonten en routines; 6. ‘Kan ik het wel aan?’ Zorgen over toekomstige competenties, over de vraag of men na de verandering nog steeds succesvol zal zijn; 7. Verstoring. Ongenoegen over de verstoring van andere activiteiten en hinder bij de afronding van werkzaamheden die er niets mee te maken hebben; 8. Meer werk. Verzet tegen extra werk en het leveren van nieuwe dingen, en dat allemaal terwijl er geen tijd voor is; 9. Oud zeer. Herinneringen aan vroegere conflicten of problemen die nooit uit de weg zijn geruimd; 10. Echte bedreigingen. Kwaadheid over de kans dat de verandering echt pijn gaat doen en duidelijke verliezers gaat opleveren.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Leven met verandering”: De sleutel tot verandering zit in menselijk gedrag, niet in processen en systemen.

Stelling / Wisecrack / Oneliner When the winds of change blow, some build walls, others build windmills.

9


#7 Hoe word je een goede mentor? Atleten hebben een trainer nodig, wonderkinderen kunnen niet zonder ouders en leraren, regisseurs moeten een producent hebben, politici zijn afhankelijk van strategen, wetenschappers van laboranten.

Hoe word je een goede mentor? Je wordt een goede mentor als je je aan tien gouden regels houdt: • Wees een holistisch rolmodel. Dus niet alleen qua professionele deskundigheid maar ook qua communicatie, inlevingsvermogen en integriteit; • Wees empathisch. Je moet de situatie van de mentee constant aanvoelen, begrijpen en evalueren; • Help iemands sterke punten te ontwikkelen en zwakke punten af te zwakken; • Luister heel goed. Goede mentors zijn gerichte, betrokken en ontvankelijke luisteraars; • Wees open-minded. Elke mentee is anders, elke situatie is anders; • Wees heel geduldig. Dit is essentieel. Zoals in elke relatie zijn er momenten van frustratie, irritatie, miscommunicatie en gebrek aan begrip. Een goede mentor houdt het hoofd dan koel; • Laat je betrokkenheid zien; • Maak gebruik van je netwerk als je iets niet weet. En geef de kennis die je hebt opgedaan door aan je mentee; • Wees ontvankelijk voor de persoonlijke kant. Elke professionele vraag heeft ook een persoonlijk aspect. Breed inzicht in de sociale, financiële en individuele omstandigheden van de mentee helpt; • Snijd je adviezen toe op de specifieke omstandigheden, die steeds veranderen. Geïnspireerd door: Insead Knowledge

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Adviseren”: Je kunt een ander niets leren, je kunt hem alleen helpen het in zichzelf te ontdekken (Galilei).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Vind het, leef het, coach het.

10


#8 Lean Thinking Lean Thinking Voor elke organisatie, die in de nabije toekomst wenst te overleven, is Lean Thinking een noodzakelijkheid: 1. Bij Lean Thinking stel je in je organisatie de klant centraal. Lean Thinking hanteert als uitgangspunt dat alles draait om datgene wat de klant als toegevoegde waarde ziet. Alles staat of valt met de behoefte van de klant. Het klantperspectief is bepalend voor alle functies in de organisatie. 2. Het management speelt een belangrijke rol in het stellen van de doelen en de vertaling daarvan naar de uitvoering volgens de ‘denklijn’ richten – inrichten – verrichten. 3. De waardenstromen raken alle afdelingen. Alles wat geen waarde toevoegt noemen we bij Lean Thinking ‘verspilling’. 4. Lean wordt vaak gecombineerd met Six Sigma: waar Lean zich met name concentreert op de doorlooptijd en de efficiency van het proces, richt Six Sigma zich op de stabiliteit en de kwaliteit van de output van het proces; 5. In een continu veranderende wereld veranderen de wensen van de klant mee. Daarop moet de organisatie anticiperen. De concurrentie zit niet stil. Een mooi antwoord hierop is de verwachtingen van een klant positief te overtreffen. 6. Bij het toepassen van businessmodellen speelt het model CANVAS goed in op het vraagstuk hoe je producten en diensten ontwikkelt die klanten echt willen. 7. In Lean Thinking is het belangrijk om de verandering bottom-up gefaseerd op te bouwen, waarbij het borgen het meest onderschatte onderdeel van veranderen is. Bij het continu monitoren speelt de Dewing cirkel een rol: plan – do – check – act. 8. De medewerker is in Lean Thinking de belangrijkste kracht van de organisatie. Als de medewerkers de noodzakelijke veranderingen niet adopteren, mislukken ze. De medewerker wordt gezien als de professional die zijn vak verstaat en daarbij beschikt over de juiste competenties. 9. De medewerker weet waar het beter kan in het proces en wordt niet alleen uitgedaagd om met verbeterideeën te komen, maar ook om ze te implementeren. Die nieuwe manier van werken wordt dan de standaard. Medewerkers krijgen daardoor meer plezier in hun werk, wat weer afstraalt op de klant. 10. Door dit alles toe te passen ontstaat er een flow: producten stromen door de organisatie waarbij er nergens voorraden of wachttijden ontstaan.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Verbeteren van effectiviteit en klantgericht projectmanagement”: Een goede zakelijke planning begint er altijd mee, de klant in het centrum van de aandacht en de discussie te plaatsen.

