Page 18

ON CAMPUS

FII MEMBRU

CS-URA

Nevoia de dezvoltare personală este una din temele principale ale vieții studențești. Dorința de implicare,

Ser giu Ș

ER B

AN

entuziasmul și ideile inedite au dat impulsul necesar constituirii Clubul Studenților din Universitatea Româno-Americană (CS-URA).

REDACTOR:

Generație după generație, clubul a

denții sunt puși față în față cu lideri au-

realizat proiecte îndrăzneţe, prin care au

tentici români, persoane care prin mun-

pus în valoare potențialul studenților

ca lor au generat o schimbare în socie-

URA și le-au oferit experiențe unice.

tatea noastră. Participanții au șansa de

Prin participarea la dialoguri structurale și elaborarea politicilor de tineret, clubul a devenit o veritabilă voce a stu-

www.performance.rau.ro

denților din URA.

a descoperi secretele speakerilor și de a primi sfaturi prețioase de la aceștia. Business

Coach

se

adresează

studenților interesați de mediul antrepre-

Clubul se adresează tuturor studen-

norial. Printr-un program intens de

ților care au inițiativă, simt nevoia de a

traininguri și workshopuri, aceștia vor

se implica activ în viața studențească,

dobândi cunoştinţe de educație financia-

doresc să evolueze continuu și să cree-

ră și management, ce vor fi puse la

ze pentru cei din jurul lor. Atitudinea, iniți-

încercare printr-o simulare de business.

ativa, precum şi caracterul proactiv sunt

Studenții au ocazia de a descoperi

factori esențiali în ceea ce privește dez-

Bucureștiul prin intermediul proiectului

voltarea personală.

Treasure Hunt, un concurs tematic ce

Printre proiectele noastre de succes

combină ingeniozitatea şi creativitatea

se numără și Modele pentru Tineri. Prin

cu abilitatea de orientare în spațiu și

intermediul unei serii de conferințe, stu-

spiritul de echipă.

18

Ediția 36 | Octombrie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Advertisement