Page 1

Ediția 27 | Noiembrie 2013

TRICK 18 or TREAT?

ElizaCHIRILĂ Studenta URA delegata

Foto: Andreea TITIANU

României la ONU

20

3 pași în gestionarea

EMOȚIILOR negative

34


CUPRINS Editorial

5

ONCAMPUS Inaugurarea CSRA PROJECT gr8

6

8

Te-ai ALĂTURAT și tu CS-URA?

10

Noi cursuri URA

12

CAREER Day la URA TRICK or TREAT ?

14 14

SPOTLIGHT

18

Eliza CHIRILĂ - Studenta URA

6

delegata României la ONU ERASMUS students 2013

29

TRAININGYOU

www.performance.rau.ro

Arta DEZVOLTĂRII personale

2

20

32

3 pași în gestionarea EMOȚIILOR negative

34

HOWTO Life HACKS

38

Vită TERIYAKI în foi de ANDIVE 41 Ediția 27 | Noiembrie 2013


TECH&MEDIA Angry BIRDS 43

49

Joc RISCANT BLINK

49

50

November Events

52

LIFESTYLE Cu și despre ACROBAȚIILE aeriene

54

HOROSCOPE

43

Previziunile lunii noiembrie

20

56

10

www.performance.rau.ro

18

Noiembrie 2013 | Ediția 27

3


Foto: Č˜tefan MANU


EditOrial ! Noul an universitar 2013-2014 nu a adus doar o schimbare majoră în viața tinerilor noștri boboci care au făcut trecerea de la viața liceană la viața studențească, ci și un suflu nou acestui proiect. Performance, revista studenților din Universitatea Româno-Americană revine după o ”vacanță” mai îndelungată, cu o nouă ediție plină de subiecte interesante, spunem noi, redactorii săi. AlexandraENACHE

De exemplu, știai că Eliza Chirilă, colega ta de la Drept, este delegata României la ONU? Citește interviul pentru a afla cum este să reprezinți o națiune întreagă la doar 21 de ani! Știai că poți afla exact ce se cere de la tine pe piața muncii încă din facultate? URA implementează un nou proiect în acest sens - GR8. Ai ratat petrecerea de Halloween organizată de CS-URA sau ai observat că în ultima vreme ești

încercat/ă de tot felul de emoții negative? Află cum urmă și descoperă 3 pași simpli în gestionarea emoțiilor negative. Lectură plăcută!

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

s-au distrat studenții URA cu doar câteva seri în

5


ON CAMPUS

Inaugurarea

CSRA

În data de 21 Oct. 2013, Universitatea Româno-Americană a

inaugurat cu sprijinul Ambasadei Azerbaidjan în România și al Fundației ”Heydar Aliyev” Centru de Studii Româno-Azere, primul de acest fel din țara noastră și singurul la momentul actual.

Cu această ocazie deosebită ne-am putut bucura și de prezența Excelenței sale, Domnul Ambasador Extraordinar și

Protocolul de parteneriat dintre Universitatea RomânoAmericană, reprezentată prin

Plenipotențiar al Republicii

Dl. Rector prof. dr. Ovidiu

Azerbaidjan în România,

Folcuț și Fundația ”Heydar

Farid Abdinbayov.

Aliyev”, reprezentată prin Dl. Director Iqbal Haciyev a fost semnat în Sala Senatului URA. Noul centru de studii este localizat în sala 315, care de

REDACTOR:

acum poartă denumirea de ”BAKU ROOM”. După tăierea panglicii de inaugurare, invitații au participat la vizionarea unui scurt metraj despre viața socială și culturală a Azerbaidjan-ului, urmată de discuții în Sala de Protocol a universității.


Obiectivul principal al Centrului

Centrul de Studii Româno-Japoneze

de Studii Româno-Azere constă în

(CSRJ), Centrul de Studii Româno-

menținerea, îmbunătățirea și fructifi-

Coreene (CSRK) și Centrul de Studii

carea bunelor relații de cooperare din-

Româno-Chineze (CSRC).

tre România și Azerbaidjan, precum și

Prin deschiderea acestui cen-

dintre Universitatea noastră și UniverCentrul de Studii Româno-Azere (CSRA) va face parte din Departamentul de Studii Asiatice al Univer-

tru, studenții noștri vor avea ocazia de a cunoaște și de a studia limba, cultura și literatura Azeră, reușind, astfel, să în-

sității Româno-Americane, alăturându-

țeleagă mai bine specificitatea

se, astfel, celorlalte trei centre exis-

și diversitatea asiatică.

tente deja în campusul URA, respectiv

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

sitățile azere de prestigiu.

7


Începând cu data de 25 Octombrie 2013, URA implementează proiectul “Grupa de Elită-GR8”, adresat, în special, studenților Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, cu precădere celor aflați în primul an de studii. www.performance.rau.ro

REDACTOR:

8

De coordonarea acestui proiect se

țimea așteptărilor mediului de afaceri.

ocupă Dl. Tony Romani, antreprenor ro-

În urma unui test și a unui interviu in-

mân cu mulți ani de experiență pe Wall

dividual, studenții URA selectați au po-

Street. Prin intermediul acestui proiect,

sibilitatea de a acumula cunoștințelor

universitatea noastră vine în sprijinul

teoretice utile din punct de vedere al

studenților săi, ajutându-i să fie la înăl-

mediul de afaceri, de a interacționa

Ediția 27 | Noiembrie 2013


ON CAMPUS

PROJECT În cadrul primei întâlnire GR8, studenții au fost repartizați în șapte echipe: “Oportunities”, “Commu-

nication”, “Technology”, “Gamification”, “Learning”, “Events” și “Business”. Activitățile proiectului se vor desfășura preponderent în limba engleză. “Grupa de Elită-GR8” este un proiect ambițios cu mare impact în rândul studenților ținând cont de cei peste 250 de studenți înscriși la testul de admitere. Cu siguranță, activitățile întreprinse în cadrul acestuia vor contribui substanțial la viitorul profesional al studenților implicați în GR8.

cu profesioniști din diverse domeniile de

activitate și de a www.performance.rau.ro

realiza o serie de proiecte aflate în legătură directă cu realitățile mediului de afaceri românesc pe parcursul următorilor 3 ani.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

9


ON CAMPUS

Te-aiALĂTURAT

?a

și tuCS-URA

Ca în fiecare an, Clubul Studenților din Universitatea Româno-

Americană vrea să își mărească familia și caută oameni entuziaști, creativi, plini de inițiativă și mereu dornici de ceva nou.

Echipa de recrutare a plănuit la

Mai apoi, ajungem la interviurile

începutul acestui an universitar o se-

individuale, unde echipa de recrutare

lecție ca la carte, bine structurată și în

a încercat să cunoască fiecare apli-

urma careia să descopere oamenii

cant în parte cât mai bine.

speciali pe care și-i doreste. Prima probă la care au fost su-

presioneze prin inteligență, sponta-

puși studenții URA - completarea unui

neitate, creativitate, cunoștințe, dar și

formular online - a fost foarte eficientă,

prin întrebările pe care le-au adresat

ținând cont de numărul mare de apli-

la finalul interviului.

www.performance.rau.ro

canții într-un timp foarte scurt.

10

Aceștia au avut șansa să im-

Ei bine și pentru că nu toate

Cea de-a doua provocare a fost

merg ca pe roate, au avut loc și inci-

interviul de grup, unde jocul și comuni-

dente amuzante, spre exemplu, unul

carea și-au pus cel mai tare amprenta.

dintre intervievatori s-a dezechilibrat

De ce interviu de grup? Pentru că

cu scaunul și a hotărât să țină interviul

atunci când spui CS-URA, spui de fapt

de la un nivel mai jos … să zicem că

muncă în echipă, colaborare, idei, cre-

dintr-o altă perspectivă 

ativitate și, nu în ultimul rând, prieteni.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


ON CAMPUS

Zilele acestea, aplicanții

selectați în urma celor trei probe se află într-o perioadă de probă. Acum se întâlnesc practic cu viața de membru CS-URA, își petrec aproape toată ziua alături de colegii lor de echipă și lucrează cu spor și entuziasm pentru a ajunge la produsul final. Toate cele trei probe au fost eliminatorii, parte dintr-un proces riguros, cu provocări și interviuri bine structurate, iar în acest sens vreau să îi felicit sincer pe studenții care au

ajuns până la ultima etapă. Echipa abia așteaptă să vadă rezultatul perioadei de probă și, bineînțeles, TeamBuilding-ul ! Probabil sunteți dornici să aflați mai multe detalii, așa că nu o să ratez nimic în numărul următor 

REDACTOR:

www.performance.rau.ro

Noiembrie 2013 | Ediția 27

11


ON CAMPUS

Așa cum se întâmplă în fiecare an de la fondarea universității noastre, studenții URA au posibilitatea de a participa la cursuri predate de prestigioși profesori internaționali, atât în primul semestru al anului universitar, cât și în cel de-al doilea. Cursurile se adresează tuturor studenților și

Mai mult decât exersarea

masteranzilor URA, indiferent de facultate,

și îmbunătățirea

specializare sau an de studiu.

