Page 48

LIFESTYLE

Aleksandr SOLJENIȚÎN Renumit datorită scrierilor sale, Aleksandr

An d

r ei

MA CE

DO N

Soljenițîn a fost un remarcabil luptător pentru

REDACTOR:

respectarea

drepturilor

omului

în

Uniunea

Sovietică și mai apoi în Federația Rusă. Este considerat ca fiind omul care s-a luptat împotriva comunismul și l-a învins.

Născut pe 11 Decembrie 1918 în

În ciuda tuturor meritelor sale câști-

nordul Caucazului, tânărul Aleksandr

gate datorită curajului, pe data de 9

își petrece anii copilăriei într-o societa-

februarie 1945, Soljenițîn este arestat

te divizată din cauza schimbărilor politi-

după ce anterior i se interceptase cores-

ce și sociale apărute după sfârșitul

pondența cu un prieten care conținea

Primului Război Mondial. Este crescut

remarci ireverențioase la adresa condu-

doar de mama sa, iar în anul 1924 se

cătorului Uniunii Sovietice, Iosif Stalin.

www.performance.rau.ro

mută la Rostov pe Don.

48

Este condamnat la 8 ani de muncă

Încă din anii tinereții, Aleksandr

în lagăr, urmând ca în anul 1953 să fie

prezintă un interes pentru literatură,

obligat să plece în exil pe viață în regiu-

dar și pentru scris, dezvoltând con-

nea Djambul, Kazahstan.

cepte și idei despre o viitoare lucrare

Opera de debut a fost povestirea

literară descriind Primul Război Mon-

”O zi din viața lui Ivan Denisovici” scrisă

dial și Revoluția Rusă.

în 1959, dar publicată abia în 1962 cu

Începutul celui de-al Doilea Război

permisiunea lui Nikita Hrușciov.

Mondial a reprezentat o schimbare

În anii ce au urmat, autorul continuă

majoră în viața lui Aleksandr Soljenițîn,

să scrie, însă întâmpină numeroase difi-

participând activ la operațiuni militare

cultăți din partea autorităților sovietice,

majore pe front.

multe dintre cărțile sale fiind interzise.

Ediția 38 | Decembrie 2014

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Advertisement