Page 48

LIFESTYLE

RONALDREAGAN Născut în data de 6 Februarie 1911 într-o familie

An d

r ei

MA CE

DO N

relativ modestă, Ronald W. Reagan a avut unul dintre

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

cele mai surprinzătoare parcursuri în viață. Nimic nu întrevedea ascensiunea sa fulminantă și nici accederea sa ca Președinte al Statelor Unite în anul 1981.

În anul 1932 devine licențiat în

soane din lumea industrială și finan-

Științe Sociale, însă nu se va dedica

ciară. Datorită acestui sprijin, va urma o

niciodată acestui domeniu. În tinerețe

carieră în politică, dedicându-se acestui

lucrează în diferite domenii, fiind printre

domeniu cu o pasiune rar întâlnită. Ale-

altele și cronicar sportiv. Ajunge să

ge Partidul Republican, iar în anul 1966

urmeze o carieră de actor în studiourile

candidează pentru funcția de guvernator

cinematografice de la Hollywood în

al statului California. Obține o victorie

anul 1937. Cu toate acestea nu reu-

zdrobitoare și este reales în 1970.

șește să aibă mai mult decât câteva

Cea mai mare șansă a lui Ronald a

roluri mediocre în filme. În anul 1952

fost desemnarea drept candidat al Parti-

se căsătorește cu Nancy Davis, care îi

dului Republican pentru funcția de Pre-

va fi alături până la sfârșitul vieții.

ședinte al Statelor Unite. Reușește și de

Afirmarea sa începe odată cu anul

această dată datorită carismei sale, dar

1954, atunci când intră activ în politică.

și a stângăciei candidatului democrat,

În acel an compania General Motors îi

Jimmy Carter, care avusese un mandat

propune să țină o serie de conferințe în

prezidențial mediocru.

diverse fabrici. Acest moment este

Politica dusă de către președintele

foarte important în viața sa deoarece

Reagan s-a asemănat foarte mult cu

are șansa de a-și crea relații cu per-

personalitatea acestuia, cele două mandate ale sale fiind marcate de optimism

48

Ediția 41 | Martie 2015

Performance - NR.41 MARTIE 2015  

În această ediție stăm de vorbă cu Doina Grigoraș, Business Development Manager la TEZ TOUR, binecunoscutul turoperator internațional. Vă in...

Performance - NR.41 MARTIE 2015  

În această ediție stăm de vorbă cu Doina Grigoraș, Business Development Manager la TEZ TOUR, binecunoscutul turoperator internațional. Vă in...

Advertisement