Page 48

BOOK review

An d

r ei

MA CE

DO N

TECH & MEDIA

REDACTOR:

Scrisă în 1513 de către diplomatul și omul politic italian și publicată prima oară în 1532, lucrarea este una dintre cele mai prestigioase

Sursă imagine: elefant.ro

Niccolo Machiavelli

opere ale Renașterii Italiene. În ultimii 500 de ani, cartea a fost apreciată și aplicată de către mulți con-

www.performance.rau.ro

ducători ai lumii. Considerat ca fiind primul tratat de

nobiliare, Niccolo Machiavelli a cunos-

politică, cartea reprezintă un cumul de

cut succesul după proclamarea Repu-

reguli și sfaturi despre cum se poate

blicii Florentine (1498). A îndeplinit

obține puterea, dar și despre cum poate

funcția de secretar al ”Consiliului celor

să fie menținută și amplificată.

Zece”, fiind însărcinat cu misiuni diplo-

48

Provenind dintr-o familie cu origini Ediția 36 | Octombrie 2014

matice la regele francez, împăratul ger-

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Advertisement