Page 12

ON CAMPUS

REDACTOR: FlaviusSTREIANU (Coordonator ERASMUS)

burseERASMUS+ disponibile în anul universitar 2014-2015

Universitatea Româno-Americană participă la programe comunitare (UE) în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cel mai important fiind programul integrat Erasmus+ care este finanțat cu granturi nerambursabile. În cadrul programului Erasmus+

vedere personal, cât şi profesional, de a

pentru studenți se pot organiza mobilități

beneficia de altă modalitate de predare

pentru studiu și mobilități pentru plasa-

şi, nu în ultimul rând, de a se distra.

mente (practică). Acestea au la bază acorduri inter-

ficia de o bursă Erasmus+ studii la uni-

instituționale ale Universității Româno-

versități din aproape întreaga Europă,

Americane și se pot desfășura pe perioa-

din Turcia, până în Islanda.

de de minim 3 luni și maxim 12 luni în cadrul unui singur an universitar.

www.performance.rau.ro

În prezent, studenții URA pot bene-

Plasamentele în companii, centre de formare, centre de cercetare şi alte

Mobilităţile pentru studiu reprezintă

organizaţii din ţările participante la

o oportunitate de a învăţa şi a locui în

program reprezintă o perioadă de timp

străinătate, de a exersa şi îmbunătăţi

petrecută într-o organizaţie din altă ţară

abilitățile lingvistice, de a cunoaşte

participantă.

oameni din toate colţurile lumii și de a

Acestea au scopul de a ajuta stu-

te descurca pe cont propriu într-o ţară

denții să se adapteze cerinţelor pieței

străină.

muncii, să capete aptitudini specifice şi

De asemenea, studenții au posibili-

să-şi îmbunătăţească cunoaşterea cul-

tatea de a învăţa cultura şi tradiţiile altui

turii economice şi sociale a ţării în care

popor, de a se dezvolta atât din punct de

merg, acumulând astfel experienţă în

12

muncă. Ediția 36 | Octombrie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Performance - NR.36 OCTOMBRIE 2014  

Încerc să promovez prin propriul exemplu ideea că nu există sport și atât. Chiar dacă ești aproape în fiecare zi la antrenamente, poți face...

Advertisement