Stelling / Wisecrack / Oneliner Traditional thinking is all about “what is”. Future thinking is about “what can be” (Edward de Bono) .

11


#9 Respect 7 manieren om als leider respect te verdienen Hoe krijg je als leider meer respect zonder erom te vragen? Kevin Daum geeft zeven tips. 1 Wees consistent Wie het een zegt en het ander doet, wint niet aan respect. Een leider hoeft niet voorspelbaar te zijn, maar moet ook niet hypocriet zijn. 2 Wees punctueel Als het gaat om afspraken. Wie mensen laat wachten, verliest het respect van anderen. Zorg dat je altijd controle over je eigen agenda hebt. 3 Geef altijd antwoord Twitter, Facebook, WhatsApp, Yammer, sms, vociemail, Skype. We zijn tegenwoordig actief op vele kanalen waardoor het niet makkelijk is altijd op berichten te antwoorden. Het toont niet van respect als anderen maar achter je aan moeten hollen voor een antwoord. Beperk de kanalen en geef altijd binnen 24 uur een reactie. 4 Heb het bij het juiste eind Doe je huiswerk en zorg dat je het bij het juiste eind hebt. Maar schroom ook niet om het toe te geven als je iets niet weet. 5 Falen mag Laat zien dat mensen mogen falen als ze in avontuurlijke trajecten zijn gestapt. Wees dan zeker niet rancuneus. 6 Kleineer niet Als mensen fouten maken, is de grootste fout ze te kleineren. Omstanders zien dat en zullen er het hunne van denken over uw gedrag. 7 Wees duidelijk Als mensen niet goed functioneren, bijvoorbeeld in een project, steun hen dan. Maar als ze het resultaat of de voortgang vertragen, schroom dan niet hen een andere uitdaging te geven.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Managen van de acculturatie”: Knowledge will give you power, but character respect (Bruce Lee).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Leiderschap is niet wat er gebeurt als je er bent, maar wat er gebeurt als je er niet bent (Ken Blanchard).