Acestea se desfășoară în limba engleză în sala MBA a Universității, de regulă pe o perioadă de două săptămâni, la finalul cărora cursanții vor primi o diplomă.

REDACTOR:

cunoștințelor de limbă engleză, participanții au posibilitatea de a descoperi noi metode de predare, de a înțelege mai bine cultura altor țări și de a interacționa cu studenții internaționali URA.


Primul dintre cursurile planificate

În anul universitar 2014-2015, pu-

pentru acest semestru - ”Growth Stra-

teți studia la James Medison Universi-

tegies for Banks and Companies ad-

ty (Virginia, SUA), înscrierile realizân-

justed to Emerging Markets”, a avut loc

du-se până pe 15 Dec. 2013 sau la

în perioada 14-28 Oct. 2013, iar rezul-

American University (Washinton DC,

tatele au fost pe măsura așteptărilor.

SUA), înscrierile realizându-se până

Următoarele cursuri - ”Reality-Test

pe 1 Martie 2014 pentru semestrul I și,

Labs for Entrepreneurial Ideas” (prof.

respectiv, până pe 15 Oct. 2014 pen-

Hans Zwaga, Finlanda), ”Project ma-

tru al doilea semestru.

nagement” (prof. James McCollum,

În plus, pe lângă cursurile pre-

SUA) și ”Basic Issues in Financial Ma-

date de profesorii străini direct în cam-

nagement”

Mehdian,

pusul URA și posibilitatea realizării

SUA) vor începe în câteva zile și se

unui semestru sau an de studiu la o

vor finaliza pe data de 15 Nov. 2013.

universitate din SUA, mai puteți bene-

(prof.

Seyed

Încă vă mai puteți înscrie pentru

ficia de prezența cadrelor universitare

ultimul curs din acest semestru -

internaționale și în cadrul ”Școlii de

”Language in American National and

vară”.

Foreign Policy 2014”, susținut de dom-

Biroul de Relaţii Internaţionale

nul prof. Donald Corbin, USA. Cursul

vă stă oricând la dispoziție pentru in-

se va desfășura între 18 și 29 Noiem-

formații suplimentare:

brie 2013.

cipa la o nouă serie de cursuri, însă, până atunci, puteți alege să vă înscrieți

 Website: guestcourses.rau.ro  Email: relatii_internationale@rau.ro

pentru studii la universități americane de prestigiu.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

În semestrul următor, puteți parti-

 Corp C, Etj. III, Camera 305,

ON CAMPUS

cursuri

13


ON CAMPUS

CAREERday laURA În data de 16 Oct. 2013, în intervalul 10:30-20:30, Universitatea noastră a organizat evenimentul CAREER DAY, al cărui obiectiv principal a fost dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și social (instituții și companii de profit) în vederea identificării de oferte de carieră pentru studenții și absolvenții URA.

În prima parte a evenimentului a avut loc o sesiune în plen (Aula Magna) în care reprezentanții de seamă ai companiilor și organizațiilor care au participat

la eveniment le-au oferit studenților și absolvenților îndemnuri și sfaturi practice în ceea ce privește, de exemplu, pregătirea

pentru

antreprenoriat,

aspectele

cheie ale unei cariere de succes, personal branding și nu numai. Printre speakeri nu putem să nu-i amintim pe Mihaela Feodorof (Managing www.performance.rau.ro

Partner, YOURWAY, Life & Career Coun-

14

seling), Cătălin Ilie (HR Consultant - Account Manager, Professional HR Agency) și Anca Sucală (Managing Partner, Rödl & Partner).

Ediția 27 | Noiembrie 2013


În total, universitatea noastră a găzduit 11

o serie de workshop-uri și

standuri ale unor companii și organizații

seminarii de orientare în carieră

precum Piraeus Bank România, Rödl &

și pregătire a portofoliului de

Partner, Adecco și British Council și 12

angajare, organizațiile prezente

workshop-uri și seminarii pe teme precum

având și standuri de informare în

„Riscul în dezvoltarea carierei”, „Trucuri

ON CAMPUS

Sesiunea în plen a fost urmată de

pentru un interviu de succes” și

acest sens.

„Povestea unei afaceri de succes”.

REDACTOR:

www.performance.rau.ro

Noiembrie 2013 | Ediția 27

15


ON CAMPUS

testimonials redactorPERFORMANCE

SECRETARgeneralCS-URA

www.performance.rau.ro

OtiliaSTARIRADU

16

SergiuȘERBAN

Despre ”Career Day” am aflat prin in-

”Career Day” este genul de eveniment

termediul website-ului universității și

în care companiile vin și curtează stu-

consider că fost un eveniment cu o

denţii. Acest fenomen poate fi explicat

importanță semnificativă pentru noi,

prin faptul că studenţii URA au un po-

studenții. Am avut deosebita plăcere

tenţial enorm de dezvoltare. În cadrul

să particip la un workshop susținut de

acestui proiect am participat la câteva

doamna Anca Sucală, Managing Par-

workshop-uri care nu au nimic în co-

tner at Rӧdl & Partner, pe tema

mun cu domeniul juridic în care îmi

”Povestea unei afaceri de succes”.

desfășor studiile și, totuși, informaţiile

Acele aproape două ore au fost ca o

primite au avut impact direct asupra

lecție de viață și am rămas plăcut sur-

mea. În cadrul acestei iniţiative am pri-

prinsă de ambiția pe care o poate

mit cel puţin un sfat care mi-a schim-

avea o persoană. Un eveniment de la

bat total percepţia asupra viitoarei me-

care am avut ce învața și de la care

le cariere.

am plecat cu zâmbetul pe buze.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


în conferința ”CARIERE JURIDICE: MODELE DE URMAT” în Sala Senatului,

ON CAMPUS

A doua parte a evenimentului a constat

adresată cu precădere, dar nu numai, studenților și absolvenților Facultății de Drept URA, conferință organizată în parteneriat cu ELSA și JURIDICE.RO. Speakeri de renume au dezbătut subiecte actuale, foarte importante pentru societatea noastră, printre care și Katalin Barbara Kibedi (fost magistrat, Secretar de stat în Ministerul Justiției și vicepreședinte al Consiliului de Mediere), Alexandru Șerban (Judecător, Membru

ales în Consiliul Superior al Magistraturii), Codru Vrabie (Trainer și consultant, Președintele Asoc. EPAS) și Raluca Contanu (Consilier parlamentar, Senatul României) și au și răspuns tuturor întrebărilor participanților. Evenimentul a fost un real succes pentru Universitatea noastră și organizațiile partenere, dar mai ales pentru ticipat în număr foarte mare și care s-au implicat activ în cadrul dezbaterilor și workshop-urilor.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

studenții și absolvenții URA care au par-

17


ON CAMPUS Foto: Ștefan MANU

TRICK TREAT Ca în fiecare an, CS-URA, cu

Membrii clubului şi-au pus creati-

sprijinul URA, a adus parte din

vitatea la încercare şi, în plus faţă de

spiritul tradiţionalei

alți ani, au conturat o mică poveste cu stafii, strigoi şi alte creaturi

www.performance.rau.ro

sărbători de

18

ale nopţii în holul

Halloween. Anul

Universităţii. Astfel, toţi cei

acesta membrii

ce au călcat pragul URA

clubului s-au gandit

începand cu data de 29 octombrie au fost

să adauge un plus de “înfricoşător” şi un strop de “horror story”. Ediția 27 | Noiembrie 2013

întâmpinaţi de mesaje din REDACTOR:

categoria “trick or treat” şi o

atmosferă HORROR.


vampiri, monstri şi alte creaturi ale

workshop, unde studenţii şi-au expus

nopţii, dar şi piraţi sau mafioţi cunos-

talentele şi creativitatea prin sculpturi

cuţi ai anilor ’20.

