Page 54

WE TRAVEL

LIFESTYLE

cetatea

ALBACAROLINA INIMA ARDEALULUI

Dintr-o singură privire ne putem da seama că această parte a istoriei ridicată de ĂN C

ESC

U

către Imperiul Habsburgic drept sistem de Sab in

sită timp pentru a putea fi vizitată, dar odată

aD

apărare împotriva Imperiului Otoman neceREDACTOR:

intraţi pe poartă principală a cetății păşim într-o lume mirifică

www.performance.rau.ro

în care nu poți să nu simți că trecutul are viitor. Construită între anii 1715 - 1738,

„Sala Unirii”, probabil cel mai impor-

cetatea Albă Carolina este o construcţie

tant edificiu din incinta cetăţii, este locul

de tip bastionar plină de istorie, împărţită

unde pe 1 decembrie 1918 peste 1200

astăzi în mai multe trasee turistice. În

de delegaţi s-au strâns pentru unirea

plimbarea pe aceste trasee, turiştii se vor

Transilvaniei cu România.

întâlni cu soldaţi îmbrăcaţi în uniforme

Pe lângă onoarea de a fi găzduit

militare austriece care asigură securita-

acest mare eveniment, sala are rol de a

tea pe parcursul traseelor. Astfel, cei in-

expune turiștilor bustul Regelui Ferdi-

teresaţi pot să parcurgă Traseul celor

nand şi pe cel al Reginei Maria, iar

Trei Fortificaţii, Traseul Porţilor, Traseul

pe peretele vestic sunt aşezate plăcile

Neamului Românesc, Traseul Sudic, Tra-

din marmură care redau textele Rezo-

seul Estic sau Traseul Nordic.

luţiei de Unire şi Legii pentru Unirea

Am intrat în cetate mânată doar de curiozitate și am găsit mai multe indica-

Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului şi Maramureşului cu România.

toare pe parcurs care informau asupra

Atracția cetăţii este ceremonialul

traseelor turistice din cetate, dar am pre-

schimbării gărzii care are loc zilnic la

ferat să mă plimb la liberă inspiraţie pen-

Porta a III-a de la ora 12:00. Spectacu-

tru că nu-mi propusesem să bifez foarte

los pentru unii, comun pentru alţii, meri-

multe obiective cu tot dinadinsul.

tă văzut măcar o dată în viaţă. Gărzile,

54

Ediția 36 | Octombrie 2014

îmbrăcate în uniforme militare austriece

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you