Page 50

PRAGA aD ĂN C

ESC

U

WE TRAVEL

LIFESTYLE

CITY BREAK:

din cele mai atractive orașe din lume, consi-

Sab in

Praga, capitala Republicii Cehe, este unul REDACTOR:

derat o bijuterie arhitecturală romantică, dată fiind extraordinara sa istorie de peste 1000 de ani. Fiind una dintre cele mai popula-

Mihulka, cunoscut ca ”Turnul cu praf de

re atracții turistice din Europa, deseori

pușcă”, unde în trecut alchimiștii se reu-

devine foarte aglomerată, ceea ce poa-

neau pentru a afla secretul transformării

te umbri farmecul capitalei. În Praga

metalelor în aur.

www.performance.rau.ro

există întotdeauna ceva de făcut!

Un alt obiectiv turistic este Podul

Cel mai reprezentativ obiectiv

Carol ce datează din secolul al XIII-lea

turistic este Castelul Praga, amplasat

și care se întinde pe o lungime de jumă-

pe vârful unui deal și pe malul stâng al

tate de kilometru. Împodobit cu statuete

râului Vitava. De altfel, este și cel mai

în stil baroc, el reprezintă o atracție

vast complex medieval din Cehia,

turistică impresionantă prin numărul

deoarece aici întâlnim diferite stiluri

mare de turiști care îl străbat în drumul

arhitecturale.

lor spre Castelul Praga.

Spre exemplu, în incinta caste-

Piața din Centrul Vechi este una

lului se regăsește Catedrala Sfântul

din cele mai animate atracții ale orașu-

Vitus, o construcție în stil gotic împodo-

lui. Aici se regăsesc muzee, galerii,

bită cu scene caracteristice și mai mul-

restaurante și magazine cu suveniruri.

te tipuri de statuete ce pot fi observate

În trecut ea servea ca punct comercial al

chiar de la sol.

arterelor pe care se transportau măr-

Din clopotniță se poate admira

furile. Piața este un amestec de culori și

centrul vechi al orașului, dar și Turnul

construcții în stil gotic și roman. Obiec-

50

Ediția 42 | Aprilie 2015

tive turistice reprezentative în această

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Advertisement