în dovleac, întrecându-se pentru a-l

Distracţia a durat până în zori şi

crea pe cel mai înfricoşător, dar şi pe

toată lumea s-a simţit bine în com-

cel mai amuzant.

pania Clubului Studentilor, a muzicii

Toate acestea au avut loc în noua

cantină URA (American POINT), unde

ON CAMPUS

Nu a putut lipsi nici tradiţionalul

bune şi a poveştilor de groază. Aţi fost alături de noi şi la acest

membrii CS-URA au întreţinut atmos-

eveniment

fera.

universitar. De fiecare dată ridicaţi

de

pe

agenda

anului

Poate cel mai aşteptat moment al

standardele, iar nouă ne place să fim

acestui proiect a fost party-ul de

provocaţi. Așteptăm cu interes urmă-

Halloween. Anul acesta studenţii şi

toarele proiecte în speranţa că ne vom

invitaţii lor din corpul profesoral şi

ridica la nivelul așteptărilor.

administrativ au petrecut în club El Comandante Grande alături de strigoi,

www.performance.rau.ro

Noiembrie 2013 | Ediția 27

19


SPOTLIGHT

Universitatea RomânoAmericană abundă de studenţi plini de potenţial, care îndrăznesc să ţintească

Eliza

foarte sus și de cele mai multe ori visele lor devin realitate.

Poate cel mai relevant exemplu al acestei afirmaţii

Stu delegata Român

este studenta Eliza-Marciana Chirilă care, datorită unei ambiţii aproape ireale, a fost aleasă în urma unui proces draconic de selecţie să reprezinte tineretul din România în cadrul Organizației Naţiunilor Unite, la New York.

Pe această cale îi www.performance.rau.ro

mulţumim pentru că

20

a avut amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

SergiuȘERBAN Ediția 27 | Noiembrie 2013


CHIRILĂ

Foto: Andreea TITIANU

udenta URA âniei la ONU


SPOTLIGHT Q: Ce te-a determinat să aplici

Q: Cât de riguros a fost procesul de

pentru această poziţie?

selecţie al delegaţilor de tineret?

A: Sinceră să fiu, urmăream de multă

A: Procesul a fost, aș spune, îndea-

vreme această competiție, dar am în-

juns de riguros încât să te motiveze să

țeles responsabilitatea pe care poziția

te pregătești în plus, pe măsură ce

de Delegat de Tineret al României la

mai treceai de câte o etapă de selec-

Națiunile Unite o implică, așa că am

ție și ajungeai tot mai aproape de fina-

decis că voi aplica atunci când mă voi

lă. Am avut emoții în fiecare dintre ce-

simți pregătită.

le trei etape, pe care vi le voi prezenta

Ce m-a determinat … ei bine, nu e

succint:

doar un lucru care să mă fi convins să

Etapa 1: trimiterea dosarului de candi-

iau această decizie de a-mi depune

datură (eseu pe o temă onusiană, CV,

candidatura.

scrisori de recomandare și scrisoare

Am iubit mereu provocările, obiec-

de susținere din partea unui ONG, dar

tivele cât mai înalte și aceasta a fost

nu obligatoriu).

unul dintre ele – ”să fiu delegat de ti-

Etapa 2: semifinala (5 fete și 5 băieți),

neret al României la Națiunile Unite!”.

interviu de grup, cu diverse întrebări și

M-am documentat riguros despre program, am cerut păreri și sfaturi de la

www.performance.rau.ro

foștii delegați, mi-am criticat și mi-am

22

evaluat singură CV-ul (iar cu privire la propria-mi persoană sunt un critic

sarcini de îndeplinit. Etapa 3: Finala (2 fete și 2 băieți), dezbatere, discuții pe baza unor întrebări, exerciții de lucru în echipă, simularea susținerii unui discurs.

foarte aspru) și am decis că îndepli-

Toate etapele s-au desfășurat în lim-

nesc condițiile necesare pentru a can-

bile engleză și franceză, dar engleza

dida și pentru a reuși să obțin această

era limba străină obligatorie, cunos-

poziție.

cută la nivel cât mai ridicat.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


experiența de la Națiunile Unite, de la New York și am văzut cât de bine pregătiți

SPOTLIGHT

Personal, după ce am trăit

trebuie să fie delegații de tineret și cât de mult trebuie să muncească pentru a reprezenta cu cinste tinerii din România în acest For Internațional, aș face procesul și mai riguros.

Foto: Andreea TITIANU

Trebuie să înțelegem că cei doi tineri pe care îi trimitem la ONU reprezintă tot tineretul din România și că cei de

acolo își fac o imagine despre tinerii țării noastre, prin prisma prestației celor doi delegați de tineret ai României.

Este cu adevărat o poziție

importantă, cu implicații așa că o selecție riguroasă, la un înalt nivel calitativ este imperios necesară.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

diplomatice deloc de neglijat,

23


SPOTLIGHT

Q: De ce crezi că tinerii României

auzită la nivel internațional; de a crea

trebuie reprezentați la ONU?

parteneriate pentru proiecte viitoare în

A: Înainte de a-ți răspunde la această întrebare, dă-mi voie să îți mărturisesc că tinerii din România sunt privilegiați pentru că beneficiază de acest program și de această oportunitate. De ce spun asta? Ei bine, din cele 193 de națiuni de la ONU, doar în jur de 25 trimit anual delegați de tineret pentru Comisii sau Adunarea Generală. Apoi, în ceea ce privește importanța reprezentări tinerilor din România la ONU, este o chestiune de prestigiu, de punere a tinerilor din România pe harta tinerilor din această lume; o

chestiune de a le face acestora vocea

24

Ediția 27 | Noiembrie 2013

care tot mai mulți tineri români să fie implicați. De asemenea, e vorba de a transmite mesajul tinerilor români către întreaga lume, de a arăta cât de frumoși și de inteligenți sunt ai noștri tineri și cât de mult contăm noi în acest peisaj internațional. Q: Care a fost atmosfera în cadrul Plenului Adunării Generale? A: Sunt sentimente și trăiri pe care nu le poți exprima în cuvinte. Am simțit pe umerii mei o mare responsabilitate în momentul în care am ajuns acolo și mă pregăteam să susțin discursul în fața plenului.


SPOTLIGHT Q: Care este opinia ta cu privire la

nează puternic, care te motivează și,

potenţialul tinerilor români?

mai ales, care te face să simți că ești

A: Despre generația tânără a acestor

răsplătit pentru tot ce ai făcut anterior

zile se tot spun multe: ba că este cea

în domeniul de tineret și voluntariat

care va salva România, ba că este o

din România.

generație de sacrifiu sau chiar că este

M-am simțit extraordinar ascultând ce-

„încă” o generație pierdută. Sincer, nu

lelalte discursuri, iar când a venit rân-

mă raliez niciuneia dintre acestei opi-

dul nostru, al delegaților români, am

nii. Cred însă, că e timpul să ne valori-

lăsat pur și simplu orice emoție deo-

ficăm fiecare dintre noi talentul, ener-

parte și tot ceea ce știam în acel mo-

gia și potențialul pe care le deținem.

ment era faptul că trebuie să reprezint

Nu mai cred în mari reforme care iau

tinerii din România exact așa cum me-

totul de la zero și lasă tot ce-a fost rău

rită: cu mândrie, responsabilitate și

în urmă și nu mai cred în vizionari cu

profesionalism. Și sper că am reușit

planuri puse schematic pe hârtie.

să fac asta, alături de colegul meu, Cosmin Chiriță.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

