Page 28

TRAINING U

TEHNICI de negociere [ prima parte ] Luna aceasta completăm ceea ce am început în ediția

Zo l ta nM EH EȘ

trecută a revistei. Iată o serie de tactici de negociere ce pot fi la fel de bine folosite atât în viața personală, cât și în cea profesională.

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Tactica ”Important pentru mine”

Lansează-ți cererea pe ultima sută de

Partenerul de negociere va avea o atitu-

metri forțând partenerul să ia o decizie

dine mai mult decât pozitivă atunci când

în ultimul moment. Folosind această tac-

îți vei da la o parte propriile probleme și

tică sunt mai mari șanse să obții ceea

te vei arăta interesat(ă) de situațiile cu

ce-ți dorești. Atenție însă cum folosești

care se confruntă el. Astfel îi oferi satis-

timpul! Este un mare avantaj, dar dacă

facție și îți asiguri un avantaj important în

nu-l utilizezi cum trebuie se poate

a obține ceea ce îți dorești.

întoarce împotriva ta.

Tactica gambitului

Tactica tergiversării

Pe lângă cererea ta reală trebuie să lan-

Evită luarea unei decizii folosindu-te de

sezi încă una de care nu ai nevoie nea-

o serie de scuze (lipsa unor documente,

părat, dar care-ți pune în dificultate par-

starea sănătății, lipsa timpului, etc.).

tenerul. În mod firesc, el o va refuza și

Indirect și cu atât mai mult dacă miza

inconștient se va arăta mai deschis față

este mare pentru partener, acesta va

de cealaltă (cererea ta reală).

căuta să continue negocierea și va face

Tactica folosirii timpului Timpul sau mai bine spus presiunea sa are un rol foarte important în negocieri.

28

o serie de compromisuri pe care altfel nu le-ar lua în considerare. Tactica paraverbalului In mod inconștient suntem atrași de

Ediția 43 | Mai 2015

oamenii care ne seamănă. Astfel, dacă

Performance - NR.43 MAI 2015  

Luna aceasta stăm de vorbă cu Paul Olteanu, absolvent URA, care, printre altele, conduce o companie de training, coaching și consultanță și...

Performance - NR.43 MAI 2015  

Luna aceasta stăm de vorbă cu Paul Olteanu, absolvent URA, care, printre altele, conduce o companie de training, coaching și consultanță și...

Advertisement