Page 48

LADY DIANA PRINȚESA INIMILOR MA NT U

Lady DI a rămas în istorie dat fiind impactul

Oa

lie cu descendență regală, devenită prințesă

na

ei major asupra umanității. Născută într-o famiREDACTOR:

după căsătoria cu Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii, Diana a fost cea care a instaurat schimbări în tradițiile monarhiei britanice potrivite pentru noul secol. Diana Frances Spencer s-a născut

Profund marcată în copilărie de

pe data de 1 Iulie 1961, fiind cea de-a

despărțirea părinților și păstrând vie în

patra fiică a lui John Spencer, Vicon-

memoria sa amintirea mamei părăsind

tele Althorp.

reședința familiei, Diana a devenit o fire

www.performance.rau.ro

Numele său a fost ales la abia o

48

timidă și retrasă.

săptămână de la naștere, dat fiind

În condițiile vremii, destrămarea

faptul că părinții erau ferm convinși că

familiei și recăsătorirea ambilor părinți

de data aceasta vor avea un fiu care

erau considerate subiecte „tabu”, ceea

să poarte mai departe numele familiei.

ce a dus la marginalizarea sa în socie-

Totuși, ea avea să devină mai

tate și probleme de sănătate (bulimie),

târziu preferata tatălui său, în ciuda

de unde pesemne și faptul că nu s-a

faptului că în 1964 se naște mult doritul

remarcat în mod deosebit în prima parte

fiu, Charles Spencer.

a vieții sale.

Diana primește titlul de „Lady” în

După terminarea studiilor, Diana a

anul 1975, atunci când tatăl său devine

devenit educatoare la o grădiniță dintr-o

al VIII-lea Conte Spencer.

suburbie a Londrei, având o afinitate

Ediția 40 | Februarie 2015

pentru educarea copiilor.

Performance - NR.40 FEBRUARIE 2015  

Luna aceasta vă facem cunoștință cu domnul Ioan Bășea, fondatorul CROAZIERE.NET care va susține în premieră în România un curs dedicat secto...

Performance - NR.40 FEBRUARIE 2015  

Luna aceasta vă facem cunoștință cu domnul Ioan Bășea, fondatorul CROAZIERE.NET care va susține în premieră în România un curs dedicat secto...

Advertisement