Page 8

ON CAMPUS

prof.univ.dr. CezarMIHĂLCESCU (Director Depart. Managementul Serviciilor în Turism)

TRENDURIînTURISMULonline GLOBAL ŞI ROMÂNESC

Competitivitatea, riscul, incertitudinea și dezvoltarea inteligentă a afacerilor reprezintă actualmente principalele preocupări ale organizațiilor din toate domeniile de activitate. În noul context economic mondial,

precum și personalizarea acestora.

tehnologia informației și a comunicării

În termeni de dezvoltare inteligentă

are un impact major în dinamica și

a afacerilor, vorbim în prezent despre

performanța

aceasta

„knowledge based society", prin conști-

influențând în mod direct comunicarea

entizarea nevoilor clienților, raportarea

cu clienții, eficiența prestației serviciilor,

rapidă la acestea și crearea produsu-

pieței

globale,

Profile for Revista Performance

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Advertisement