Page 46

LIFESTYLE

REGINA

MARIA

„Am credința că v-am priceput: n-am judecat, am iubit.”

Oa

na

MA NT U

Anul 2015 marchează pragul

REDACTOR:

de 140 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, o personalitate pe cât de contro-

versată pe atât de îndrăgită de către contemporanii săi. Poporul a numit-o “Mama Regină”, “Mama răniților” sau “Regina soldat”, iar numele său va rămâne strâns legat de viața culturală a României acelor ani. Marie Alexandra Victoria de SaxaCoburg și Gotha s-a născut pe 29 octom-

Regele moare, lăsându-i tronul fiului său.

brie 1875 în localitatea Eastwele Park–

La scurt timp după numirea sa ca regi-

Kent din Anglia. Era mare prințesă a Marii

nă, Maria a început o serie de turnee inter-

Britanii și Irlandei, nepoată a Reginei Victo-

naționale de promovare a intereselor Româ-

ria. Părinții săi au fost Alfred Ernest Albert

niei. Deși rolul femeilor în politică era unul

de Saxa-Coburg și Gotha (Ducele de Edin-

redus dată fiind perioada, ea a fost sfătuito-

burgh) și Maria Alexandrovna Romanova

rul cel mai apropiat al Regelui Ferdinand și

(mare ducesă a Rusiei și unica fiică a țaru-

un adevărat ambasador al țării adoptive.

lui Alexandru al II-lea al Rusiei). La frageda vârstă de 16 ani s-a logowww.performance.rau.ro

la Alba Iulia, însă doar cinci ani mai târziu

În perioada Conferinței de Pace de la Paris a avut întrevederi cu reprezentanții

dit cu principele moștenitor al României,

Antantei,

militând

pentru

recunoașterea

Ferdinand, care îi va deveni soț la finele

internațională a României Mari.

anului 1892. În octombrie 1893 se năștea

Intrarea României în Primul Război

primul fiu, Carol Caraiman, viitorul Rege al

Mondial de partea Antantei se pare că o

României. Au urmat Elisabeta, Maria, Nico-

datorăm, în parte, Reginei Maria. Titlul de

lae, Ileana și Mircea. La 15 octombrie

„Regina soldat” l-a primit în timpul acestui

1922, Maria și Ferdinand au fost încoronați

război, când îmbrăcată în haine de soră

46

medicală, Maria a organizat spitalele de Ediția 44 | IUNIE 2015

campanie pentru soldații răniți pe front.

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Advertisement