Page 30

TRAINING YOU

Dată fiind dezvoltarea extrem de rapidă a tehnologiei, din ce în ce mai puține persoane utilizează hârtia, preferând să-și îndrepte atenția către mediul virtual. Iată și unul dintre motivele pentru care au apărut rețelele de socializare care permit crearea unui profil online, ușor de personalizat. Acestea și mediul virtual în gene-

construindu-și în cadrul acestora profi-

ral, pot fi accesate de pe orice dispozitiv

luri cât mai atractive pentru posibilii

conectat la internet, fiind, astfel, mult

angajatori, cu toate că au suficientă

mai eficiente decât tradiționala hârtie în

activitate în ambele categorii de rețele.

ceea ce privește timpul necesar pentru a avea acces la informație. Reţelele de socializare pot fi tradiţionale, de exemplu Facebook (foarte

Ceea ce trebuie să avem în vedere este faptul că recrutorii sunt din ce în ce mai interesaţi şi de postările noastre de pe reţelele tradiţionale.

popular în România!), Twitter, Blogspot,

Motivul? Foarte simplu: doresc să

Flickr, 4vip.ro, hi5 (dinozaurul!) şi profe-

vadă ce fel de persoane suntem, care

sionale, precum LinkedIn (cea mai dez-

ne sunt obiceiurile, pasiunile, punctele

voltată!), Google+ (în plină ascensiu-

forte şi slabe.

ne!), Re.vu, About.me, Resumeup, ș.a.

Poate ți se pare greu de crezut,

Printre aceștia se remarcă ten-

dar profilul personal (tradițional) este o

dința de a pune mai mult accentul pe

oglindă fidelă a ceea ce suntem şi ceea

reţelele de socializare profesionale, în

ce facem, într-un mediu lipsit de con-

detrimentul celor tradiționale, utilizatorii

strângerile regulilor şi normelor.

Sursă foto: tehnoblog.in

Performance - NR. 30 Ianuarie 2014  

”Îndrăznește să aspiri la stele și bucură-te de fiecare reușită în parte, mai mică sau mai mare, fiindcă își va aduce cu siguranță aportul î...