Page 52

LIFESTYLE

PERSONALITĂȚI CARE AU MARCAT ISTORIA

LUDOVICalXIV

lea

Ludovic al XIV-lea, monarhul cu cea mai lungă cel care a influențat cel mai mult bătrânul continent al secolului al XVII-lea.

An d

r ei

MA CE

DO N

domnie din Europa - 72 de ani (1643-1715), a fost

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Fiul lui Ludovic al XIII-lea și al

Din punct de vedere militar, Ludo-

Annei de Austria a devenit monarh la

vic a întreprins numeroase campanii de

vârsta de doar 5 ani și a început să

cucerire ale statelor vecine. Războiul de

guverneze singur regatul în anul 1661.

devoluțiune (1667-1668) a fost cea din-

Între timp, regența a fost asigurată de

tâi campanie militară, soldându-se cu

către mama sa și primul ministru, cardi-

primele victorii și anexări ale unor teri-

nalul Mazarin.

torii din Țările de Jos.

Modelul său de guvernare a fost cel

Cu toate acestea, în războiul cu

al monarhiei absolute, iar afirmația

olandezii (1672-1679) și în războiul de

„Statul sunt Eu!” îi descrie cel mai bine

nouă ani (1688-1697), Franța a luptat

domnia, el considerându-se răspunzător

împotriva unor coaliții continentale for-

numai în fața lui Dumnezeu, dat fiind

mate din state precum Olanda, Spania,

dreptul său divin. Începutul guvernării

Anglia, Brandenburg și Bavaria.

sale a fost marcat de numeroase refor-

Spre sfârșitul domniei sale, Ludovic

me care au adus prosperitate regatului.

a fost nevoit să renunțe la ambițiile cu

Monarhia a devenit administrativă, iar

privire la teritoriile vecine, armatele sale

principalele sale preocupări și ale consi-

fiind învinse de către noi alianțe formate

liului regal au fost finanțele și economia.

între statele din Europa.

52

Ediția 35 | Iunie 2014

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Advertisement