Page 52

LIFESTYLE

PERSONALITĂȚI CARE AU MARCAT ISTORIA

LUDOVICalXIV

lea

Ludovic al XIV-lea, monarhul cu cea mai lungă cel care a influențat cel mai mult bătrânul continent al secolului al XVII-lea.

An d

r ei

MA CE

DO N

domnie din Europa - 72 de ani (1643-1715), a fost

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Fiul lui Ludovic al XIII-lea și al

Din punct de vedere militar, Ludo-

Annei de Austria a devenit monarh la

vic a întreprins numeroase campanii de

vârsta de doar 5 ani și a început să

cucerire ale statelor vecine. Războiul de

guverneze singur regatul în anul 1661.

devoluțiune (1667-1668) a fost cea din-

Între timp, regența a fost asigurată de

tâi campanie militară, soldându-se cu

către mama sa și primul ministru, cardi-

primele victorii și anexări ale unor teri-

nalul Mazarin.

torii din Țările de Jos.

Modelul său de guvernare a fost cel

Cu toate acestea, în războiul cu

al monarhiei absolute, iar afirmația

olandezii (1672-1679) și în războiul de

„Statul sunt Eu!” îi descrie cel mai bine

nouă ani (1688-1697), Franța a luptat

domnia, el considerându-se răspunzător

împotriva unor coaliții continentale for-

numai în fața lui Dumnezeu, dat fiind

mate din state precum Olanda, Spania,

dreptul său divin. Începutul guvernării

Anglia, Brandenburg și Bavaria.

sale a fost marcat de numeroase refor-

Spre sfârșitul domniei sale, Ludovic

me care au adus prosperitate regatului.

a fost nevoit să renunțe la ambițiile cu

Monarhia a devenit administrativă, iar

privire la teritoriile vecine, armatele sale

principalele sale preocupări și ale consi-

fiind învinse de către noi alianțe formate

liului regal au fost finanțele și economia.

între statele din Europa.

52

Ediția 35 | Iunie 2014

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you