Page 32

TRAINING U

Pregătirea unui

DISCURSPUBLIC

Prezentarea propriilor idei în fața unui auditoriu aduce cu sine de fiecare dată presiune socială și teama

Liv

iaC Ă

CIU LO

IU

de

REDACTOR:

evaluare. Chiar dacă uneori poate fi copleșitor,

există unele modalități prin care ne putem crește nivelul de confort psiho-emoțional, acordând o atenție

deosebită tuturor detaliilor implicate.

Pentru început, cunoaște-ți publicul! Te poți documenta în legătură cu

www.performance.rau.ro

seară înainte.

tipologia persoanelor care urmează să

Observă sala, scaunele, lumina și

te asculte, cu privire la interesul lor față

mergi cu atenție în zona pe care o vei

de subiect sau nivelul lor de cunoaș-

ocupa în timpul prezentării, imagi-

tere a temei prezentate.

nându-ți cum îți vei susține ideile a

Cunoscându-i mai bine îți vei

32

bează funcționarea lor, ideal fiind cu o

doua zi.

putea ajusta așteptările și îi vei putea

Dacă intervenția ta este cuprinsă

percepe într-o lumină mai realistă și

într-o serie de prezentări, te-ar ajuta

obiectivă.

să știi dacă subiectul discutat de tine

Află detalii cu privire la derularea întregului eveniment și clarifică-ți toate aranjamentele logistice!

va mai fi deschis înainte de a lua cuvântul. În acest fel te vei putea pregăti

Verifică dacă ai toate instrumente-

pentru eventualele întrebări sau discu-

le necesare prezentării (cabluri, video-

ții ulterioare discursului, excluzând

proiector, laptop, lavalieră, etc.) și pro-

detaliile atinse de temele celor care au prezentat înaintea ta.

Ediția 37 | Noiembrie 2014

Performance - NR.37 NOIEMBRIE 2014  

Începem luna noiembrie la taifas cu boboceii noștri care ne povestesc ce lună frumoasă și plină de evenimente au avut acum, la început de st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you