Page 6

ON CAMPUS

businessDAYSlaURA Cea de-a XIII-a ediție a suitei de evenimente 11 Decembrie 2013 în Campusul Universității noastre.

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

”Business Days” s-a desfășurat în zilele de 10-

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

6

”Business Days” este, practic, o

mediului online, mobile și a tehnologiei

platformă de oportunități de Business

pentru succesul afacerii, implicarea me-

Networking pentru manageri și antre-

diului de business în implementarea

prenori, cu expunere pe două zile con-

strategiilor de dezvoltare pe termen

secutive în care poți avea acces la

lung, importanța managementului gene-

diverse conferințe, mese rotunde (dez-

rațiilor în contextul economic actual,

bateri), sesiuni de tip Key-Note, work-

precum și cu privire la viitorul educației,

shop-uri și sesiuni de Business Net-

îndeosebi rolul mediului de business în

working, conform pachetului achizițio-

revigorarea și dezvoltarea învățământu-

nat anterior.

lui românesc.

Prezenta ediție a inclus 4 con-

Sesiunile de tip Key-Note s-au des-

ferințe axate pe următoarele teme:

fășurat sub formă de interviuri pe scenă

”Viziune și anduranță în vremuri turbu-

și s-au axat pe tematicile ”Excelență în

lente”, ”Leadership și Excelență, doi

relațiile cu clienții”, ”Leadership și ma-

piloni de succes ai progresului în con-

nagement eficient al echipelor”, ”Ino-

textul economic actual”, ”Flexibilitate și

vație și creativitate ca factori diferenția-

adaptabilitate în vremuri schimbătoa-

tori” și ”Antreprenoriat - reguli de aur

re”, precum și ”Atitudine și performanță

pentru succes în afaceri în România”.

în perioadă de criză prelungită”.

Scopul acestora a fost de a înțele-

În urma dezbaterilor din cadrul

ge diferitele perspective și abordări ale

meselor rotunde, au rezultat valoroase

aspectelor menționate anterior de către

idei și aspecte cu privire la folosirea

managerii companiilor de succes.

Ediția 30 | Ianuarie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 30 Ianuarie 2014  

”Îndrăznește să aspiri la stele și bucură-te de fiecare reușită în parte, mai mică sau mai mare, fiindcă își va aduce cu siguranță aportul î...

Performance - NR. 30 Ianuarie 2014  

”Îndrăznește să aspiri la stele și bucură-te de fiecare reușită în parte, mai mică sau mai mare, fiindcă își va aduce cu siguranță aportul î...

Advertisement