Page 53

RO MA ȘCU

Gândirea lui sănătoasă, ancorată în

dificil de întreprins,

realitate, îl ajută să fie productiv, nea-

mai periculos de con-

vând nevoie de lecții elaborate pentru a

trolat sau cu o reușită mai nesigură de-

ști cum să-și câștige existența. Din con-

cât a lua inițiativa în instaurarea unei noi

tră, o face atât de bine, încât securitatea

ordini a lucrurilor” afirma taurul Niccolo

financiară, care îi este extrem de dragă,

Machiavelli în Principele.

nu îi lipsește în general.

Ra luc a

“Nimic nu e mai

REDACTOR:

Semn fix, de pământ, Taurul este

Are un talent înnăscut de a soluțio-

cel mai statornic dintre toate semnele

na problemele materiale și de a pune

zodiacale, preferând stabilitatea și per-

la punct adevărate strategii în vederea

manența, în timp ce schimbările, neo-

împlinirii nevoilor sale. În plus, nu se

bișnuitul și necunoscutul îi dau fiori pe

pierde prea ușor în tot felul de fantezii

șira spinării.

sau fantasme, păstrându-și permanent

Deși se adaptează mai lent la situa-

simțul practic și legătura cu viața reală. În relații, Taurul apreciază prezența

apucă de ceva nou, odată ce a pornit pe

și apropierea fizică a partenerului(ei),

un drum sau a îmbrățișat un nou proiect

displăcându-i teribil relațiile la distanță

nu se va opri prea repede, voința și

sau fără un scop clar definit. Dar aceas-

munca pe care le depune fiind răsplătite

tă preocupare aproape extremă de a

din plin de satisfacția pe care i-o dau lu-

avea alături tot ceea ce îi aparține sau

crurile construite cu propriile mâini.

crede că îi aparține adeseori nu îi mai

Taurul nu este prea interesat de

lasă suficient timp pentru a-și cunoaște

speculații, vise despre viitor, situații sau

jumătatea, pentru a explora și a afla

relații neclare. El este modelul de urmat

care sunt adevăratele sentimente, moti-

dacă vrem să trăim în prezent, aici și

vații și gânduri care animă persoana

acum, având un plan clar și concret

alături de care își petrece viața. Mai 2015 | Ediția 43

www.performance.rau.ro

țiile neobișnuite și durează mult până se

pentru viitor.

HOROSCOPE

TAUR

53

Performance - NR.43 MAI 2015  

Luna aceasta stăm de vorbă cu Paul Olteanu, absolvent URA, care, printre altele, conduce o companie de training, coaching și consultanță și...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you