E o responsabilitate care te ambițio-

25


SPOTLIGHT

Foto: Andreea TITIANU

Cred, însă, într-o muncă susținută a fiecărui tânăr, într-un sentiment de responsabilitate socială puternic evidențiat în acțiunile de zi cu zi. Mai cred în tinerii motivați, inteligenți și dornici în primul rând de a se educa și a se dezvolta pe sine, pentru ca mai apoi să aibă ce oferii societății în care trăiesc. Nu zic să fim individualiști, dar cred că am vedea mai repede ceva efecte pozitive dacă fiecare ne-am face

treaba cum trebuie, dând tot ce avem mai bun. A, și mai cred în ceva: în onoare - o valoare pe care îmi doresc ca generația tânără să o aibă ca etalon. În rest, generația tânără de azi are un potențial extraordinar, dar pe care îl lasă de multe ori în uitare, fie din lipsă de interes, fie din demotivare sau chiar din plictiseală. Poate că tinerii ar trebui să aibă mai multe modele care au reușit pentru că și-au păstrat valorile și au muncit mult și nu modele apărute brusc pe sticlă. Sau poate că e altceva ceea ce lipsește din peisaj?! Q: Ce emoţii te-au încercat pe parcursul întregii experienţe? A: Cred că dincolo de întrebarea ”Și, cum a fost la Națiunile Unite?”, întrebarea cea mai des primită după întoarcerea de la New York a fost: ”Ai avut emoții

www.performance.rau.ro

când ai susținut discursul?”. Răspunsul s-ar putea să surprindă, dar nu, nu am

26

avut emoții. M-am concentrat foarte bine, știam exact ce vreau să transmit și cum. Chiar am mai spus și cu alte ocazii că, din punctul meu de vedere, discursul nu este momentul cheie al deplasării noastre la ONU, ci este doar momentul cel mai vizibil, acel moment în care lumea întreagă te ascultă și are ochii ațintiți spre tine. Dincolo de acest discurs se ascund, însă, sute de ore de muncă, o campanie de sondare a tinerilor din România și mai ales multe evenimente de tineret.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


SPOTLIGHT pe Tineret a Națiunilor Unite”, un

acolo au fost diverse, de la curiozitate

proiect încă aflat în dezbatere la

la neliniște, de la bucurie la satisfacție

ONU, ce urmează a fi votat în zilele

și lista poate continua. Cert este

următoare. Dacă ar fi să fac un

că m-am bucurat de fiecare zi la

rezumat al celor două săptămâni

maxim, nu am ratat niciun eveniment,

petrecute la New York, le-aș cataloga

am cunoscut zeci de oameni impor-

prin cuvinte precum: satisfacție,

tanți și am contribuit atât cât ne-am

responsabilitate, muncă, onoare și

permis, la ceea ce va fi ”Rezoluția

networking.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

Sentimentele cu care am cochetat

27


SPOTLIGHT

ERASMUSstudents2013 REDACTOR: FlaviusSTREIANU Hello! Where are you from and can you tell us something about you and your country?

Since 1999, RAU has been involved in numerous edu-

Rémi: I'm Rémi, I’m from France and I study in the European Business School of

cational and professional

Lyon. France is full of history, culture and

development programs.

very good student life with a lot of nation-

Presently our university is

alities.

developing Erasmus Inter-

Skapti: I am from Iceland. I am a student

national Programs in par-

at the University of Bifröst studying Philos-

tnership with other mem-

ophy, Politics and Economics. Iceland only

bers of the European Community. The study exchange program repre-

has 300.000 inhabitants, so studying in a city like Bucharest is quite a change, especially since our University village only has 300 people and everyone knows everyone.

ty, and each year RAU wel-

Signý: Hi there! I'm Signý and I'm an ex-

comes students from diffe-

change student from Iceland. Living in Bu-

rent countries for a term

charest is quite different from living in my

or full year.

small Icelandic town of only 400 residents.

I asked a few questions

People usually think it's very cold in Ice-

from some of our Erasmus students here are their an-

land, but that's actually not very correct even though the name implies it.

swers. Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

sents a unique opportuni-

29


SPOTLIGHT

Why did you choose Romania and what is your impression so far about our country? Rémi: Romania is a developing country and accepts lot of students. There is a rich culture, full of history and I think that it

can be a good choice for study and a great experience for everybody. Skapti: I choose Romania because I wanted to experience something different from Iceland and the usual commercial countries everybody visits in Europe. Bucharest is awesome, but I haven't had the chance yet to travel around, but I've heard it's a beautiful country and I'm looking forward to explore more of Romania. Signý: Romania sounded exotic

www.performance.rau.ro

and culturally different from

30

Iceland so I decided to give it a go. So far Romania has made a good impression and it is actually not as different from Iceland as I thought it would be.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


How are you getting around with

how do you feel about your experi-

Bucharest’s lifestyle?

ence in our campus?

Rémi: For students, the city is perfect.

Rémi: RAU has a partnership with our

People are very open-minded and the

school. The choice was easy because

city has a great culture: museum,

the American education model is very

monument, etc. The cost of life is very

attractive due to its many interesting

attractive. Moreover, student parties

courses. The premises are very mod-

are very nice, there are many pubs in

ern as it is the equipment. In addition,

the city and lively neighbourhoods. I

the University is easily accessible by

recommend Bucharest to all students

public transport.

wishing to study in a foreign country.

Skapti: I chose RAU because they

Skapti: Bucharest is a very nice city.

had recently joined an agreement with

It's big, but it's still quite easy to get

my university in Iceland, and I had

around once you get used to the

heard good things from the students I

transportation system, and you can

know who did their Erasmus in Bucha-

always find something going on in Bu-

rest.

charest.

Signý: The Romanian-American Uni-

Signý: Bucharest is a city full of life

versity has a connection to my home

and crazy traffic. I don't think I will ev-

University - Bifröst so it was a good

er get used to how insane the drivers

and convenient option to choose. The

seem to be around town. But the

teachers are nice and the colleagues

parks that are located around the city

as well - the whole concept works out

are beautiful and are great for long-

great!

boarding.

SPOTLIGHT

What made you choose RAU and

www.performance.rau.ro

Noiembrie 2013 | Ediția 27

31


TRAINING YOU

REDACTOR:

DEZVOLTĂRII

Arta

personale

Sintagma “dezvoltare personală” a intrat deja în vocabularul nostru

uzual. Există o abundenţă de invitaţii la training-uri şi workshop-uri pentru dezvoltare personală, grupuri de analiză şi dezvoltare personală, seminarii şi multe alte evenimente care ne susţin (zic autorii lor) în dezvoltarea noastră.

32

Ediția 27 | Noiembrie 2013


Abordarea unei persoanei care

mie acum câţiva ani când eram stu-

doreşte să se dezvolte va fi întot-

dentă îmi suna haotic şi vag. Mă cu-

deauna una pozitivă, pentru că alături

noşteam pe mine destul de bine, nu

de consilier va învăța să se accepte,

aveam nevoie să-mi spună altcineva

să se manifeste autentic şi să îşi pla-

cum sunt şi cum ar trebui să fiu, iar

nifice realist viaţa.

varietatea ofertelor din piaţă îmi dădea senzaţia unui târg de duminică.

Atunci când îţi vei da seama care sunt adevăratele tale ţeluri, când

Erau câteva lucruri pe care do-

vei fi conştient de nevoile, calităţile și

ream să le schimb şi să le realizez, in-

defectele tale și atunci când vei ştii ca-

să nu imi era foarte clar cu care dintre

re sunt adevăratele pasiuni care te

ele era cel mai bine să încep, aşa că

evidenţiază, îţi va fi mult mai uşor (te

vă mărturisesc că am amânat destul

asigur!) să obţii job-ul pe care ți-l do-

de mult discuţia cu un consilier.

reşti şi să performezi într-o companie

După nişte ani de studiu şi

TRAINING YOU

Nu ştiu cum vă sună vouă, însă

sau pe cont propriu.

practică am înţeles că dezvoltarea

În final îţi mai mărturisesc ceva.

personală este un proces structurat

Eu am început cursuri de dezvoltare

prin care devenim conştienţi de cali-

personală pentru că erau absolut ne-

tăţile, nevoile şi dorinţele noastre, prin

cesare pentru o formare ulterioară.

care ne transformăm şi ne modelăm

M-am gândit că o să fie o perioadă

pentru a deveni persoana la care aspi-

lungă și puțin folositoare pe care va

răm.

trebui să o îndur, însă simplul fapt că am fost “obligată” să petrec câteva ore

plan personal şi profesional poate fi

cu mine gândindu-mă la viitorul meu

facilitat prin metode şi tehnici adaptate

mi-a oferit o altă perspectivă asupra

ţie, care susţinute în timp te pot aduce

puterii prezentului pe care îl trăiam.

mai aproape de scopul tău. Sună prea

Am realizat că acum este cel

bine? Daca da, ţi-aş propune să în-

mai potrivit moment pentru a începe

cepi construcţia unei vieţi împlinite de

să investesc în lucrurile care mă preo-

la schimbarea atitudinii tale cu privire

cupă. Şi ce te poate aduce mai aproa-

la potenţialul tău necunoscut!

pe de visul tău, decât tu însuți?

