Page 48

LIFESTYLE

LORENZOde MEDICI Principalul exponent al Casei de Medici, Lorenzo

An d

r ei

MA CE

DO N

de Medici (1 ian. 1449 – 9 apr. 1492) a rămas în isto-

REDACTOR:

ria umanității pentru priceperea cu care a condus Republica Florentină, dar și pentru afinitatea sa față de artă și frumos.

A reprezentat apogeul familiei sale și a fost supranumit de către contemporani ”Lorenzo il Magnifico” (Lorenzo Magnificul)

datorită

abilităților

sale

www.performance.rau.ro

extraordinare de conducere.

48

bun politician și diplomat, iar de la 20 de ani își asumă rolul de lider de stat după moartea tatălui său. Modul în care a condus Republica Florentină a fost de principiu despotic,

Provenind dintr-o bogată și influ-

dar statul a prosperat sub domnia sa

entă familie de bancheri mecenați,

ca rezultat al priceperii în dezvoltarea

Lorenzo s-a dovedit un conducător

comerțului maritim dintre Florența și țări

ilustru cu o personalitate complexă

îndepărtate precum Imperiul Otoman,

și înclinată spre găsirea celor mai

strategie ce s-a dovedit o importantă

potrivite soluții în momentele cruciale.

sursă de venituri pentru florentini.

În acest sens, a moștenit calită-

În timpul conducerii sale, Florența a

țile bunicului său, Cosimo de Medici

devenit un loc de întâlnire a celor

(supranumit ”Părintele Patriei”), primul

două civilizații - Occidentul și Orientul.

membru al dinastiei care a condus

Pe plan extern a preferat să rezolve

Florența și fondatorul puternicei Case

disputele și crizele cu diplomație, nefiind

de Medici.

un adept al războiului.

În tinerețe Lorenzo este însărcinat

Datorită susținerii acordate artiștilor,

cu diverse misiuni diplomatice în Euro-

poeților și savanților, el a transformat

pa care îl vor ajuta să devină un foarte

Florența în leagănul Renașterii italiene.

Ediția 39 | Ianuarie 2015

Performance - NR.39 IANUARIE 2015  

Vedeta noastră din această ediție este colega noastră Ana Iunker care a străbătut SUA în lung și lat cu ajutorul programului Work and Travel...

Performance - NR.39 IANUARIE 2015  

Vedeta noastră din această ediție este colega noastră Ana Iunker care a străbătut SUA în lung și lat cu ajutorul programului Work and Travel...

Advertisement