Page 53

RO MA ȘCU

mărunte și detalii, pierzând ansamblul,

voltă împotriva stag-

nemaivăzând pădurea din cauza copa-

nării. Dă-mi probleme

cilor. Ei știu câte ceva despre tot, de

de rezolvat, dă-mi de lucru, dă-mi cea

multe ori neputându-se opri asupra unui

mai misterioasă criptogramă sau cea

singur subiect.

Ra luc a

„Mintea mea se re-

REDACTOR:

mai complicată analiză şi o să mă simt

Adevărul este că pentru reprezen-

în elementul meu. [...] Tânjesc după

tanții acestui semn zodiacal este foarte

ceva care să-mi exalte mintea” sunt

dificil să se limiteze și să se concentreze

cuvintele lui Sherlock Holmes, persona-

asupra unui singur subiect, dar ar fi bine

jul creat de Arthur Conan Doyle, o per-

să își stabilească câteva domenii de

sonalitate reprezentativă a Gemenilor.

interes și să se concentreze asupra

Curiozitatea permanentă și dorința nestăvilită de cunoaștere sunt ceea ce diferențiază Gemenii de celelalte semne zodiacale. Pentru aceștia, cunoașterea este foarte importantă, dar informațiile care se referă la timpul în care trăiesc, actua-

acestora. Nimeni nu are timpul necesar pentru a ști totul despre toate. În relații, această curiozitate și dorința imensă de comunicare îi face să se înțeleagă cu oameni foarte diferiți, cu preocupări variate, chiar contradictorii. Această diversitate le place și îi stimulează. Toate formele de comunicare

Domeniile sunt multiple, nelimi-

le sunt familiare, ei fiind maeștrii comu-

tându-se la nimic, pentru ei totul gravi-

nicării ce în ultimii ani a devenit din ce în

tând în jurul comunicării și al schimbului

ce mai complexă. Dar nu și pentru ei,

de informații pe care le asimilează cu

care au învățat atât de bine dedesubturi-

ușurință, păstrându-și în același timp o

le acesteia din dorința de a fi permanent

neutralitate și obiectivitate de invidiat. În

bine informați, despre orice.

același timp, pot fi atrași de lucrurile IUNIE 2015 | Ediția 44

www.performance.rau.ro

le și cât mai noi dețin primul loc.

HOROSCOPE

GEMENI

53

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you