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

Cu alte cuvinte, succesul pe

33


TRAINING YOU

3pași îngestionarea

EMOȚIILORnegative Orice persoană a trecut cel puțin o dată în viață printr-un moment în care a fost copleșită de greutatea emoțiilor negative. În categoria acestora se înscriu sentimentele de frustrare, frică, apatie, depresie, vină, gelozie, etc. Sună cunoscut? Vă propun să răspundem împre-

Următorul pas este schimbarea

ună la întrebările: ”Cum pot gestiona

perspectivei. Odată ce ai conștientizat

astfel de emoții?” și ”Ce pot face con-

și acceptat respectiva emoție nega-

cret în acest sens?”.

tivă, trebuie să îți schimbi strategia

Gestionarea emoțiilor negative

sau percepția asupra situației în cau-

presupune 3 pași simpli: acceptarea,

ză. Ne referim la ”strategie” atunci

schimbarea perspectivei și trecerea la

când lucrurile se află în zona ta de

acțiune.

control și spunem ”percepție” atunci

În primul rând, sentimentele negative trebuie acceptate. Nu încerca să le reprimi sau să le diminuezi prin autocontrol. Ori de cate ori experi-

www.performance.rau.ro

mentezi o stare negativă, acesta este

34

când nu poți influența în mod direct situația. Încearcă să stabilești ce anume a dus la apariția acelei stări și gândește-te cum poți să abordezi diferit situația.

un semnal că ceva nu merge bine.

Ultimul pas este acțiunea. Ma-

Emoția este doar mesagerul care te

joritatea oamenilor rămân blocați în

anunță că ai o problemă. Acceptă

sentimente negative și nu fac nimic

emoția, spune-i pe nume, fii conștient

concret în acest sens. Fii conștient că

că este acolo și recunoscător că ai

lumea nu se schimbă pentru tine, ci tu

descoperit problema!

trebuie să faci tot ce stă în puterea ta

Ediția 27 | Noiembrie 2013


TRAINING YOU

pentru a te ajuta pe tine însuți și pentru a te schimba în bine, astfel încât să te simți perfect în pielea ta. Și pentru că tot vorbim despre ”gestionarea emoțiilor nega-

tive”, pe data de 28 Oct. 2013, în campusul URA a avut loc un training pe această temă organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității noastre susținut de Livia Căciuloiu – psihoterapeut, trainer, coach și redactor Performance. În final, comunică mai mult, ascultă, apreciază, fii prezent la ce se întamplă în jurul tău și dorește-ți să schimbi ceva. Pașii de mai sus, vitali în gestionarea emoțiilor negative,

trebuie puși în practică pentru www.performance.rau.ro

că merită să fii o variantă mai bună a ta.

REDACTOR:

Noiembrie 2013 | Ediția 27

35


HOW TO ...

lifeHACKS REDACTOR:

Vi se întamplă de multe ori să fiţi în situaţia în care aveţi

nevoie să faceţi ceva şi nu aveţi cu ce pentru că nu dispuneţi de respectivele instrumente sau pur şi simplu nu s-a inventat ceva special pentru

www.performance.rau.ro

acea nevoie?

38

2

Urmează să dai o gaură în perete și vrei să economisești timpul de curățenie? E în regulă! Evită curățenia cu totul folosind o hârtie de post-it ca să aduni rezidurile chiar din timpul forajului.

3

Pentru o mai bună depozitare a ambalajelor de cadouri sau a oricărei hârtii mai mare de A4, le poţi rula şi introduce în cartoanele de la rolele de hârtie igienică.

4

Aceeași tehnică o poti folosi și pentru a strânge cablurile în exces din jurul biroului rulează tot ce e în plus şi introdu-le într-o rolă goală de hârtie igienică.

5

Folosește un umeraș pentru a păstra luminiţele pentru sărbători, astfel încât nu vei mai fi nevoit să stai şi să descurci instalația anul următor.

Există multe obiecte casnice care pot fi folosite pentru a vă ușura munca. Iată câteva dintre acestea.

1

Trebuie să baţi un cui şi ai un talent aparte în a-ţi nimeri degetul? Nicio problemă! Ţine cuiul cu un pieptene şi în felul acesta eviţi nu doar durerea, ci şi explicaţiile date prietenilor.

6

Ediția 27 | Noiembrie 2013

Vrei să deschizi o sticlă și nu ai un desfăcător la îndemână? Nu-i nimic! Împăturește o hârtie pentru a fii cât mai groasă și cât mai rezistentă (preferabil A4). Folosind mâna ca o pârghie, forţează capacul sticlei și acesta se va deschide cu un minim de efort. Cu exercițiu, poți stăpâni tehnica și cu o hârtie A5. 


Sfaturi: 

Pentru ca muşchiul să fie extrem de fraged, puneţi-l la marinat peste noapte

În loc de ulei de măsline, puteţi folosi ulei de susan

Înainte să asamblaţi dish-ul, lăsaţi carnea să se odihnească aprox. 5 minute

Serviţi imediat după asamblare, deoarece foile de andive tind să se înmoaie după 20-30 de minute

Pentru o experienţă mai fun, nu folosiţi tacâmuri la servire! 

Ingrediente (4-6 porţii): 

500 gr muşchi de vită

2 andive proaspete

2 ardei graşi roşii sau galbeni

500 gr ciuperci Champignon

2 linguri zahăr brun

O lingură boabe de coriandru

40 ml sos de soia

4 linguri de ulei de măsline

sare şi piper


HOW TO ...

vitaTERIYAKIînFOIde ANDIVE Nu mai încercasem demult ceva nou, aşa că am profitat de ocazie când am avut câțiva musafiri. Am făcut rost de un muşchiuleţ de vită şi mi-am pus în cap să îl prepar așa cum NU mai încercasem până atunci. Rezultatul? Îl descoperiţi în rândurile de mai jos  Prima parte a reţetei se face cu cel puţin 2 ore înainte

10-12 minute sau până când apa din

de prepararea produ-

ciuperci s-a evaporat. Apoi puneţi le-

sului finit. Este vorba

gumele sotate într-un bol şi apucaţi-vă

despre marinata pentru carne.

REDACTOR:

Adăugaţi legumele şi sotaţi-le

de preparat fâşiile de vită. În aceeaşi tigaie, puneţi carnea

Muşchiuleţul trebuie

și lăsați-o sub capac 3-6 minute, în

tăiat fâşii, cam la fel

funcţie de cât de bine făcută o prefe-

de groase ca degetul mic de la mână.

Zdrobiţi boabele de coriandru şi adăugaţi-le într-o caserolă împreună cu uleiul, sosul de soia şi zahărul brun. Amestecaţi totul până se dizolvă zahărul, aruncaţi carnea înăuntru și pu-

neţi recipientul în frigider.

raţi. Dacă tigaia nu este non-stick, verificaţi-o din când în când, pentru a nu se lipi. Cât se găteşte muşchiuleţul, spălaţi cele două andive, rupeţi-le foile și așezați-le pe farfurii. Sunteţi gata pentru asamblare!

În fiecare foaie de andivă, adăugaţi o fâşie de carne şi 1-2 linguri de

scoateţi-o din frigider şi lăsaţi-o să

legume sotate. Aranjaţi totul în farfurie

ajungă la temperatura camerei.

după imaginaţia proprie şi serviţi.

În timpul acesta curăţaţi ciupercile, spălaţi ardeii şi feliaţi totul julienne.

Poftă bună!

