Page 52

MENTORSHIP

LIFESTYLE

NANSEN

FRIDTJOF

Personalitatea puternică a exploratorului, omului de știință și diplomatului norvegian Fridtjof

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

An d

r ei

MA CE

DO N

Nansen (1861-1930) a luminat sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, o perioadă marcată de numeroase provocări și conflicte care au schimbat parcursul umanității.

Considerat ca fiind una dintre cele

Planul său era considerat absurd și

mai prestigioase personalități, Nansen

riscant și implica traversarea Groenlan-

s-a remarcat în tinerețe ca fiind un pasi-

dei prin interior. Acest plan s-a concre-

onat al sporturilor, dar și un admirator

tizat rapid și în 1888 echipa condusă de

al naturii, ”Țara Fiordurilor” (Norvegia)

Fridtjof Nansen reușește acest obiectiv.

oferindu-i mediul perfect pentru a-și

El a fost pe parcursul întregii sale

dezvolta chemarea către explorare și

vieți un luptător, astfel încât următorul

aventură. Astfel, Nansen studiază zoolo-

său obiectiv a fost atingerea Polului

gia la Universitatea Regală Frederick din

Nord. Între 1893 și 1896, alături de un

Christiania (actualmente capitala Oslo),

echipaj pregătit și motivat, Nansen

pentru ca mai apoi să devină custode al

încearcă să ajungă la Polul Nord, însă

Muzeului de Științe Naturale din Bergen.

din cauza vremii nu reușește.

Perioada petrecută în Bergen se

Luptător convins pentru progres,

dovedește a fi foarte productivă pentru

libertate și prosperitate, activitatea sa a

tânărul Fridtjof, mai ales în ceea ce pri-

fost răsplătită cu cele mai importante

vește formarea sa ca om de știință. În

premii și distincții, precum Premiul

1887, odată cu finalizarea tezei de doc-

Nobel pentru Pace, Ordinul Național al

torat, începe un proiect ambițios, născut

Legiunii de Onoare, Ordinul Sfântului

din dorința de a deveni recunoscut.

Stanislau și Ordinul Dannebrogului.

52

Ediția 36 | Octombrie 2014

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Advertisement