Page 53

RO MA ȘCU Ra luc a

Semnul zodiacal ce

debutează odată cu

pierde importanța, el începând imediat să urmărească o nouă cucerire.

echinocțiul de primăva-

Probabil că era de ceva vreme în

ră, Berbecul, marchează renașterea naturii

căutarea unui nou tărâm ce trebuie neapă-

după lunga iarnă, un moment plin de ener-

rat explorat, un loc unde el va fi primul om

gie, speranță, forță și vitalitate.

care a pășit.

REDACTOR:

Asemeni naturii care cunoaște un nou

Aceasta este una dintre părțile de

început și înfruntă frigul pentru a reveni la

umbră ale personalității sale ce se manifes-

viață, Berbecul are un spirit al luptei adânc

tă în viața de zi cu zi printr-o multitudine de

înrădăcinat în el, care îi animă ființa dorni-

proiecte începute și nefinalizate din cauză

că de a explora și cuceri noi teritorii, de a-și

că pe parcurs ori s-a plictisit, ori a găsit o

măsura forțele cu oricine îi stă în cale și de

provocare și mai interesantă.

a învinge toate obstacolele.

HOROSCOPE

BERBEC

Această lipsă de răbdare se poate

El se bucură de toate acestea, căci

manifesta și în relațiile personale, atenția

lucrurile care vin ușor, fără efort și, mai

sa începând să se piardă odată ce relația

ales, fără provocări demne de Hercule, par

respectivă devine mai profundă și-i ame-

să nu aibă valoare.

nință libertatea. O altă parte la care trebuie să lucreze

va ataca niciodată pe la spate, care se

este modul în care, atunci când viața nu-i

bucură de orice luptă dreaptă prin inter-

dă oportunitatea de a-și folosi energia, el

mediul căreia își poate afirma și reafirma

creează situații de conflict, pur și simplu de

puterea personală, fiind foarte interesat de

dragul luptei.

evidențierea propriei persoane, punerea sa

Exploratorul trebuie să aibă mereu

în valoare și, în același timp, de acțiunea

ceva de cucerit, din acțiunile sale și din

brută.

experiența directă pe care o acumulează el

Toată această energie pe care o pune

reușind să se cunoască și să se defi-

în slujba atingerii scopurilor sale este ma-

nească, devenind din ce în ce mai stăpân

rea sa calitate. Cu toate acestea, odată

pe propriile forțe și pe capacitățile sale.

atins scopul, obiectul dorinței sale își Aprilie 2015 | Ediția 42

www.performance.rau.ro

Berbecul este luptătorul fairplay ce nu

53

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...