Page 50

U

MARAMUREȘ

aD ĂN C

ESC

WE TRAVEL

LIFESTYLE

DE SĂRBĂTORI ÎN

apropie mult așteptata sărbătoare a Crăciu-

Sab in

După un an greu, cu multă muncă, iată se REDACTOR:

nului. Noi, studenții și masteranzii, abia aşteptăm vacanţa pentru a

www.performance.rau.ro

ajunge aproape de familie, în diferitele colţuri ale ţării. Se spune că sărbătorile de iarnă

Pe lângă Cimitirul Vesel poţi alege

sunt prilej de bucurie şi orânduire a

un traseu al mănăstirilor din această

tradiţiilor. Zona Maramureşului este,

regiune, de exemplu Mănăstirea de

încă, un loc în care poţi auzi glasul

lemn din Poienile Izei construită în anul

copiilor mergând la colindat, dar şi al

1604 şi care face parte din patrimoniul

celor care vestesc apropierea Crăciu-

UNESCO, Mănăstirile Bârsana, Botiza

nului. Este cea mai aglomerată zonă

sau Dealu Mare.

a ţării şi cea mai vizitată în pragul săr-

Muzeul Satului Maramureşean se

bătorilor de iarnă datorită tradiţiilor

află la intrarea în oraşul Sighet, pe

vechi care se păstrează şi autenticităţii

drumul spre Baia Mare şi a fost construit

acestora, atenţiei și liniştii, dar şi cre-

ca rezervaţie de monumente de arhi-

dinţei cu care pleci de acolo.

tectură ţărănească. Prin structura sa,

Când te afli în această zonă poţi

acesta creează impresia unui sat tipic

vizita obiective turistice de exemplu

maramureşean, uliţele drepte şi potecile

Cimitirul Vesel din localitatea Săpânţa

întortocheate alcătuind structura intimă

care face zona o importantă atracţie

a unei aşezări maramureşene.

turistică. Numele acestuia vine de la

Dacă eşti interesat de sporturile de

multitudinea culorilor pe care le regă-

iarnă trebuie să dai o fugă pe pârtiile

seşti pe cruci, dar şi datorită epitafelor

amenajate în zona Cavnic. Pârtiile de

satirice.

schi ”Icoană” sunt situate la aproximativ 6,5 km de oraşul Cavnic, chiar la mar-

50

Ediția 38 | Decembrie 2014

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Advertisement