Page 30

TRAINING U

NEGOCIEREA

- elemente de bază

Luna aceasta vom trata un subiect foarte important,

Zo lta nM EH

dar nu suficient de bine sau des abordat – negocie-

REDACTOR:

rea. Cu rezultate reale atât în viața profesională, cât și în cea personală, iată în cele ce urmează câteva aspecte de bază pentru a fi stăpân(ă) pe situaţiile

care acum te pun în dificultate.

”NON MULTA, SED MULTUM!” - „NU MULTE, CI MULT!” din care înțelegem că trebuie să urmărim calitatea, nu cantitatea! Conform DEX-ului, negociere înseamnă „a trata cu cineva încheierea

tehnici și tactici”.

unei convenții economice, politice, cultu-

De aici reținem faptul că, în al doi-

rale, etc.”, de unde înțelegem că aceasta

lea rând, negocierea presupune ajunge-

presupune în primul rând existența a

rea la un consens avantajos pentru păr-

două sau mai multe părți.

țile implicate, sens în care se folosesc

În lucrarea ”Ghid de Negociere”, www.performance.rau.ro

o anumită strategie și folosind anumite

Zeno-Daniel Șuștac și Claudiu Ignat defi-

anumite tehnici și tactici, dar mai ales comunicarea (activă!).

nesc conceptul ca o ”modalitate alter-

Despre cele mai bune tehnici și

nativă de soluționare a conflictelor ba-

tactici de negociere vom vorbi în numă-

zată pe comunicare bidirecțională în care

rul următor. Până atunci, iată câteva sfa-

părțile implicate își modifică pe parcurs

turi de bază pentru a obţine ceea ce îți

pretențiile și conlucrează pentru a ge-

dorești atunci când negociezi aspectele

nera o soluție mutual acceptată, urmând

din viața de zi cu zi, dar și pe cele care

30

Ediția 42 | Aprilie 2015

țin de dezvoltarea propriei afaceri.

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you