Page 10

UNIVERSITATEA

ON CAMPUS

ROMÂNO - AMERICANĂ - excelență și performanță în mediul academic

Pe data de 17 aprilie 2015 se împlinesc 24 de ani de când Universitatea Româno-Americană promovează cu succes în țara noastră valorile educaționale ale învățământului învățământului superior românesc.

Oa

na

MA NT U

universitar american pe fondul bogatelor tradiții ale

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Universitatea Româno-Americană a

Fiind una dintre primele universități

luat ființă în anul 1991 la inițiativa regre-

private apărute în România după revolu-

tatului prof. univ. dr. Ion SMEDESCU,

ția din decembrie '89, URA a reușit să

Rector Fondator al Universității şi Preşe-

aplice un model de studiu considerat

dinte al Fundaţiei Româno-Americane

inovativ la vremea respectivă, anume

pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii.

îmbinarea a două metode educative

10

diferite, dacă nu chiar divergente. Ediția 42 | Aprilie 2015

Performance - NR.42 APRILIE 2015  

Luna aprilie este cu adevărat specială în cadrul comunității Universității noastre, deoarece pe 17 ale lunii URA împlinește 24 de ani de la...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you