Page 50

WE TRAVEL

LIFESTYLE

la pas prin SIBIU aD ĂN C

ESC

U

Sibiul beneficiază de toate atuurile necesare foarte valoros şi recent restaurat, muzee, in-

Sab in

pentru a atrage turiştii: un centru istoric REDACTOR:

stituţii de cultură şi zone de agrement, iar în zona înconjurătoare staţiuni montane, cetăţi fortificate şi un peisaj natural fermecător. turistice

Palatul Brukenthal se află în par-

sunt concentrate în centrul istoric al ora-

tea de vest a Pieţei Mari, la adresa Piaţa

şului şi acest lucru este de ajutor pentru

Mare, nr.4. Programul de vizitare este

turiştii care vor să viziteze la pas obiecti-

între 10:00 şi 18:00, închis lunea şi

vele. Iată în continuare cele mai impor-

prima zi de marţi din fiecare lună.

Majoritatea

obiectivelor

www.performance.rau.ro

tante dintre acestea.

Piaţa Mare există din 1366 odată

Palatul Brukenthal, sediu actual al

cu finalizarea celei de-a treia centuri de

Muzeului Naţional Brukenthal, a fost con-

fortificaţii a oraşului și are o formă drep-

struit între anii 1778 şi 1788 de baronul

tunghiulară cu lungimea de 142 m şi lăţi-

Samuel von Brukenthal, cu scopul de a-i

mea de 93 m.

fi reşedinţa oficială şi sediu al colecţiilor

Pe laturile ei au rămas în picioare,

sale. Construcţia a început după ce

atinse doar de patina vremii, vechile

baronul a fost numit guvernator al Mare-

case nobiliare medievale, alături de un

lui Principat al Transilvaniei şi a avut ca

alt simbol de marcă al oraşului, Palatul

model palatele din Viena.

Brukenthal, locul de început al promo-

Printre numeroase expoziții, acesta

vării artei în această parte a Europei.

mai cuprinde şi Muzeul de Istorie "Casa

Cele mai reprezentative clădiri din

Altemberger", Muzeul de Istorie Natura-

Piaţa Mare sunt: Casa Haller, Palatul

lă, Muzeul Farmaciei şi Muzeul de Vână-

Brukenthal, Primăria Oraşului, Casa

toare "August von Spiess".

Generalilor, Casa Hecht, Casa Lutsch și

50

Casa Weidner - Reussner - Czekelius. Ediția 37 | Noiembrie 2014

Performance - NR.37 NOIEMBRIE 2014  

Începem luna noiembrie la taifas cu boboceii noștri care ne povestesc ce lună frumoasă și plină de evenimente au avut acum, la început de st...

Performance - NR.37 NOIEMBRIE 2014  

Începem luna noiembrie la taifas cu boboceii noștri care ne povestesc ce lună frumoasă și plină de evenimente au avut acum, la început de st...

Advertisement