Page 53

RO MA ȘCU Ra luc a

„Vieţile noastre se încheie în ziua când rămânem tăcuţi în privinţa lucrurilor care contează” Martin Luther King

Semnul zodiacal ce

Puterea este modul prin care ei își

marchează începutul

pot câștiga mult dorita libertate. Posibi-

noului an, Capricornul, aparține elemen-

litatea de a alege și de a avea opțiuni

tului pământ, alături de Taur și Fecioară.

înseamnă pentru ei libertatea absolută.

REDACTOR:

Calitatea de bază a semnelor acestora

Extrema negativă în care pot să

este faptul că înțeleg cel mai bine cum

cadă nativii acestei zodii este dorința de

funcționează lumea materială, ceea ce

a avea controlul unei părți cât mai mari

le conferă răbdarea și autodisciplina pe

a vieții lor și a mediului în care trăiesc.

care celelalte semne zodiacale nu le au.

Din păcate, această dorință de con-

Capricornii se evidențiază prin vo-

trol se poate extinde și asupra persoa-

ința de fier și capacitatea imensă de

nelor care îi înconjoară.

a-și urmări scopurile cu o determinare

Dându-și seama că nu pot face

de nezdruncinat. Atunci când au un vis

acest lucru, ei își pot construi adevă-

și se hotărăsc să-l pună în practică,

rate scuturi de apărare împotriva eve-

nimic nu le poate sta în cale, nici chiar

nimentelor și a situațiilor neașteptate.

propriile nevoi sau slăbiciuni. „Vieţile noastre se încheie în ziua când rămânem tăcuţi în privinţa lu-

Oamenii sunt cele mai surprinzătoare ființe, așadar zidurile vor fi construite și împotriva acestora. Pericolul este mare deoarece pot

Luther King, unul dintre cei mai cunos-

rămâne prinși în spatele acestor

cuți Capricorni ai lumii și cel care a in-

ziduri din exteriorul cărora nimic nu

spirat prin acțiunile sale generații întregi

ajunge la ei, dar nici constructorul nu

de activiști pentru drepturile negrilor.

mai poate sări peste, căci acestea sunt

Dorința de putere rulează întot-

ziduri interioare care blochează, în prin-

deauna în subconștientul celor născuți

cipal, exprimarea afecțiunii și a senti-

în acest semn zodiacal, dar scopul obți-

mentelor. Ianuarie 2015 | Ediția 39

www.performance.rau.ro

crurilor care contează” spunea Martin

nerii acesteia nu este unul superficial.

HOROSCOPE

CAPRICORN

53

Performance - NR.39 IANUARIE 2015  

Vedeta noastră din această ediție este colega noastră Ana Iunker care a străbătut SUA în lung și lat cu ajutorul programului Work and Travel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you