Page 10

ON CAMPUS

CUM NE DESCURCĂM LA

LICENȚĂ / DISERTAȚIE Așa cum știe oricare student sau masterand, inevitabil vine și momentul în care această frumoasă

REDACTORșef:

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

perioadă din viața sa trebuie să ia sfârșit, ceea ce se întâmplă prin susținerea Examenului de Licență, respectiv Disertație.

Examenul de Licență la Univer-

buletinul. Când intri în sală trebuie să îți

sitatea Româno-Americană presupune 2

cauți locul verificând legitimațiile de exa-

probe: un examen scris de tip grilă bazat

men de pe bănci. Nu poți sta în niciun

pe disciplinele de specialitate parcurse în

alt loc în afara celui repartizat ție.

anii de studii și susținerea lucrării de licență în fața unei comisii de evaluare. În ceea ce privește Examenul de Disertație la URA, acesta implică doar prezentarea lucrării în fața comisiei de specialitate.

www.performance.rau.ro

LICENȚĂ: PROBA 1

10

Examenul scris de licență este de tip

Atenție: lasă-ți pe catedră sau în altă parte telefonul și alte obiecte personale; nu are niciun sens să riști licența pentru false bănuieli de ”inspirație”. Revenind la grilele examenului, dintre cele 45 în total, 15 sunt dintre cele cu răspuns în ghidul de licență, 15 sunt dintre cele fără răspuns şi ultimele 15 sunt la prima vedere.

grilă și presupune 45 de întrebări. Pentru

Întrebările sunt din materiile de bază

această probă ai la dispoziție Ghidul de

ale specializării tale. Fiecare răspuns

pregătire ce poate fi achiziționat de la

corect valorează 0,20 puncte, primești

Librăria URA.

un punct din oficiu și ai la dispoziție 3

Când te prezinți la examenul scris, nu uita să ai la tine carnetul de student și Ediția 44 | IUNIE 2015

ore pentru acest examen. Răspunsurile se notează atât pe foaia de examen pe care o predai la

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Advertisement