Page 10

UNIVERSITATEA

ON CAMPUS

ROMÂNO - AMERICANĂ - excelență și performanță în mediul academic

Pe data de 17 aprilie 2015 se împlinesc 24 de ani de când Universitatea Româno-Americană promovează cu succes în țara noastră valorile educaționale ale învățământului învățământului superior românesc.

Oa

na

MA NT U

universitar american pe fondul bogatelor tradiții ale

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Universitatea Româno-Americană a

Fiind una dintre primele universități

luat ființă în anul 1991 la inițiativa regre-

private apărute în România după revolu-

tatului prof. univ. dr. Ion SMEDESCU,

ția din decembrie '89, URA a reușit să

Rector Fondator al Universității şi Preşe-

aplice un model de studiu considerat

dinte al Fundaţiei Româno-Americane

inovativ la vremea respectivă, anume

pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii.

îmbinarea a două metode educative

10

diferite, dacă nu chiar divergente. Ediția 42 | Aprilie 2015

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Advertisement