Page 28

SPOTLIGHT

Pentru mine a fost un vis devenit realitate

E locul propice pentru networking

pentru că, din primul moment în care am

internațional și pentru a gusta puțin

început să scriu la scenariu, pe ecranul

din cinematografia la nivel înalt. Am

minții am proiectat imagini cu filmul ajuns

legat prietenii și legături cu oameni de

acolo cumva, într-un mod misterios. Și

prin toată lumea. Una peste alta,

chiar misterios a fost. Inițial am înscris

m-am bucurat foarte mult să fiu pre-

filmul în Competiția Oficială a festivalului

zent la festival - în orașul care expiră

și, ulterior, în penultima zi, dintr-un soi de

film prin toți porii lui - și am avut parte

intuiție, l-am înscris și în Short Film

de o experiență extraordinară.

Corner.

Directorul de imagine cu care am

M-a însoțit în această călătorie colegul de

lucrat la “Floare de mai”, Adrian Grigo-

facultate și bunul prieten, Paul Grosu,

rescu, a fost și el prezent în Cannes,

care a fost producătorul executiv al fil-

dar cu un alt scurtmetraj. Mi s-a părut

mului. Am descoperit acolo, pe malul

amuzant și intrigant în același timp

Mediteranei, un rai al filmului unde se

să-l întâlnesc acolo.

intersectează destinele celor deja trecuți prin industrie cu ale celor aflați abia la început de drum.

www.performance.rau.ro

Fotograf: Tudor VLADIMIRESCU

28

Ediția 28 | Decembrie 2013

Performance - NR. 28 Decembrie 2013  

Știai că în orice moment poți trece în Campusul URA pe lângă un regizor de la Cannes? Numele său este Mircea Ibadof, iar scurtmetrajul său ”...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you