Page 36

TRAINING U

APTITUDINIvs.STUDII Am tot dezbătut cum trebuie să arate profilul online, ce răspunsuri să dăm întrebărilor „clişeu”, am analizat tendinţele pieţei RA VĂ

muncii, astfel încât cred că este potrivit în

ela DU MB

acest număr să vă vorbesc despre raportul pe care le urmăm.

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

Aptitudinile sunt, practic, cele care

sau în carieră, ceea ce se datorează

ne recomandă pentru un job sau pentru

faptului că se nasc cu acel „ingredient

activitățile pe care le desfășurăm în

magic” care le permite să fie pur și sim-

mod curent, drept urmare tot ceea ce

plu naturale, fără prea mult efort în a fi

trebuie să facem este să le punem cât

extrem de buni. Totuși, în mod evident,

mai bine în valoare. Studiile în schimb

acești indivizi nu trebuie să se bazeze

ne ajută să ne dezvoltăm aptitudinile

doar pe „talent”, ci trebuie să se perfecți-

sau să dobândim altele noi. Așadar,

oneze prin muncă și studii.

aptitudinile pot fi native sau dobândite.

36

Mi ha

dintre aptitudinile pe care le avem şi studiile

Aptitudinile dobândite sunt cele pe

Aptitudinile native sau cele cu ca-

care fiecare individ le „culege” pe par-

re ne naştem sunt vitale pentru fiecare

cursul vieţii fie prin studiu, fie prin mun-

dintre noi, deoarece ele ne direcţionea-

că. Totuși, persoanele care dobândesc

ză în viaţă, inclusiv din punct de vedere

aptitudini pe parcursul vieții trebuie să

profesional - alegerea și dezvoltarea ca-

lucreze și să se concentreze asupra

rierei. Anumite persoane sunt foarte

perfecționării lor de mult mai multe ori

bune în ceea ce fac în viața personală

decât persoanele care se nasc cu ele.

Ediția 35 | Iunie 2014

Performance - NR.35 IUNIE 2014  

"Am ajuns în punctul în care într-adevăr combin ceea ce am studiat cu ceea ce am trăit la rândul meu ca expatriat în anii în care am fost pl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you