Încingeţi o tigaie şi turnaţi o parte din sosul de marinată înăuntru.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

După ce carnea este marinată,

41


Franciza ”Angry Birds” a fost

Jocul are 12 milioane de down-

creată de către Rovio Entertainment,

load-uri până în prezent și numărul

o companie axată pe dezvoltarea de

este încă în creștere, franciza ajun-

jocuri pentru platformele mobile, lan-

gând la peste 1 miliard de download-

sată în 2003 de către 3 studenți finlan-

uri în întreaga lume!

dezi. Cei 3 au câștigat un concurs organizat de către cei de la Nokia și HP

TECH & MEDIA

GAMES Review

REDACTOR:

angryBI R DS now&then

În prezent există 7 versiuni ale Angry Birds și un spin off.

ajungând, astfel, să înființeze prima lor companie, denumită pe atunci,

ANGRY BIRDS SEASONS

”Relude”. În această perioadă au avut mici

Jocul a fost lansat la un an după

lansări de jocuri, dar nimic care să

apariție primului și purta numele de

ajungă măcar aproape de ceea ce cu-

”Angry Birds Halloween”. În timp, developerii au adăugat

cul clasic lansat în Decembrie 2009

episoade bazându-se pe diferite teme:

pe care toată lumea a ajuns să îl în-

Crăciunul, Paștele, Ziua Îndrăgos-

drăgească și să îl downloadeze.

tiților, Festivalul Chinez Mid-Autumn,

Obiectivul era simplu - trebuia să recuperezi ouăle furate de către

Școala, Vacanța de Vară și încă mai lansează periodic episoade.

purceluși, lansând păsări cu ajutorul unei praștii.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

noaștem azi ca fiind ”Angry Birds”, jo-

43


TECH & MEDIA

ANGRY BIRDS RIO

ANGRY BIRDS STAR WARS

Lansat în Martie 2011, jocul

Fiind un mare fan Star Wars am

se bazează pe filmul de animație

fost extraordinar de încântat atunci

”Rio” și include mai multe epi-

când am văzut acest crossover. Jocul

soade inspirate din film. De data

a fost lansat pe 22 Martie 2012 și in-

aceasta, păsările nu mai trebuie

cludea episoade din prima trilogie

să salveze ouăle furate de către

”Star Wars”. Pe lângă mecanica intro-

purceluși, ci trebuie să salveze al-

dusă în ”Angry Birds Space”, acum

te păsări pe care purcelușii le țin

aveai posibilitatea să folosești puterile

în captivitate.

”Forței”, să arunci cu sabia laser, să împingi obiecte aflate la distanță sau

ANGRY BIRDS SPACE

să împuști purcelușii în stilul lui Han Solo.

”Angry Birds Space” este titlul care mi-a atras atenția cel mai

ANGRY BIRDS FRIENDS

www.performance.rau.ro

mult! A fost lansat pe 22 Martie

44

2012 și a introdus noi mecanici în

Adaptându-se erei Web 2.0, cei

joc, îndrăgite, dar și criticate de

de la Rovio au lansat pe 13 Februarie

către fani.

2012 ”Angry Birds Friends”. Jocul in-

În primul rând, suprafața nu

troducea noțiunea de ”power-up” în

mai era netedă cum ne-am obiș-

care puteai să îți faci pasărea mai pu-

nuit în jocurile trecute, ci era sferi-

ternică, să ceri ajutorul unei alte pă-

că simulând suprafața unei plane-

sări sau să ai o praștie care să tragă

te, astfel încât următorul pas logic

mai departe.

a fost implementarea gravitației în

Totuși, cel mai interesant aspect

jurul diferitelor planete, traiectoria

legat de acestă versiune este compe-

păsărilor fiind modificată de gravi-

tivitatea pe care o introduce în joc - în

tația planetelor sau, dimpotrivă, de

fiecare săptămână primești câteva ni-

lipsa acesteia.

veluri pe care trebuie să le duci la bun sfârșit pentru punctaj maxim.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


De asemenea, dificultatea jocului

ANGRY BIRDS STAR WARS 2

este mai mare față de restul jocuLansat de curând (pe 18 Septembrie

stele nu mai este atât de ușoară.

2013), jocul a introdus noi mecanici și foar-

În plus, pentru a mări gradul de

te multe puteri pentru iubitorii forței: poți să

dificultate și divertisment, jucătorul

sari precum maestrul Yoda, să arunci Sa-

are posibilitatea de a se întrece cu

bia precum Obi-Wan Kenobi, să folosești

prietenii pe Facebook și poate chiar

puterea fulgerelor ca Împăratul sau să ai o

să urmărească numărul punctelor

sabie laser cu dublu tăiș precum Darth

concurenților.

Maul. Jocul se bazează pe a doua trilogie

În funcție de locul obținut în clasa-

Star Wars și, pentru prima dată, există po-

ment, acesta poate fi premiat la

sibilitatea de a juca de partea Purcelușilor

finalul fiecărei săptămână.

(The Pork Side).

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

rilor, astfel încât obținerea celor 3

45


cu majoritatea filmelor și jocurilor de până acum, orice produs trebuie să aibă cel puțin o variantă 3D. ”Angry Birds” nu face excepție și

TECH & MEDIA

După cum suntem deja obișnuiți

ne aduce ”Angry Birds Go”, un joc de curse pentru karturi pe care cei de la Rovio îl vor lansa pe 11 Decembrie

2013. Ideea jocului este simplă - fie iei locul uneia din cele 9 păsări, fie poți să fii chiar tu unul dintre purceluși și BAD PIGGIES

trebuie să te întreci cu adversarii până la linia de sosire.

"Bad Piggies" este până în prezent cel mai rapid downloadat joc pen-

tru telefoanele mobile. În doar 3 ore de la lansare a fost descărcat de atât de multă lume încât a ajuns în topul celor mai descărcate jocuri. Obiectivul este unul simplu - trebuie să construiești diferite mașinării prin care să-ți transporți purcelușul la linia de sosire și, pe parcurs, să înde-

plinești anumite misiuni. de fizică precum: umbre, motoare, elici, baloane, explozibil și sticle de suc pe care le poți folosi pentru pro-

pasăre avea câte o abilitate specială, ”Angry Birds Go” nu face excepție fiecare pasăre are propriul kart pe care-l poți modifica și îi poți aduce îmbunătățiri, precum și câte o abilitate specială pe care o poți folosi în curse. În mod cert, jocul iese din genul "Angry Birds" clasic, dar pare să fie un spin-off interesant de la seria pe care am ajuns cu toții să o îndrăgim și să o jucăm ore întregi. Ne vom pierde alte ore, alte vieți (virtuale) și bani în acest joc? Vom vedea pe 11 Decembrie!

pulsie.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

Jocul implementează concepte

Dacă în restul jocurilor fiecare

47


USD, ”Runner Runner” s-a aflat pe

Richie îi intră în scurt timp în graţii lui

poziţia a 3-a în Box Office în weekendul

Ivan, după ce acesta se hotărăşte să

lansării, fiind devansat de thrillerul sci-fi

îl confrunte pe Ivan în faţa oamenilor

”Gravity” şi de animaţia ”Cloudy With a

săi fix în Costa Rica.

Chance Of Meatballs”. Cu toate acestea

Nu puteau să lipsească nici

este un film cu potenţial ce atrage atenţia

clişeele clasice, de exemplu șeful

fanilor genului thriller.

trădat de asistenta sa și agentul FBI

Vă mai aduceţi aminte de ”The So-

care cere cooperarea în schimbul uitării

cial Network” despre care am făcut și noi

micilor greşeli din trecut. Însă, cu toate

în review în ediția nr.15? Cam despre

astea, este un film echilibrat, cu replici

asta e vorba.

date deopotrivă de tipul rău şi întoarse

Luăm un student la Princeton cu o

de tipul bun la momentul potrivit, cu

minte sclipitoare, adăugăm ceva experi-

puţine efecte speciale, dar cu suficientă

enţă pe Wall Street la CV-ul lui, precum

acţiune cât să nu te fure somnul.

și o încercare eşuată de a obţine banii

Ai putea să stai ore în şir să găseşti

pentru taxele de şcolarizare la un joc de

argumente pro şi contra pentru care să

poker online şi l-am obţinut pe Richie

vezi filmul, dar pentru imaginile cu Costa

Furst.

Rica şi acţiunea, totuşi, diferită faţă de Interpretat de Justin Timberlake,

alte filme cu aceeaşi temă, merită să

Richie porneşte pe un drum greşit în mo-

descoperi pe cont propriu toate detaliile

mentul în care descoperă că a fost înşe-

lumii în care se învârte, în final, Richie.

lat pe un site de jocuri de noroc şi încear-

Per ansamblu, un film bun, care me-

că să îl confrunte pe deţinătorul celui mai

rită timpul acordat şi care îţi descreţeşte

mare imperiu de site-uri cu jocuri de no-

fruntea la sfârşitul zilei.

