Page 30

TRAINING U

TEHNICI de negociere [ partea a II -a ] Negocierea este o artă pe care fiecare ar trebui să o cu-

Zo l ta nM EH EȘ

noască. În general, în timpul unei negocieri, ar fi înțelept să nu iei nimic personal. Astfel, vă prezint o nouă serie de tehnici de negociere utile atât în viața profesională,

cât și în cea personală.

REDACTOR:

Tactica tăcerii

www.performance.rau.ro

În

general

Tactica ezitării negociatorii

folosesc

Această tactică presupune, așa cum

această tehnică în funcție de temperament,

îi spune și numele, o ezitare din partea

cultură sau apartenență etnică. În orice

celui care vinde. Folosirea sa are o serie

discuție se recomandă un echilibru în lungi-

de avantaje care te pot clasa pe poziția de

mea propriilor argumente. Răbdarea de a

lider al negocierii. În primul rând, nego-

aștepta reacțiile partenerului la propunerile

cierea trebuie să înceapă cu o ofertă făcută

și ofertele tale, precum și inhibarea dorinței

de către partener. O prezentare corectă a

de a vorbi fără rost este esențială pentru

produsului îl va face pe acesta să și-l

reușita negocierii. Regula de aur este să nu

dorească și mai mult, iar dacă pari ezitant

iei niciodată cuvântul atunci când poți foarte

cu privire la vânzarea sa îți poți crea un

bine să păstrezi tăcerea.

avantaj psihologic.

Tactica de obosire a partenerului

Tactica ”Ținuta Pocher”

Dacă negociatorul nu își poate găsi

Secretul este stăpânirea de sine. Un

liniștea nici după terminarea argumentării,

negociator serios și stăpân pe sine intimi-

acest lucru poate fi foarte ușor speculat,

dează. Dacă alură de nepătruns este susți-

obligându-l să fie atent la noile mișcări. Ast-

nută suficient de mult, partenerul va ceda

fel îți poți obosi partenerul și îl poți face să

în cele din urmă. Practic, nu trebuie să arăți

cedeze mult mai ușor în fața cerințelor tale.

nimic prin expresie, ton, ținută sau gesturi,

30

această tactică fiind foarte importantă în Ediția 44 | IUNIE 2015

arsenalul propriu.

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you