Page 53

RO MA ȘCU Ra luc a

“Tot ce un om poate imagina, într-o bună zi un altul va realiza” - Jules Verne

Citatul de mai sus

eficientiza activitatea. Pericolul este să

exprimă exact perso-

ajungă la o extremă, devenind un mic

nalitatea vizionară a celor născuți în

dictator pentru cei pe care încearcă

semnul zodiacal al Vărsătorului. Jules

să-I aducă „pe calea cea bună”. Deși

Verne pare să fi avut un glob de cristal

motivația sa este, de cele mai multe

în care a surprins progresul pe care

ori, orientată către binele oamenilor,

omenirea urma să-l cunoască. După

calea de mijloc rămâne varianta optimă

ani, multe dintre lucrurile pe care le-a

pentru nativii acestei zodii.

REDACTOR:

descris în cărțile sale au devenit rea-

Când tot acest spirit este pus la

litate, deși contemporanii săi le consi-

muncă cu un scop precis, minunile

derau pe atunci pură fantezie.

pot deveni realitate. Dacă ne gândim la

Orientați spre viitor, nativii acestei

vărsătorul Thomas Edison, activitatea

zodii doresc să-și aducă contribuția în

acestuia reflectă extrem de bine această

societatea pe care doresc să o refor-

personalitate inovatoare, pusă în slujba

meze, să înlăture vechile obiceiuri și să

oamenilor a căror existență a fost în

o creeze în așa fel încât oamenii să

mod considerabil îmbunătățită datorită

poată fi liberi și independenți. De aici,

invențiilor sale. În relațiile de zi cu zi, Vărsătorii

care marchează interacțiunile cu cei

demonstrează de multe ori o latură

care vor să-i constrângă sau să-i înca-

imprevizibilă, deseori chiar extremistă,

dreze într-un tipar și să-i eticheteze.

dar acestea fac parte din farmecul său.

Nemulțumit de starea lucrurilor,

Într-adevăr, acțiunile reprezentan-

Vărsătorul încearcă să le schimbe și să

ților acestei zodii pot fi anticipate numai

le înnoiască. De exemplu, la serviciu va

în cazul în care reușim să ne gândim la

încerca să implementeze proceduri care

opusul a ceea toți ceilalți se așteaptă.

www.performance.rau.ro

de cele mai multe ori, rezultă o revoltă

HOROSCOPE

VĂRSĂTOR

să fie orientate către viitor și să poată Februarie 2015 | Ediția 40

53

Performance - NR.40 FEBRUARIE 2015  

Luna aceasta vă facem cunoștință cu domnul Ioan Bășea, fondatorul CROAZIERE.NET care va susține în premieră în România un curs dedicat secto...