Page 50

WE TRAVEL

LIFESTYLE

la pas prin SIBIU aD ĂN C

ESC

U

Sibiul beneficiază de toate atuurile necesare foarte valoros şi recent restaurat, muzee, in-

Sab in

pentru a atrage turiştii: un centru istoric REDACTOR:

stituţii de cultură şi zone de agrement, iar în zona înconjurătoare staţiuni montane, cetăţi fortificate şi un peisaj natural fermecător. turistice

Palatul Brukenthal se află în par-

sunt concentrate în centrul istoric al ora-

tea de vest a Pieţei Mari, la adresa Piaţa

şului şi acest lucru este de ajutor pentru

Mare, nr.4. Programul de vizitare este

turiştii care vor să viziteze la pas obiecti-

între 10:00 şi 18:00, închis lunea şi

vele. Iată în continuare cele mai impor-

prima zi de marţi din fiecare lună.

Majoritatea

obiectivelor

www.performance.rau.ro

tante dintre acestea.

Piaţa Mare există din 1366 odată

Palatul Brukenthal, sediu actual al

cu finalizarea celei de-a treia centuri de

Muzeului Naţional Brukenthal, a fost con-

fortificaţii a oraşului și are o formă drep-

struit între anii 1778 şi 1788 de baronul

tunghiulară cu lungimea de 142 m şi lăţi-

Samuel von Brukenthal, cu scopul de a-i

mea de 93 m.

fi reşedinţa oficială şi sediu al colecţiilor

Pe laturile ei au rămas în picioare,

sale. Construcţia a început după ce

atinse doar de patina vremii, vechile

baronul a fost numit guvernator al Mare-

case nobiliare medievale, alături de un

lui Principat al Transilvaniei şi a avut ca

alt simbol de marcă al oraşului, Palatul

model palatele din Viena.

Brukenthal, locul de început al promo-

Printre numeroase expoziții, acesta

vării artei în această parte a Europei.

mai cuprinde şi Muzeul de Istorie "Casa

Cele mai reprezentative clădiri din

Altemberger", Muzeul de Istorie Natura-

Piaţa Mare sunt: Casa Haller, Palatul

lă, Muzeul Farmaciei şi Muzeul de Vână-

Brukenthal, Primăria Oraşului, Casa

toare "August von Spiess".

Generalilor, Casa Hecht, Casa Lutsch și

50

Casa Weidner - Reussner - Czekelius. Ediția 37 | Noiembrie 2014

Performance - NR.37 NOIEMBRIE 2014  

Începem luna noiembrie la taifas cu boboceii noștri care ne povestesc ce lună frumoasă și plină de evenimente au avut acum, la început de st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you