TECH & MEDIA

Şi cam de aici se taie firul -

MOVIE Review

Cu un buget estimat de 30 mil.

roc. Aşa că vă invit în cinema-

îl avem pe Ivan Block în

tografe pentru a vă crea

interpretarea impecabilă a lui

propria opinie şi aştept cu

Ben Affleck. Un milionar

nerăbdare să aflu care a

corupt, aflat sub radarul FBI

fost replica voastră

pentru fraudă prin intermediul

favorită.

reţelei sale de jocuri online.

REDACTOR:

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

Pe partea cealaltă a baricadei,

49


BOOK Review

TECH & MEDIA

Dezvoltarea personală reprezintă un subiect de interes pentru studenți și nu numai. Acest proces se poate realiza prin intermediul diferitelor experienţe dobândite ca urmare a desfășurării stagiilor de practică sau prin intermediul diverselor cursuri de formare profesională.

În cadrul acestui număr, echipa de

traversezi în ultima clipă, poţi s-o faci în

redacţie vă recomandă o alternativă: căr-

siguranţă? Probabil consideri asta un

țile. O carte-reper poate fi considerată

fapt firesc și nu l-ai analizat niciodată.

”Blink: Puterea de a gândi fără să gândești”, de Malcolm Gladwell.

controlul subconștientului. Gladwell su-

jurnalistică graţie căreia toate cele cinci

gerează că ar trebui să investigăm acest

cărți redactate au fost pe gustul publicu-

proces decizional, să descifrăm cum

lui și au devenit bestsellere. În lucrările

anume lucrează subconștientul pentru a

sale, Malcolm Gladwell vizează domeniul

putea controla intervenția lui exact ca

psihologiei și sociologiei. Stilul lui Glad-

prin intermediul unui comutator.

stimulant în același timp. Cartea se citește repede, ca un roman sau un articol.

„Ce-ar fi dacă în loc să examinăm orizontul prin binoclu, ne-am studia propriul comportament printr-un microscop?

Esența cărții se referă la situaţiile-

Cred ca am obţine o lume diferită și mai

limită în care suntem nevoiţi să luăm

bună” scrie Gladwell în introducerea

decizii instantanee. Contrar convingerii

cărţii „Blink: Puterea de a gândi fără să

generale, situaţiile în care reflectăm te-

gândești”.

meinic asupra luării unei decizii nu duc www.performance.rau.ro

creierul apelează la intuiţie, adică predă

Autorul deține o vastă experienţă

well este antrenant, amuzant, intuitiv și

50

În situații tensionate sau complexe

întotdeauna la alegerea celei mai bune. Dimpotrivă, prea multe aspecte derutează mintea și o conduc pe o cale greșită. Uneori trebuie să luam decizii de minut, bazându-ne doar pe câteva detalii aparent nesemnificative. În a câta parte dintr-o secundă decizi că, deși e riscant să

Ediția 27 | Noiembrie 2013

În concluzie, lecturarea cărții este recomandată întrucât oferă o alternativă la modul clasic de analiză al situaţiilor în care suntem puși în activitatea noastră zilnică. „Blink” poate fi găsită în limba română la editura Amaltea sau în limba engleză la Anthony Frost.


REDACTOR:


UP coming ...

TECH & MEDIA

NovemberEVENTS Încă vă gândiți ce să faceți luna

aceasta? Tot noi venim cu variante și soluții pe gustul tuturor! Fie că ești un îmREDACTOR:

pătimit al concertelor sau un cinefil convins, aici vei găsi cele mai așteptate evenimente ale lunii. Pentru iubitorii de teatru avem următoarele propuneri: ”Hoţii de frumuseţe” în regia lui Liviu Crăciun. Distribuţie: Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu, Ioana Pavelescu, Ştefana Samfira, Radu Micu și Ionuţ Niculae. Va avea loc la Teatrul Tineretului,

www.performance.rau.ro

marţi, 5 noiembrie.

52

”Pluralul englezesc” - Distribuţie: Ion Dichiseanu, Cezara Dafinescu, Constantin Cotimanis, Victoria Cocias, Armand

”Dragostea durează 3 ani” în regia lui Chris Simion. Distribuţie: Cristi Iacob, Adriana Trandafir, Ga-

briela Iacob, Vitalie Bichir și Ioana Marchidan. Va avea loc la Godot Cafe Teatru, marţi, 19 noiembrie. Nu putem ignora nici iubitorii de film, aşa că vă aducem la cunoştinţă că la sfârşitul lunii ne vom putea bucura de premiera filmului

”Jocurile Foamei”, unul din cele mai aşteptate filme ale acestui an, ce va avea loc pe data de 23 noiembrie.

Calotă și Delia Nartea. Va avea loc la Teatrul Nottara, marţi, 12 noiembrie.

Ediția 27 | Noiembrie 2013

Enjoy!


LYFESTYLE

cu șidespre

ACROBAȚIILEaeriene Dorința de a zbura asemeni pă-

Mai trebuie amintită contribuția

sărilor a stăpânit omenirea din cele

teoretică în domeniul zborului a unor

mai vechi timpuri.

oameni de știinţă, precum Leonardo da

Drept

mărturie

stă

legenda

Vinci (care imaginează principiul aripi-

lui Icar, pe care poetul roman Ovidiu a

lor batante, a elicei și a parașu-

îmbrăcat-o în haine artistice în nemu-

tei), Blaise Pascal (care definește prin-

ritoarele sale „Metamorfoze”.

cipiile rachetei), Isaac Newton (care

Deși unii cercetători susțin că la baza acestei legende trebuie să fie o

canicii zborului) și M.V. Lomonosov

întâmplare adevărată, este greu de

(care concepe o mașina mai grea de-

stabilit astăzi dacă zborul cu aripi de

cât aerul, pentru ridicarea aparatelor

pasăre a lui Icar este un fapt real sau

meteorologice în atmosferă).

o fabulaţie.

54

stabilește legile fundamentale ale me-

Ediția 27 | Noiembrie 2013


LIFESTYLE

Aviația poate fi de doua tipuri: militară și civilă.

REDACTOR:

Echipa ”Iacării Acrobaţi”, cunoscuți în lume cu

Majoritatea țărilor din lume

numele de AEROBATIC

sunt membre ale ”Organizației

YAKKERS, zboară anual

Internaționale a Aviației

peste 30 de demonstrații

în cadrul căreia colaborează pen-

în România, Europa și mai

tru adoptarea de regulamente și recoman-

nou chiar până în Orientul

dări pentru aviația civilă.

Mijlociu. Plăcerea zborului

Civile”,

cadrul căreia sunt organizate și activitățile de zbor cu motor sau fără (planorism) pentru piloții sportivi, precum și activitățile de parașutism și aeromodelism. În ţara noastră există două echipe cunoscute de aviaţie sportivă, ”Iacării Acrobaţi” și ”Şoimii României”.

și devotamentul față de avioanele lor (YAK 52 TW), pe care atât echipa, cât și cei care o susțin direct sau ca parteneri, este oglindită în modul în care aceștia zboară.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

Parte a acesteia este aviaţia sportivă în

55


LIFESTYLE

Pentru ”Iacării Acrobaţi” specta-

Coechipier Dreapta este pilotul

colul este motivul pentru care aceștia

Dan Ștefănescu ce are la activ peste

există. Zborul demonstrativ de 15 mi-

9.500 de ore de zbor, este fost com-

nute se desfășoară între 100 și 800

ponent al Lotului Național de Acrobații

metri față de sol pe o rază de un km,

și maestru al Sportului.

cu viteze între 0 și 450 km/h.

Nu în ultimul rând, Coechipier

Piloții rezistă în aceste evoluții la

Stânga este Dan Conderman, cu pes-

suprasarcini între +5 și -3G pentru

te 7.000 de ore de zbor la activ, pilot

zborul în formație, iar pentru acroba-

comandant și Line Training Captain

țiile individuale între +7 și -5G.

pentru compania Blue Air, dar și fost

Anul acesta se împlinesc 30 ani de când se fabrică acest tip de avion

component al Lotului Național de Acrobație.

