Page 54

WE TRAVEL

LIFESTYLE

cetatea

ALBACAROLINA INIMA ARDEALULUI

Dintr-o singură privire ne putem da seama că această parte a istoriei ridicată de ĂN C

ESC

U

către Imperiul Habsburgic drept sistem de Sab in

sită timp pentru a putea fi vizitată, dar odată

aD

apărare împotriva Imperiului Otoman neceREDACTOR:

intraţi pe poartă principală a cetății păşim într-o lume mirifică

www.performance.rau.ro

în care nu poți să nu simți că trecutul are viitor. Construită între anii 1715 - 1738,

„Sala Unirii”, probabil cel mai impor-

cetatea Albă Carolina este o construcţie

tant edificiu din incinta cetăţii, este locul

de tip bastionar plină de istorie, împărţită

unde pe 1 decembrie 1918 peste 1200

astăzi în mai multe trasee turistice. În

de delegaţi s-au strâns pentru unirea

plimbarea pe aceste trasee, turiştii se vor

Transilvaniei cu România.

întâlni cu soldaţi îmbrăcaţi în uniforme

Pe lângă onoarea de a fi găzduit

militare austriece care asigură securita-

acest mare eveniment, sala are rol de a

tea pe parcursul traseelor. Astfel, cei in-

expune turiștilor bustul Regelui Ferdi-

teresaţi pot să parcurgă Traseul celor

nand şi pe cel al Reginei Maria, iar

Trei Fortificaţii, Traseul Porţilor, Traseul

pe peretele vestic sunt aşezate plăcile

Neamului Românesc, Traseul Sudic, Tra-

din marmură care redau textele Rezo-

seul Estic sau Traseul Nordic.

luţiei de Unire şi Legii pentru Unirea

Am intrat în cetate mânată doar de curiozitate și am găsit mai multe indica-

Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului şi Maramureşului cu România.

toare pe parcurs care informau asupra

Atracția cetăţii este ceremonialul

traseelor turistice din cetate, dar am pre-

schimbării gărzii care are loc zilnic la

ferat să mă plimb la liberă inspiraţie pen-

Porta a III-a de la ora 12:00. Spectacu-

tru că nu-mi propusesem să bifez foarte

los pentru unii, comun pentru alţii, meri-

multe obiective cu tot dinadinsul.

tă văzut măcar o dată în viaţă. Gărzile,

54

Ediția 36 | Octombrie 2014

îmbrăcate în uniforme militare austriece

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Advertisement