Page 57

RO MA ȘCU Ra luc a

HOROSCOPE

BALANŢĂ

REDACTOR:

Balanţa este una dintre cele trei

fața ochilor lor se deschid nenumărate

zodii ale elementului aer. Aceste semne

posibilități care, în mod ideal, sunt per-

de aer pun accentul pe teorie și concep-

fecte pentru toată lumea. Acest lucru

te, cărora le acordă o mare importanță,

este, în mod indiscutabil, admirabil și

alături de comunicare și relaționare la

minunat dar, în același timp, imposibil –

diferite niveluri.

nu-i poți mulțumi pe toți.

Balanța este, prin excelență, sem-

Pericolul este să uite de propriile

nul relaționării, pe care o dezvoltă la

nevoi și să îi pună pe ceilalți, întotdeau-

nivel de artă știind, mai bine decât orici-

na, pe primul loc. În acest caz, cineva ar

ne să înnoade și să mențină relații pe

trebui să le reamintească unul dintre

termen lung.

cele mai simple cuvinte care pare să fi

Își va aminti întotdeauna ziua ta de

dispărut din vocabularul lor - „nu”. Guvernată de Venus, zeița frumu-

ce faci și va ține minte detalii surprinză-

seții și a dragostei, Balanța atrage privi-

toare despre preferințele tale, de exem-

rile prin atitudine și gustul impecabil pe

plu cele culinare. De cele mai multe ori

care îl demonstrează în alegerea haine-

face o primă impresie excelentă, fiind o

lor. Armonia și menținerea acesteia sunt

maestra a comunicării, știind, în mod

foarte importante pentru Balanță dar și

natural, să creeze o conexiune reală cu

mai importantă este menținerea unei

ceilalți.

stări de echilibru.

Se spune că persoanele născute

Darul Balanței este capacitatea de

sub această zodie sunt nehotărâte ... și

a asculta cu obiectivitate diferite păreri

chiar sunt. Motivul este faptul că, întot-

și de a media conflictele cu o desăvâr-

deauna, se gândesc și la ceilalți, iar în

șită diplomație. Octombrie 2014 | Ediția 36

www.performance.rau.ro

naștere, te va întreba din când în când

57

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you