12


#10 Overtuigen De kunst van overtuigen Nieuwe ideeën krijgen soms geen enkele kans. Innovatie- of veranderingsvoorstellen worden al bij voorbaat afgekeurd, als onmogelijk of zelfs bedreigend ervaren. Waarom? Hierbij 9 aanvallen en antwoorden (schuin gedrukt): 1. We doen het goed, dus waarom zouden we veranderen? Klopt. Maar we weten allemaal dat wie zich niet aanpast uiteindelijk verdwijnt. 2. Je overdrijft. Dit is geen belangrijk probleem voor ons, als het al een probleem is. Voor de mensen die last hebben van dit probleem is het zeker niet onbelangrijk. 3. Als dit een probleem is, dan zeg je in feite dat we slecht werk leveren. Dat is een belediging! Nee, we zeggen dat jullie opmerkelijk goed werk leveren zonder de benodigde middelen (systemen, methoden, richtlijnen etc.), die jullie met ons voorstel krijgen. 4. Je voorstel laat te veel vragen onbeantwoord. Hoe zit het hiermee, en daarmee, hiermee, daarmee, en …? Alle goede ideeën roepen in het begin tientallen vragen op waar nog geen duidelijke antwoorden voor zijn. 5. Je denkt toch niet dat een paar simpele trucjes alles oplossen? Nee, het is de combinatie van jouw goede werk en een paar nieuwe elementen die, tezamen, een grote bijdrage kunnen leveren. 6. Als dit zo’n goed idee is, waarom is het dan nooit eerder gedaan? Er is een eerste keer voor alles en dit is een unieke kans voor ons. 7. We hebben dat eerder geprobeerd en toen heeft het ook niet gewerkt. Dat was toen. De omstandigheden zijn ongetwijfeld anders (en wat wij voorstellen is waarschijnlijk ook anders dan wat destijds gedaan is). 8. Dat werkt hier niet, omdat wij totaal anders zijn. Het klopt dat we anders zijn, maar in veel opzichten zijn we ook gelijk. 9. We hebben de vaardigheden of kwalificaties niet om dit tot een succes te maken! Maar veel ervan hebben we wel; de rest kunnen en zullen we leren. Geïnspireerd door: John Kotter.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Verandermanagement”: Visie zonder Actie is eigenlijk een droom. Actie zonder Visie is tijdverblijf. Met Visie gekoppeld aan Actie kun je de wereld veranderen (Joel Barker).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Wees de verandering (in de wereld) die je wilt zien (Gandhi).

13


#11 Leven Een volledig leven Veel mensen hebben een crisis, een midlife- of andere crisis, nodig om te beseffen wat ze allemaal meezeulen. Helaas hebben ze dan vaak de neiging vanuit die crisis bepaalde beslissingen te nemen. In plaats van even rust te nemen en serieus na te denken over wat ze met zich meedragen en waarom, hebben deze mensen eerder de neiging alles van zich af te gooien en heel hard weg te rennen. In plaats van rationele besluiten te nemen die ze voorbereiden op wat komen gaat, laten ze zich leiden door paniek of angst. Een volledig leven bestaat uit wonen op de plaats waar je je thuis voelt, met de mensen van wie je houdt en het juiste werk doen, omdat dat past bij het doel in je leven. Om tot een volledig leven te kunnen komen helpt onderstaande (beknopte) lijst: 1. Ik leid mijn eigen versie van volledig leven; 2. Ik zeg regelmatig ‘nee’ tegen de minder belangrijke dingen in mijn leven en ‘ja’ tegen mijn echte prioriteiten; 3. Ik hou mezelf aan de kleine beloftes die ik mezelf doe; 4. Ik woon op mijn ideale plek en voel mij daar thuis; 5. Ik heb het gevoel dat ik hoor bij de gemeenschap waarin ik woon; 6. Ik kan op de plek waar ik woon dingen doen die ik graag doe; 7. Ik deel mijn levensdromen met de mensen die het dichtst bij me staan; 8. Ik breng de juiste hoeveelheid tijd door met mijn vrienden en geliefden; 9. Ik doe werk dat mijn ware talenten aanspreekt; 10. Ik gebruik mijn talenten voor iets waar mijn passie naar uit gaat; 11. Ik heb elke ochtend een duidelijke reden om op te staan; 12. Mijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de wereld. Geïnspireerd door: The Inventure Group.

Tips uit één van onze bouwstenen Uit de bouwsteen “Performance Expedition”: Als je blijft hangen in je dromen, vergeet je te leven (Joanne K. Rowling).

Stelling / Wisecrack / Oneliner Het leven is net een restaurant, je krijgt meestal wat je bestelt.

14


Heeft het geholpen met je ambities?

15

Profile for Pepijn van Rooij

Performance community jaarboek 2015  

Eind van het jaar blikt iedereen terug op eerder gemaakte plannen en behaalde doelen. Dat doen we ook door middel van dit jaarboekje. We ve...

Performance community jaarboek 2015  

Eind van het jaar blikt iedereen terug op eerder gemaakte plannen en behaalde doelen. Dat doen we ook door middel van dit jaarboekje. We ve...

Advertisement