în ROMANIA. S-au produs peste

Acest sport îți dă ocazia

1.900 de bucăți, iar modelul cu care

să te desprinzi de sol fără să ai

zboară formația s-a produs în peste

aripi, iar sentimentul ce te

30 de bucăți din care majoritatea sunt în Statele Unite. Echipa este alcătuită din 3 mem-

încearcă atunci când ești în

aer, fie ca ești cunoscător al sportului sau nu, este unul

zări în domeniu. Cap de Formaţie este

unic în viață și diferit

Ioan Postolache, pilot cu peste 5.000

față de orice altă ocazie în

de ore de zbor la activ și numeroase

care ai călătorit

realizări în domeniu, întemeietorul for-

cu o cursă comercială.

mației ”Hawks of Romania”.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

bri, piloţi cu experiență și zeci de reali-

57


HOROSCOPE

BERBEC Noiembrie se anunță o lună dinamică pentru cariera ta, plină de activitate și cu un volum crescut de muncă, care poate aduce oportunitatea unui nou job sau a unei noi colaborări. În privința banilor, ar fi mai bine să pui cardurile de credit ȋntr-un borcan cu apă sau în congelator, pentru a evita golirea lor ca urmare a unui impuls - bine întemeiat la momentul respectiv, dar nu și pe termen lung.

TAUR “Love is in the air” este sloganul acestei luni. Alături de noi relații, pot să apară persoane din trecut care, la un moment dat, au fost importante, iar vechile legături se pot reînnoda sau pot trece la nivelul ur-

mător. Ar fi bine să evadezi un pic în natură împreună cu noua cucerire. Dacă vrei să mergi la un interviu, pregătește-te bine înainte abilitățile de comunicare s-ar putea să fi luat o mică pauză.

GEMENI Focusul principal va fi în sfera lucrurilor practice și de rutină, dar și interesul pentru muncă și carieră este în creștere. Dacă ai proiecte mai vechi, neterminate, acum ar fi momentul cel mai bun să le reiei www.performance.rau.ro

și să găsești noi soluții în vederea implementării/ finalizării lor.

58

Dacă dorești să-ți reamenajezi casa, ar fi bine să îți stabilești anterior un buget și să încerci să te încadrezi în limitele acestuia. Alături de acest buget să iei în calcul și timpul pe care va trebui să îl aloci acestui proiect, pentru a nu fi copleșit de aspectele logistice, precum și de eforturile neprevăzute care pot surveni pe parcurs.

Ediția 27 | Noiembrie 2013


Ai foarte multă energie, care va fi canalizată cel mai bine pentru a

HOROSCOPE

RAC învăța (de exemplu pentru examene) sau în muncă munca și carieră. Entuziasmul este aliatul cel mai prețios în toate demersurile tale din această lună. Dragostea este un alt subiect important. În cazul în care ai deja o relație, vei avea tendința de a o pune sub microscop pentru o analiză foarte amănunțită. O idee mai bună ar fi să inițiezi o discuție în care să spui deschis ce dorești de la partener.

LEU Mai știi sloganul “Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii”? Ar trebui să îl ai în minte toată luna. Mai puțin partea cu pozele și copiii.

Însă prima parte este foarte importantă. Dacă vrei să te muți sau să cumperi ceva pentru casă, de exemplu un nou gadget, s-ar putea să nu fie cel mai bun moment. Sfatul astrelor este să amâni investițiile pentru luna viitoare şi să profiți de reducerile din perioada Sărbătorilor de iarnă.

FECIOARĂ În cazul în care se vor acumula foarte multe mesaje, email-uri sau nu-i așa?), ȋncearcă să le iei pe rând și să apelezi la toată răbdarea pe care nu ai descoperit până acum că o ai. Viața socială va fi mult mai activă, iar ieșirile cu prietenii vor fi binevenite, însă numai după ce rezolvi problema teancului de hârtii și a inbox-ului plin de mesaje.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

hârțogăraie care trebuie rezolvată (acum ar fi bine să ai o secretară,

59


HOROSCOPE

BALANȚĂ Relațiile de dragoste nu se vor ridica nici măcar la nivelul mării, așa că școala/cariera ar trebui să fie în “pole position” pe lista priorităților tale. Deși lucrurile decurg bine în acest domeniu, încearcă să profiți de oportunitățile care apar și să ieși din zona de confort, chiar dacă poziția pe care o ai acum este mulțumitoare. Oportunitățile ar putea aduce și o îmbunătățire considerabilă a finanțelor tale care, în ultima perioadă, nu au fost tocmai la cote înalte.

SCORPION Prima parte a lunii reprezintă momentul perfect pentru a-ți revizui imaginea personală și modul în care te prezinți în societate. Dacă ajungi la concluzia că există niște aspecte care trebuie modificate, le

poți pune în aplicare în partea a doua a lunii. Aceste modificări se pot referi inclusiv la începerea unei diete sau la adoptarea unui nou look. O excursie într-un loc în care nu ai mai fost până acum poate contribui mult la crearea unei atitudini încrezătoare și optimiste, așadar încearcă să pleci măcar pentru câteva zile din orașul pe care îl cunoști atât de bine.

SĂGETĂTOR www.performance.rau.ro

Încearcă să nu intri în conflicte cu autoritățile – șefi, profesori, poliție,

60

etc. Este foarte bine să ai țeluri clar stabilite, iar noiembrie poate fi o lună în care să avansezi mult în atingerea lor, dar săgețile ar trebui ținute în tolbă, nu aruncate către cei care îți stau în cale. Răbdarea este o virtute greu de atins, însă amintește-ți din când în când de ea, inclusiv dacă pornești o discuție cu partenerul(a).

Ediția 27 | Noiembrie 2013


Dacă nu te-ai mai întâlnit de ceva vreme cu vechii prieteni, ai putea

HOROSCOPE

CAPRICORN să le dai un telefon. Sau poate te vor suna ei. Oricare ar fi situația, o ieșire în oraș cu aceștia pentru a depăna amintiri din copilărie, va fi binevenită și iți va reaminti de planurile și visurile pe care le aveai acum câțiva ani și pe care este posibil să le fi uitat sau abandonat. În plan sentimental pot să apară evenimente importante, deși nu din sfera pasiunilor devastatoare și dramatice.

VĂRSĂTOR În prima parte a lunii s-ar putea să vezi cum ți se scufundă toate corăbiile, chiar sub ochii tăi, fără să poți face nimic. Este posibil ca acest lucru să fie ceva real, dar mult mai probabil este faptul că ți-ai

setat niște așteptări prea înalte și niște obiective greu de atins. Acum a venit timpul să reevaluezi aceste planuri, să cobori un pic ștacheta sau să redefinești etapele necesare pentru îndeplinirea lor. În plus, o perioadă ca aceasta este foarte bună pentru acumularea unor cunoștințe noi.

PEȘTI Dacă ai impresia că dragostea și relațiile sunt ca un roller-coaster,

situația s-ar putea să mai dureze și ar trebui să profiți de toată adredistracții este al tău, iar tu poți alege următoarea experiență. Dacă vrei să pleci într-o călătorie, sfatul astrelor este să verifici de zece ori dacă ți-ai luat toate lucrurile de care ai nevoie și să duci și mașina la service pentru o scurtă verificare – înainte de plecare, evident.

Noiembrie 2013 | Ediția 27

www.performance.rau.ro

nalina acestor momente. Privește înainte și vei vedea că parcul de

61


Team 

AlexandraENACHE

ArminSHIR

RoxanaNICOLAE

LiviaCĂCIULOIU

SergiuȘERBAN

CătălinaZAMFIR

DragoșARDEAN

AdrianCOMAN

Redactor-șef: AlexandraENACHE Corectură: OanaMANTU

Design: AlexandraENACHE Colaboratori: FlaviusSTREIANU (Erasmus Studenți) RalucaROMAȘCU (horoscop)

www.performance.rau.ro

Foto: URA

62

unPROIECT Ediția 27 | Noiembrie 2013

Proiect

RECOMANDAT de . . .


Performance - NR. 27 Noiembrie 2013  

Știai că Eliza Chirilă, colega ta de la Drept, este delegata României la ONU? Citește interviul la PAGINA 20 pentru a afla cum este să repre...

Performance - NR. 27 Noiembrie 2013  

Știai că Eliza Chirilă, colega ta de la Drept, este delegata României la ONU? Citește interviul la PAGINA 20 pentru a afla cum este să repre...

Advertisement